Operativni plan odbrane od poplava

LESKOVAC

 

Na današnjoj, 34. sednici Gradskog veća, usvojen je operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji grada Leskovca za 2017. godinu.

Operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda je dokument koji predviđa niz mera i radnji u cilju zaštite od poplava, i te mere mogu biti preventivne i operativno-interventne. Preventivne se sprovode u redovnim okolnostima, a operativno-interventne u slučajevima vanrednih situacija, rekao je šef Odeljenja za privredu i poljoprivredu Gradske uprave Leskovac Boban Sokolović.

Najvažnije su preventivne mere i one obuhvataju radove na kritičnim  deonicama vodotokova drugog reda, sprovode se u redovnim aktivnostima sa ciljem potpunog sprečavanja poplava ili ublažavanja njihovih posledica. Plan sadrži prikaz preventivnih radova, koji predstavalju uska grla u sistemu odbrane od poplava. Za ovu godinu predviđeni su radovi na 21 deonici, na celokupnoj teritoriji grada, finansijske vrednosti 7 miliona 120 hiljada dinara. Na terenu će ovi radovi, koji se finansiraju se iz budžeta grada, biti sprovedeni tokom jula.

Veoma važan segment je upravljanje, odnosno  rukovođenje poplavama. Ovim poslom bavi se Gradski štab za vanredne situacije, koga čine gradonačelnik grada po funkciji kao komandant štaba, načelnik štaba kao prvi operativac, i članovi štaba, odnosno stručna lica iz preduzeća i institucija kao što su vojska, policija, vatrogasne službe, medicinske službe, Elektrodistribucija, Crveni krst, odeljenja gradske uprave kao i stručna lica iz javnih i javno komunalnih preduzeća.

Osnovni zadatak štaba za vanredne situacije jeste donošenje odluka, odnosno rukovođenje i koordinacija rada svih subjekata odbrane od poplava, u cilju sprovođenja svih predviđenih mera i aktivnosti na zaštiti od poplava. Ovaj plan usaglašen je sa Opštim operativinim planom za vode prvog reda koga donosi ministrstvo, dobio je saglasnost nadležnog vodoprivrednog preduzeća „Morava centra“ iz Niša, i da bi postao operativan potrebno je da ga Gradsko veće razmotri i prosledi Skupštini na usvajanje. Nakon toga, ovaj dokument će biti dostavljen organu državne uprave nadležnom za vanredne situacije kao i javnom vodoprivrednom preduzeću „Morava centru“ u Nišu.

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare