Odbornici dali saglasnost na Projekat javno privatnog partnerstva za javno osvetljenje u Leskovcu

LESKOVAC

Odbornici vladajuće većine su u popodnevnom delu današnje sednice Skupštine grada razmatrali i davanje saglasnosti i usvajanje Projekta javnog privatnog partnerstva – rekonstrukcija, racionalizacija i održavanje sistema javnog osvetljenja na teritoriji Grada Leskovca.

Odbornici odborničke grupe “Zajedno za Leskovac” Nenad Zdravković, Nebojša Cakić i Dragoljub Živković i odbornik Jedinstvene Srbije Nenad Filipović, su imali čitav niz primedbi i pitanja vezana za ovaj predlog a njihova suština je u tome šta , zapravo grad i građani dobijaju ovim projektom a šta privatni partner.

Njihov predlog je bio da se donošenje ove odluke odloži za septembrasko zasedanje Skupštine grada, dok se prtojekat ne popravi i pojedine stavke u njemu preciznije definišu.

Filipović je ukazao i na to da je projekat koji je predlagan 2013. godine bio značajno bolji i povoljniji po grad.

A gradonačelnik Leksovca Goran Cvetanović je poručio , najpre odbornicima većine jer su oni i izglasali ovaj predlog, da je “došlo vreme” da grad realizuje jedan ovakav projekat.

Na odluku većine da projekat dobije saglasnost nije uticala ni činjenica da ga nije usvojio nadležni odbor za energetiku Skupštine grada, kako je to procedura nalaže .

Ciljevi ovog projekta, kako je rečeno u obrazloženju, su ušteda u troškovima električne energije, popravljanje kvaliteta osvetljenja i u isporuci svetlosne opreme, duži eksploatacioni vek korišćenjem štedljivih, modernih i ekonomičnih izvora svetlosne energije, alokacija rizika, odnosno prenošenje rizika sa javnog na privatnog partnera, zaštita životne sredine…

“Najvažniji rezultati koje grad dobija realizacijom projekta su da se on odnosi 13.451 svetiljku javnog osvetljenja od ukupno 13.780 koje čine sistem javnog osvetljenja na celoj teritoriji grada Leskovca čija zamena je višestruko opravdana; investiciju finansira privatni partner, grad se kreditno ne zadužuje, već iz ostvarene uštede plaća nadoknadu za primenu mera energetske efikasnosti privatnom partneru u periodu od 13 godina; privatni partner ostaje da održava sistem naredne dve godine i u tom periodu naplaćuje samo troškove za održavanje sistema, dok je period trajanja ugovora 15 godina; zamena starih za nove LED svetiljke, čime će se ostvariti i zunačajna ušteda”, navedeno je u obrazloženju.

Ovaj model je već implementiran u više od deset gradova i opština u Srbiji.

Inače, na osnovu dobijenih podataka o potrošnji električne energije evidentirani su veoma visoki troškovi za utrošenu električnu energiju i troškovi distributivnog sistema, dok za održavanje funkcionalnosti sistema javnog osvetljenja namenjena sredstva iz budžeta garda nisu dovoljna za pravilno održavanje istog. Trenutno ti troškovi dostižu 103,7 miliona dinara u bruto iznosu. Od toga približno 85,2 miliona dinara je bruto trošak za električnu energiju i troškove distributivnog sistema, a 18,5 miliona dinara bruto održavanja sistema. Trenutni izdaci za održavanje pokrivaju samo otklanjanje hitnih kvarova. U ovom trenutku godišnja potrošnja električne energije je nešto preko devet miliona kilovata, dok bi nakon zamene trebalo da budo oko 1,7 miliona, što je ušteda od 81%.

Planirano je da projekat ostvaruje prihode putem smanjenja tekućih rashoda za električnu energiju, čiji bi godišnji prihodi bili 485.639 evra, odnosno 7.284.591 evro za period od 15 godina, kao i smanjenjem rashoda za usluge održavanja rekonstruisanog dela sistema .u iznosu od 130.098 evra za prvih 13 godina 22.490 evra godišnje za poslednje dve godine, odnosno 1.736.261. evro za period od 15 godina, što ukupno iznosi 9.020.852. evra uštede rashoda za svih 15 godina.

Kapitalni investiocioni rashodi projekta od 4.516.000 evra, odnosno izvori finansiranja projekta mogu biti iz prihoda budžeta, primanja od zaduživanja i/ili kapitala privatnog partnera, putem javno-privatnog partnerstva.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare