Podeljeni sertifikati u projektu “Promene za Rome”

BUJANOVAC

Romima koji su završili kurseve Narodnog univerziteta u Vranju za razna zanimanja uručeni su sertifikati.

Projekat “Promene za Rome” , u okviru koga je organizovana obuka, realizuje Omladinski forum za edukaciju Roma – OFER iz Bujanovca u saradnji sa Romskim kulturnim centrom iz Vranjske Banje.

Polaznici su stekli nova teorijska i praktična znanja i veštine.

” Ovo je još jedna u nizu aktivnosti u okviru ovog projakta „Promena za Rome“ koja ima cilj da osnaži ljudi iz marginalizovanih i teže upošljivih grupa i koja ima za cilj da oni kroz neke svoje mini biznis planove, otvaranej nekih radnji ili preduzetničkih delatnosti budu samostalni i budu deo društva i da od toga žive”, rekao je Kenan Rašitović iz Udruženja građana OFER iz Bujanovca.

Na svečanosti povodom dodele sertifikata je rečeno da će neki od njih ostati da rade u firmama u kojima su završili obuku.

Sertifikate je dobilo 23 polaznika.

Oni su pohadjali obuku za sedam radzličitih zanatskih zanimanja iz svih oblasti.

Govorim konkretno o tri osobe koje su radile obuku na poslovima krojenje i šivenje u jednoj privatnoj firmi „Mikromodeli“, tako da se očekuje da će oni dobiti posao da rade i dalje.

Projekat „Promena za Rome“ , koji podrazumeva povećanje socijalne uključenosti nacionalnih manjina, posebno Roma u regionu Južne Srbije kroz ekonomsko osnaživanje, podržan je preko programa EU PRO.

Evo ga prevod 🙂

Pozdrav,

Dinđepe o sertifikatija ko projketi “Promene za Rome”

BUJANOVAC

Romenđe kola završinđe o kurs taro Narodno univerzitet ani Vranja za ko razna zaimanja dinđepe o sertifikatija.

Projekat“Promene za Rome”ano rami so organmizuinđape obuka, realizuini o Omladimsko forum za ko edukacije o Roma-OFER taro Bijanovc ani buti sa o Romano targeti tari Vranjsko Banja.

O manuša lelje neve teorijska praktična đandipa hem veštine.

“Akava i pana jek taro aktivnostija ano rami ko akava projekti”Promena za Rome”kova isile ko targeti te zorarel e manušen taro marginalizovana hem phare butičerde grupe hem kola isi za ko targeti da on prekalo nesave ple tikore biznis planija, pravenpe nesave buča ili preduzetnička delatnostija te oven korkore hem te oven kotor taro amalipa i taro adava te đivdinen,”, vačeri o Kenan Rašitović tari Amalipa manušengere OFER taro Bujanovac.

Ko svečanost taro dive kote dinđepe o sertifikatija i vačerdo da neko olendar ka očovel da ka ćheren buti ano firme ano save završinde o obuke.

Sertifikatije lelje  23 polaznici.

On lelje o obuke za ko efta raličita zanatska buča taro sa o oblastija.

Vačeraja konkretno taro trin manuša kola čerđe obuka ko buča za ko krojiba hem sijba ani jek privatno firma”Mikromodeli”, ađahar da ađićeripe i on te len te ćeren buti angleder.

Projekati „Promena za Rome“ , kova podrazimini barjariba socijalno klidima taro nacionalna tikoripna, posebno e Rome ano regioni ki Južno Srbija prekali ekonomsko zorariba, ićerdo prekalo EU PRO.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare