Odbornici o izvršenju budžeta za prvih šest meseci

LESKOVAC

Odbornici Skupštine grada Leskovca na svojoj 12. sednici razmatrali su Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Leskovca za period od 01.01-30.06.2021. godine koji je podnela Maarija Milosavljević, šef Odeljenja za finansije. Ona je rekla da ostvareni prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva koji za pomenuti period iznose 2.259.851.147 dinara ili 49,6% od godišnjeg plana.

„Sve grupe prihoda su se u periodu od 1. januara do 30. juna tekuće godine ostvarivale planiranom dinamikom, što nam i procenti ostvarenja to i dokazuju. Grupa prihoda porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke ostvarila se u iznosu od 1.061.293.949 dinara što je 51% od godišnjeg plana. U okviru ove grupe prihoda Porez na zarade se ostvario sa 49,9% odnosno sa 893.863.834 dinara, a ono što još više ohrabruje i obećava to je ostvarenje Poreza na prihode od samostalne delatnosti koji se ostvario sa čak 70% od plana tj. u iznosu od 119.080.044 dinara, što je za 47 miliona dinara više nego u prethodnoj godini. Druga grupa prihoda koja je i druga po veličini u ukupnom budžetu jesu transferi od drugih nivoa vlasti koji su se ostvarili u iznosu od 527.282.935 dinara što je 46,6% od plana. Od izvornih prihoda pomenula bih kao najznačajniji Porez na imovinu od pravnih i fizičkih lica koji su se osvarili u iznosima od 122 miliona dinara odnosno sa 48,9% kada je u pitanju porez od fizičkih lica, dok se porez na imovinu od pravnih lica ostvario sa 68,5 mil dinara ili 43,6% od plana. Komunlana taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila ostvarena je sa 36.261.242 dinara i ona beleži konstantan rast iz godine u godinu, dok se Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine ostvarila sa 48,7% od plana i to u iznosu od 20.942.545 dinara. Komunalana taksa na firmu planirana je u iznosu od 57 mil din a ostvarila se sa 56% u iznosu od 31.929.503 dinara.“

Milosavljevićeva je pojasnila i da se u prihod koji je planiran u većem iznosu, a nije se još uvek ostvario, je Komunalan taksa za korišćenje prostora na javnim površinama.

„Ovde vidimo ostvarenje koje je u minusu. Naime, radi se o preknjižavanju pogrešno uplaćenog prihoda koji se na zahtev stranke preknjižio, jedan zahtev je iz 2019. god dok je drugi iz 2020 godine, a što se tiče plana od 70 miliona dinara, spor sa EPS-om je u toku i njegovo rešavanje očekujemo do kraja tekuće godine, a do tada potraživanje po tom osnovu moramo da iskazujemo u budžetu. Takođe značajan prihod u lokalnim budžetima je svakako Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta koji je ostvaren sa 69,2% odnosno 31.158.174 dinara a po osnovu izdavanja većeg broja rešenja o građevinskoj dozvoli.“

Na rashodovnoj strani budžeta, rashodi i izdaci su se u pomenutom periodu izvršili sa 41% odnosno sa 1.868.641.950 dinara.

„Možda je naizgled izvršenje nezadovoljavajuće, ali ako uzmemo u obzir visinu budžeta to je preko 150 miliona din više nego u prethodnoj godini. Sve grupe rashoda koje podrazumevaju redovnu aktivnost kao što su rashodi za zaposlene, zatim korišćenje robe i usluga, subvencije, dotacije i transferi beleže planiranu dinamiku izvršenja. Isplata plata i drugih davanja za zaposlene kako direktnih tako i indirektnih korisnika budžeta je redovna. Poštuju se rokovi iz CRF-a pri isplati računa i situacija. Redvno isplaćujemo anuitete za dospele kredite. Sredstva korisnicima po osnovu konkursa se prenose u tranšama, nakon pravdanja prethodno prenetih sredstava. Jedino manje izvršenje beleži grupa Osnovna sredstva koja se izvršila sa 24,3% ili sa 174.135.332 dinara. Razlopg ovome je što je prva polovina godine period kada se raspisuju javne nabavke i konkursi, a drugi deo godine je posvećen samoj realizaciji.“

Odbornik Nebojša Cakić (Za Leskovac Zajedno) je rekao da je pohvalno što je prihod od poreza na zarade ostvaren u tako viskom procentu, ali i occenio da je razlog tome što je država prošle godine, zbog pandemije, omogućila firmama da odlože plaćanje ovog poreza.

„Firme su sada jednostavno sada to uplatile i zato se pojavljuje taj novac i visok nivo naplate.“

Njegov kolega Nenad Zdravković zamerio je što ima dosta stavki na prihodovnoj strani gde je realizacija nula ili nekoliko procenata.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare