Poljoprivreda: Bolest korena jagode

LESKOVAC
Fitopatogena gljiva (Phytophthora fragariae) prouzrokovač je ovog veoma destruktivnog
oboljenja jagode. Bolest dovodi do sušenja i propadanja živića i celog bokora jagode, ali
i do zaražavanja pacele patogenom. Ukoliko se oboleli živići koriste za podizanje
novih zasada, dolazi do prenošenja bolesti u nezaraženo zemljište. Bolest se dakle
prenosi zaraženim sadnim materijalom i može naneti značajne štete u proizvodnji
jagode. Teško se suzbija i dugo zadržava u zemljištu. Patogenu pogoduju zbijena,
slabopropusna zemljišta, loše drenirana zemljišta. Infekcije nastaju kada je
zemljište zasićeno više od 50% vodenog kapaciteta. Razvoju bolesti pogoduje
temperature od 18-20°C.
Do ispoljavanja simptoma bolesti na zaraženim biljkama jagode dolazi krajem proleća i
početkom leta. Zaražene biljke zaostaju u porastu. Stari listovi gube zelenu boju i
poprimaju crvenkasto smeđu. Novoformirani listovi su sitni. Stvara se malo stolona
ili izostaje njihovo formiranje. Masa glavnog korena je smanjena, povijena je ka
nadzemnom delu. Stvara se veći broj sekundarnih korenčića. Na preseku korena i
korenovog vrata uočava se ružičasto mrka boja središnjeg dela. Okolno tkivo je žućkaste
boje. Vremenom koren dobija mrku boju i propada. Do uvenuća biljaka obično dolazi u
vreme sazrevanja plodova.
U cilju suzbijanja ove bolesti od izuzetnog značaja su preventivne mere. One se odnose na
korišćenje zdravog sadnog materijala, odabir ocednih, dreniranih i rastresitih
zemljišta, kao i nezaraženih parcela za podizanje novih zasada, odstranjivanje zaraženih
biljaka sa parcele u cilju sprečavanja daljeg širenja bolesti. Hemijske mere zaštite se
preporučuju naročito na terenima gde se često gaji jagoda pod folijom, i gde se vrši
intenzivno navodnjavanje, i to zalivanjem zemljišta sa obe strane reda na udaljenosti oko
30 cm, fungicidom na bazi aktivne materije fluazinam+metalaksil-M. Tretman se
sprovodi početkom listanja, u ranoj fazi razvoja jagode.
Bojana Karapandžić dipl.inž.polj.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare