Poljoprivreda: Eriofidna grinja lista maline, simptomi i suzbijanje

LESKOVAC


Među štetočina maline značajno mesto pripada eriofidnoj grinji lista maline (Phyllocoptes gracillis). Simptomi koji se mogu uočiti na napadnutim listovima, kao posledica ishrane grinja, ogledaju se u pojavi hloroze, pegavosti, malformacije lisnih delova. U početki se uočavaju svetlozelene mrlje na listovima. Vremenom dolazi do njihovog širenja pri čemu biva zahvaćen veći deo površine lista koji dobija žućkastu boju. Takođe su uočljive deformacije, povijanje lisnog nerva na dole. Površina lista postaje neravna, a dolazi i do samanjenja maljavosti naličja listova, kovrdžanja mladih listova, uporenog rasta rodnih grančica. Hlorotično šarenilo listova nalikuje promenama nastalim usled virusnih infekcija. Na plodovima se uočava stagnacija rasta, naujednačena obojenost i sazrevanje. Štetočina prezimi u pazuhu pupoljaka oko ljuspastih listića, u stadijumu odrasle ženke, svetlo smeđe boje, u kolonijama. Eriofidne grinje imaju telo crvolikog oblika, veoma malih dimenzija, znatno sitnije od tela paučinara. Prezimljujuće jedinke se aktiviraju sa porastom temperature, kada srednja dnevna temperatura dostigne 11˚C , i nastanjuju vršni deo pupoljaka maline. Potom dolazi do njihove migracije na naličje listova na dvogodišnjim izdancima, a sa njih prelaze na listove jednogodišnjih izdanaka. Grinje se hrane sisanjem biljnih sokova, a njihova ishrana se intezivira sa porastom temperature. Kada srednja dnevna temperatura dostigne 25˚ C, ženke počinju da polažu jaja. Tokom jednog meseca, jedna ženka može da ploži i do 80 jaja. Od polaganja jaja do pojave odraslih jedinki može da prođe od 7 do 14 dana. Tokom vegetacije grinje se hrane i razvijaju više generacija, koje se međusobno preklapaju.
U periodu kretanja vegetacije treba obaviti pregled rodnih pupoljaka na prisustvo ove grinje. Suzbijanje prezimljujućeg imaga sprovodi se pre no što počne polaganje jaja i u tu svrhu mogu se primeniti preparat na bazi abamektina u kombinaciji sa mineralnim uljem, koji su pokazali dobru efikasnost. Tokom vegetacije redovnim pregledima treba proveravati prisustvo i brojnost štetočine, i potrebu za izvođenje još jednog tretmana, koji mora biti obavljen najkasnije pred početak cvetanja. Za suzbijanje eriofidne grinje maline mogu se primeniti i preparati na bazi etoksazola i spirodiklofena. Sa monitoringom prisustva grinje trba nastaviti i nakon završene berbe, do kraja vegetacije, i ukoliko se registruje prisustvo pokretnih formi obaviti tretman.
Bojana Karapandžić, dipl. inž. polj.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare