Poljoprivreda: Šta je miner belih mina?

LESKOVAC


Miner belih mina ( Lithocolletis coryliffoliella) je ekonomski manje značajna štetočina i trenutno se može uočiti njihovo prisustvo na listovima dunja, kao posledica ishrane larvi minera, mada se često pojavljuje i u zasadima jabuke i kruške. Simptomi oštećenja su karakteristične srebnkasto bele mine, na licu lista nepravilnog oblika, veličine oko 20 mm, u početku crvenkasto mrke boje. List ne opada i ostaje zelene boje, a mine su često oko glavnog lisnog nerva. U slučaju prenamnoženja može da napravi i do 30 mina po listu, čime znatno smanjuje asilimacionu površinu.
Mineri su moljci koji prvenstveno oštećuju listove, a na plodovima ne prave direktne štete. Naziv miner potiče od engleske reči mine, što onačava rudnik, a larve ove štetočine buše tunele unutar listova.
Poslednjih godina ova štetočina postaje ekonomski značajnija, a štete se ogledaju i u slabijem dozrevanju letorasta, izmrzavanju, smanjenoj rodnosti i lošijem kavalitetu plodova. Godišnje ima tri do četiri generacije. Prezimljava kao odrasla gusenica ili lutka u mini opalog lišća. Prvi let leptira prezimljujuće generacije počinje krajem aprila – početak maja, pre cvetanja jabuke. Posle kopulacije ženka polaže na lice lista pojedinačno u prosku 40 – 50 jaja. Nakon nedelju dana pile se gusenice i ubušuju u list praveći malu galeriju ispod ćelijskog zida, dok kasnije širi minu ispod epidermisa. U početku se hrane biljnim sokovima, a kasnije izgrizaju mezofil, tako da se podigne epidermis i mina dobija srebnkasto belu boju. Lišće ostaje zeleno, jer u toku ishrane gusenica ne oštećuje sprovodne sudove. Nakon oko mesec dana gusenica se unutar mine pretvara u lutku, kasnije za nedelju do dve pojavljuje se imago, kod druge generacije od sredine juna do kraja jula, a od sredine avgusta do kraja septembra kod treće generacije.
Od agrotehničkih mera značajne su sakupljanje opalog lišća u kojima se nalaze lutke i obrada zemljišta kako bi se smanjila brojnost prezimljujućih formi minera. Kao hemijske mere zaštite preporučuje se prvo prskanje nakon ulova prvih leptira sa feromonskim mamcima. Zaštita protiv prve generacije sprovodi se u maju odmah posle cvetanja, a protiv druge generacije početkom juna. Prilikom primene hemijskih mera zaštite, obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata.
Mirjana Petrović, mast.inž.polj.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare