Pitali smo “Vodovod” o detaljima havarije, evo odgovora

  • Pitali smo “Vodovod” o detaljima havarije, evo odgovora
  • Kako se dogodila havarija zbog koje grad Leskovac i okolina dva dana nece imati vodu?

S obzirom da je magistralni cevovod ∅1000 na potezu rezervoara “Rudarska kosa” – Leskovac, na čijoj se sanaciji i otklanjanju kvara trenutno radi, sagrađen 2010.godine pretpostavka je da je došlo do havarije zbog naleganja zemljišta nakon 12 godina usled prirodnih procesa na koje niko nije mogao da utiče, te je iz napred navedenih razloga i došlo do kvara na istom.

  1. Kad se tacno dogodila ta havarija?

Da postoje curenja na cevovodu primećeno je pre oko 7 (sedam) dana, na osnovu redovnih obilazaka od strane upošljenika JKP-a, te se nakon analiza i provere zaključilo da na magistralnom cevovodu postoje curenja vode.

  1. Da li na cevovodu postoji mogucnost alternativnih resenja u ovakvim slucajevima? Recimo da se iskljuci deo gde je havarija a da ostali delovi nesmetano funkcionisu?

Trenutno se koristi jedini mogući alternativni pravac snabdevanja užeg dela grada Leskovca, ali zbog manjeg profila cevi a samim tim i manjeg protoka i pritiska u sistemu,
higijenski ispravnu vodu za piće iz rezervoara “Rudarska kosa” dobijaju samo potrošači u nižim visinskim zonama grada i sa smanjenim pritiskom.

  1. Ako je tacna prvobitna informacija da je havarija na cevovodu prema Vlasotincu, zasto je onda iskljuceno snabdevanje za korisnike koji vodu dobijaju iz cevovoda do Leskovca od brane Barje?

Havarija je na delu magistralnog cevovoda za piće na potezu rezervoara “Rudarska kosa” – Leskovac. Vodosistem “Barje” i ako planiran kao regionalni, ne snabdeva potrošače na teritoriji opštine Vlasotince.

  1. Kakav je kvalitet vode u brani Barje i u vodosistemu?

Kvalitet vode je predmet redovnog monitoringa interne laboratorije JKP Vodovod Leskovac čiji se rad prevashodno zasniva na praćenju samog procesa prerade vode po fazama kao i kvaliteta finalne vode koja se isporučuje potrošačima. Na osnovu Zakona o vodama, zdravstvenu ispravnost vode za piće kontrolišu ovlašćene zdravstvene ustanove od strane Ministarstva zdravlja, tj. Zavoda za javno zdravlje. Ispravnost vode za piće kontroliše se od strane sanitarnog inspektora. Akumulacija “Barje” je eutrofna sredina te se na istoj redovno sezonski dešavaju promene u kvalitetu vode, što predstavlja normalan biološki proces. Kvalitet vode na osnovu analiza iste od strane akreditovane laboratorije ZZJZ Leskovac se kreće u rasponu od I – IV kategorije. U toku zime i proleća zbog visokog novoa vode, kvalitet vode se kreće u rasponu od I – II kategorije. U letnjim i jesenjim mesecima, kada je smanjen dotok vode, veća dužina dana i više temperature, kvalitet vode se kreće u rasponu od III – IV kategorije. U vodosistemu pitke vode kvalitet vode je tokom cele godine u skladu sa Pravilnikom o higenskoj ispravnosti vode za piće.

  1. Kad je poslednji put kontrolisan?

Na osnovu čl. 203 Zakona o vodama, sanitarni inspektor preduzima mere u okviru kojih može da zabrani korišćenje vode, ili zabrani upotrebu vodnog objekta ukoliko rezultatati izvršenih laboratorijskih analiza od strane ovlašćenih zdravstvenih ustanova utvrde da je voda zdravstveno neispravna. U skladu sa zakonskom regulativom koja uređuje oblast kvaliteta vode u akumulaciji Barje i vodosistemu praćanje kvaliteta vode se vrši na sledeći način:

Iz napred navedenih razloga u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Službeni list SRJ”, br. 42/98 i 44/98 i „Službeni glasnik RS”, broj 28/19), higijenska ispravnost vode koju JKP Vodovod Leskovac zahvata, prerađuje i isporučuje potrošačima kontroliše se i od strane Zavoda za javno zdravlje Leskovac i to šest puta
mesečno sa 72 uzoraka.

Drugi vid kontrole je periodičan pregled vode, koji radi Gradski zavod za javno zdravlje (u daljem tekstu: GZJZ) Beograd dva puta godišnje, a koji obuhvata proširenu analizu vode uz kontrolu fizičko-hemijskih, mikrobioloških i bioloških parametara.

Mesta uzorkovanja određena su na osnovu PLANA UZORKOVANjA sačinjenog od strane JKP Vodovod Leskovac i ovlašćene zdravstvene institucije koja vrši ispitivanje vode, a odobrenog od strane sanitarne inspekcije kojom je obuhvaćena kompletna distributivna mreža JKP Vodovod Leskovac odakle se snabdevaju potrošači vodom za piće.

Ispitivanje fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara vode vrši se i u internoj laboratoriji za kontrolu sirove i pitke vode u okviru objekta postrojenja za preradu vode koje se nalazi u selu Gorina.

Laboratorija radi 24 časa po dnevnom planu aktivnosti, kojim je određena koja se vrsta parametara analizira i interval njihove kontrole.

Sirova voda iz akumulacije Barje uzorkuje se iz dovodne cevi, a analiza se radi dva puta u toku dana. Na samoj akumulaciji dva puta mesečno se uzimaju uzorci sa tačno određenih mesta i dubina. Godišnje se uradi oko 120 uzoraka vode, koji podrazumevaju proširenu analizu fizičko-hemijskih i bioloških parametara.

Laboratorija u redovnim uslovima ima 24 časovni režim rada, tokom kojeg se ukupno uradi 67-70 uzoraka vode u svim fazama procesa prečišćavanja vode. Pojedini parametri se kontrolišu jednom dnevno, neki na 2 pojedini na 4 ili 12 sati. Ukoliko proces prerade to zahteva, analize se rade i češće od uobičajenih (u periodu većih padavina i porasta mutnoće sirove vode u akumulaciji “Barje”).

U internoj laboratoriji se rade i analize vode iz gradske mreže, a uzorci vode se dostavljaju od strane službe sanitarne kontrole JKP „Vodovod” Leskovac, i rade se po posebnom planu uzorkovanja kod koga je posebna pažnja posvećena školama, vrtićima i ostalim javnim objektima. U okviru redovne kontrole, dnevno se ispita najmanje sedam uzorka iz gradske mreže odnosno oko 1440 uzoraka godišnje.

Visok nivo tehničko tehnološke pouzdanosti opreme i kvalitet upravljanja postrojenjem za prečišćavanje vode u Gorini u značajnoj meri je uticao da su svi uzorci vode od početka rada postrojenja (21.04.2011.god.) bili ispravni po svim analiziranim parametrima i u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

  1. Kakva je situacija sa prisustvom algi koje zagadjuju vodu?

Ukoliko se redovnim monitoringom – uzorkovanjem i praćenjem kvaliteta otpadne vode u pogledu fizičko-hemijskih i hidro-bioloških analiza u vodi utvrdi struktura i brojnost fitoplanktonskih zajednica – algi što može dovesti do pada kvaliteta vode,onda se u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije od strane hemijske i biološke interne laboratorije JKP Vodovod Leskovac sprovodi nedeljni monitoring, ali se istovremeno uzorci iz akumulacije šalju na hidro-biološku i toksikološku analizu u Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović “Batut”. Na osnovu do sadašnjeg redovnog i vanrednog monitoringa koji se sprovodi od strane interne laboratorije JKP Vodovod Leskovac i akreditovanih laboratorija, kvalitet vode u očekivanom kvalitetu za ovaj tip akumulacije i da vodosnabdevanje nije bilo ni jednog trenutka ugroženo.

Prati
Obavesti me o
guest

1 Komentar
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Johandeca
Johandeca
1 godina pre

Ko je bre, ovlastio direktora Vodovoda da pozatvara škole u Leskovcu? Kakav bre,on line? Dva dana škole ne rade. Zašto nije Vodovod popravljao za vreme vikenda,prošlog ili poredstojećeg? Zato što im treba slobodan vikend.