Odbornici u Vlasotincu protiv izgradnje minihidroelektrana

VLASOTINCE

Od 45 izabranih odbornika, koliko broji vlasotinački lokalni parlament,
na 20.sednici Skupštine opštine Vlasotince prisustvovalo je 38
odbornika, koji su u mirnoj i konstruktivnoj raspravi pretresli sve 22
tačke dnevnog reda ovog junskog zasedanja.
Prva tačka dnevnog reda bila je ,,Predlog Odluke o izradi izmene i
dopune Prostornog plana opštine Vlasotince” bila je izuzetno zanimljiva
iz ugla izgradnje mini hidrocentrala na reci Vlasini, gde je u toku
izgranja tih mini hidrocentrala, a u planu je da bude izgrađeno preko
50 takvih objekata.
Inače, ukupna površina obuhvaćena Prostornim planom iznosi 302 kilometara kvadratnih i obuhvata 47 katastarskih opština.
U predlogu Odluke o izradi izmene i dopune Prostornog plana opštine
Vlasotince, koji se našao pred odbornicima naznačeno je da je:

 • Cilj donošenja Plana sagledavanje i preispitivanje važećeg
  normativnog okvira kojim je uređena izgradnja malih hidroelektrana na teritoriji opštine Vlasotince, a radi sprečavanja daljih mogućih
  negativnih prirodnih posledica, a sve u cilju zaštite i očuvanja
  prirodne raznovrsnosti. Dosadašnji rezultati analize ukazuju da
  izgradnja malih hidroelektrana na vodotocima može imati štetan uticaj i negativne posledice na životnu sredinu, a koje se ogledaju u
  presušivanju vodotoka nizvodno od vodozahvata, ugrožavanje izvora zdrave pijaće vode, destrukciju korita i priobalja, smanjenju populacije biljnog i životinjskog sveta, uticaj na kvalitet života lokalnog stanovništva pa je potrebno razmotriti mogućnost izmene važećih propisa i planskih dokumenata a u pravcu moguće zabrane izgradnje malih hidroelektrana i u cilju propisivanja strožijih uslova za izgradnju malih hidroelektrana na teritoriji opštine Vlasotince -.
 • Izgradnja mini hidrocentrala urušava mnogo toga u samoj prirodi, a i
  mi smo deo te i takve prirode i odbornička grupa Srpske napredne
  stranke je za zabranu izgradnje mini hidrocentrala na reci Vlasini –
  rekla je za govornicom Ružica Valčić.
  Predstavnik opozicije Žarko Đokić bio je eksplicitan:
 • Podržavamo predlog odborničke grupe naprednjaka da se zabrani dalja izgradnja mini hidrocentrala na Vlasini – rekao je Žarko Kostić,
  opozicioni odbornik, a tog mišljenja bio je i Boban Petrović, koji je
  poručio:
 • Treba da se borimo da sačuvamo prirodna bogatstva i reku Vlasinu
  koju su nam u nasleđe ostavili naši roditelji i da tako ne dozvolimo
  izgranju mini hidroelektrana na našoj Vlasini -.
  Predsednik vlasotinačke opštine Zoran Todorović u obraćanju odbornicima
  je istakao:
 • Ovde se radi o izradi i dopuni Prostornog plana opštine Vlasotince
  koji je donet još 2011.godine. Na izmenu Prostornog plana mora se
  imati saglasnost nadležnih ministarstava, kao i da sve te izmene
  moraju biti u saglasnosti sa Regionalnim i Republičkim prostornim
  planom. Na reci Vlasini je predviđena izgradnja velikog broja mini
  hidrocentrala, a već se došlo u situaciju da neki potoci više i ne
  postoje, a u nekim potocima voda je na biološkom minimumu. U narednu godinu i po, biće prilike da stručni ljudi kažu šta treba da se radi, a biće i javne rasprave o ovom problemu- rekao je Zoran Todorović, predsednik opštine.
  Velikom većinom prisutnih odbornika usvojen je predlog Odluke o izradi izmene i dopune Prostornog plana opštine Vlasotince.
  Predlog Odluke o Završnom računu budžeta opštine Vlasotince za
  2018.godinu, usvojen je glasovima većine odbornika, a izvestilac po
  ovoj tački dnevnog reda, Saša Mihajlović je istakao, da je:
 • Bilo je planirano ostvarenje prihoda u iznosu od 990 miliona dinara,
  a ostvarenje je 800.190,000 dinara, što u znači da je ostvarenje prihoda od 81% -.
  Odbornici su usvojili predlog Odluke o promeni Osnivačkog akta JKP
  ,,Komunalac”, a usvojen je i predlog Rešenja o usvajanju Akcionog plana partnerstva za otvorenu upravu 2019-2020.godina, a gde su se našle samo pet oštine u Srbiji, i to: Sombor, Lapovo, Bela Palanka, Novi Pazar i Vlasotince.
  Većinom glasova odbornika usvojene je predlog Rešenja o davanju
  saglasnosti na Program energetske efikasnosti opštine Vlasotince 2019
 • 2021.godina, a usvojeni su i Izveštaji o radu i poslovanju
  JKP,,Komunalac” i JKP ,,Vodovod” za 2018.godinu, a usvojen je i
  predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta
  Turističke organizacije opštine Vlasotince.
  Na predlog Nenada Stojkovića, zamenika predsednika skupštine,
  direktori JKP ,,Vodovod” i JKP ,,Komunalac” su obavezi, ako to nije
  protivzakonito, da u što kraćem roku javno na sajtu svojih preduzeća
  istaknu spisak dužnika, kako pravnih tako i fizičkih lica sa iznosima
  njihovih dugovanja.
Prati
Obavesti me o
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare