Osnovno obrazovanje za 380 nezaposlenih

LESKOVAC

Za program funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih koji sprovodi Škola za osnovno obrazovanje odraslih “Dositej Obradović” u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Filijala Leskovac i Centrom za socijalni rad, prijavilo se 380 nezaposlenih polaznika.

Novčana sredstva namenjena za realizaciju programa mogu se koristiti za troškove udžbenika i za troškove prevoza za vreme trajanja osnovnog obrazovanja odraslih.

Na evidenciji NZS-a, Filijala Leskovac ukupno 3.663 lica je sa osnovnim obrazovanjem ili bez osnovnog obrazovanja, dok, od tog broja, 487 osoba ima nepotpuno osnovno obrazovanje.

“Program se, prvenstveno, sprovodi zbog osoba koje nemaju nikakvo obrazovanje i to je tzv. prvi ciklus, do 4 razreda osnovne škole. Osobe koje su završile 4 razreda idu u drugi ciklus, 5 i 6 razred, a treći ciklus tog osnovnog obrazovanja obuhvata 7 i 8 razred. Posle završene osnovne škole postoji mogućnost i da se obrazuju za neko od zanimanja kao što su pomoćnik frizera, trgovca ili radnik u proizvodnji kobasica”, rekao je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Leskovac, Dejan Stanković.

On je uputio poziv i svim osobama bez osnovnog obrazovanja, a naročito pripadnicima romske nacionalnosti, da dodju i prijave se za program. Inače, u evidenciji NSZ-a stoji da uglavnom Romi nemaju završeno osnovno obrazovanje.

“Potrebno je dati prioritet licima romske nacionalnosti, jer je ovaj program organizovan za njih i u njihovom je interesu. Bez pismenosti čovek nije sposoban za obavljanje i onih najprostijih poslova”, dodaje Stanković.

Tokom šest godina sprovodjenja programa uključeno je 330 lica sa evidencije NSZ-a. U prvom ciklusu bilo je 82, u drugom 106, a u trećem 126. Od 330 osoba samo 16 je završilo dodatnu obuku, nakon završene osnovne škole, koja je podrazumevala sticanje kompetencija za obavljanje jednostavnih poslova. Za ovu godinu NSZ je predvidela funkcionalno osnovno obrazovanje za 70 osoba sa evidencije nezaposlenih u Leskovcu, dok će na nacionalnom nivou biti uključeno 1.500 osoba.

Pored Centra za socijalni rad i NSZ-a, u program je uključena i nemačka nevladina organizacija GIZ, čiji je lokalni organizator Vlada Amzić na konferenciji za novinare predstavio projekat “Ja hoću da radim”. Program osnovno obrazovanje odraslih je deo ovog projekta.

“Interesna grupa projekta su Romi i Romkinje, starosti od 15 do 35 godina. Postoji protokol izmedju GIZ-a i fabrike “Falke”, gde će odredjeni broj Roma otići na pripreme i treninge i obučavaće se za razne poslove, a “Falke” će kasnije te Rome i zaposliti”, rekao je Amzić koji smatra da je ovaj projekat bitan radi osposobljavanja za razna zanimanja koja su deficitarna u Leskovcu.

“Pošto prilikom zapošljavanja postoje i predrasude prema Romima, da bi se oni što bolje predstavili poslodavcu, Udruženje studenata Roma Srbije održaće obuke kada će studenti svojim sunarodnicima na najjednostavniji način objasniti kako da se predstave potencijalnom poslodavcu”, dodao je Amzić.

Škola za obrazovanje odraslih “Dositej Obradović” od 2016. godine radi kroz 23 odeljenja u Leskovcu, Grdelici, Vlasotincu, Bojniku i Lebanu.

“Polaznici stariji od 15 godina mogu da dodju ili u NSZ ili u Centar za socijalni rad i oni će ih uputiti u Školu za obrazovanje odraslih gde će završiti osmogodišnje školovanje. Mogu i da nastave dalje školovanje kroz srednje stručno obrazovanje. Ove godine smo započeli upis tokom juna i imamo već 380 polaznika” kaže direktor Škole za obrazovanje odraslih, Živojin Stamenković.

On je posebno istakao da je saradnja sa Centrom za socijalni rad i Nacionalnom službom za zapošljavanje izuzetno važna, prvenstveno zbog zabrane koja važi prilikom odavanja imena osobe koja nema osnovnu školu.

Značajan deo svojih poslova, Centar za socijalni rad,  kao institucija zadužena za pružanje socijalne zaštite, naročito društveno ranjivim, osetljivim grupama, usmerava na kontinuiranom osnaživanju korisnika Centra uz njihovo aktivno participiranje, kaže direktor Centra za socijalni rad Boban Ilić, dodavši da je to i ključni razlog zbog čega se Centar uključio u program sticanja osnovnog obrazovanja, jer najveći broj regrutovanih polaznika su upravo pripadnici nacionalnih manjina koji spadaju u društveno ranjive grupe.

“Leskovac ima jako visok procenat neobrazovanih gradjana, a obrazovanje je bitno radi ekonomskog osnaživanja i grada, ali i pojedinca. Gradjani koji završe osnovno obrazovanje mogu kasnije uz pomoć prekvalifikacija ili dokvalifikacija lakše doći do posla i samim tim i trajno rešiti svoje socijalno pitanje”, tvrdi Ilić.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare