Podrška i integracija žena koje su preživele nasilje

LESKOVAC

Udruženje „Žene za mir“ iz Leskovca poslednjih nekoliko meseci sprovelo je niz aktivnosti vezanih za ekonomsko osnaživanje žena žrtva nasilja.
Ove aktivnosti su realizovane u okviru projekta “ Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i integraciju žena koje su preživele nasilje” koji finansira Austrijska agencija za razvoj sredstvima iz programa Austrijske razvojne saradnje i projekta “Ženska dimenzija pristupanju EU – vidljive potrebe i prava žena, uz unapređeno učešće ženskih organizacija u nacionalnom i EU zagovaranju” koji finansira Kvina Til Kvina fondacija iz Švedske, saopštile su “Žene za mir”.
” Osnaživanje žrtava porodičnog nasilja je jedan od najznačajnijih mehanizama u sprečavanju nasilja, upravo zbog činjenice da je ekonomska/finansijska nezavisnost temeljna potpora žrtvi da se odvaži da prijavi nasilje i da napusti svog zlostavljača.
U istraživanju „Ispitivanje potreba i prepreka sa kojima se suočavaju žene žrtve nasilja u procesu zapošljavanja“ koje je sprovedeno u okviru projekta identifikovano je nekoliko ključnih problema:

 1. 80% ispitanica smatra da su im potrebne dodatne veštine kako bi imale veće šanse na tržištu rada, i to u vidu prekvalifikacija, veština traženja posla na internetu, rad na računaru, obuke za digitalni marketing i dizajn
 2. Najveći broj ispitanica smatra da nema dovoljno informacija prilikom traženja posla, odnosno ne zna gde da traži informacije o potencijalnom zaposlenju
 3. Sistem ne prepoznaje žene koje su starije od 50 godina, a poslodavci retko zapošljavaju žene iz ove kategorije teže zapošljivih lica.
  Lokalna samouprava ima bitnu ulogu pilotiranje inovativnih pristupa u pružanju nedostajućih ili postojećih usluga i podrške koji su od značaja za lokalni kontekst, uključujući i oblast zapošljavanja.
  Zbog toga je u okviru projekta ostvarena odlična saradnja sa Lokalnim savetom za zapošljavanje grada Leskovca, koji je aktivno učestvovao u definisanju novih mera koje će doprineti olakšanom zapošljavanju žena sa iskustvom nasilja.
  Lokalnom savetu za zapošljavanje predložen je da se sledeći set mera usmerenih na zapošljavanje žena sa iskustvom nasilja uvrsti u Akcioni plan za period 2021-2023:
 4. Imenovati osobu u Gradskoj upravi – Odeljenje za društvene delatnosti za podršku ženama koje su preživele nasilje prilikom apliciranja na javne radove ili programe samozapošljavanja
 5. Osmisliti u saradnji sa Nacionalnom službom zapošljavanja, organizacijama civilnog društva i Centrom za socijalni rad posebne obuke za žene žrtve nasilja, pogotovu one koje koriste usluge Sigurne kuće.
 6. Alocirati posebna budžetska sredstava koja će biti namenjena zapošljavanju žena žrtava nasilja
 7. Osmisliti institucionalni podstrek za poslodavce koji zapošljavaju žrtve nasilja u vidu smanjenja ili potpunog ukidanja određenih taksi ili nameta koje su u nadležnosti lokalne samouprave, i promovisati poslodavce koji podstiču zapošljenje žrtava nasilja”, navodi se u saopštenju.
Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare