Odbijen predlog dela opozicije o odlaganju sednice skupštine

LESKOVAC

Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice, povrede Poslovnika i razmatranje dnevnog reda bile su teme današnjeg  prepodnevnog zasedanja 10. sednice Skupštine grada Leskovca, tako da je dnevni red sa 16 tačaka usvojen tek nakon gotovo četvoročasovne diskusije.

Zahtev za odlaganje sednice, koji su potpisali Jelena Spirić, šefica odborničke grupe DS, Živojin Stefanović i Nenad Filipović, šef odborničke grupe Jedinstvena Srbija, odbijen je većinom glasova. Kako je obrazložio odbornik DS-a Saša Stojanović, 9. januara potpisnici zahteva podneli su predstavku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, osporavajući legitimitet šeste i sedme sednice. Po njihovom mišljenju, ove dve sednice nemaju legitimitet jer su zakazivane po hitnom postupku, iako razlozi za to nisu postojali. Na tim sednicama odlučivano je o Statutu grada i budžetu, i bude li to osporeno od strane nadležnog ministarstva, svi akti nakon ovih sednica biće ništavni, što znači da će biti poništene i 8, 9 i 10 sednica Skupštine, obrazložio je ovaj predlog Stojanović.

Gradonačelnik Goran Cvetanović, povodom ovog predloga, rekao je da navedeni razlozi ne mogu biti pravni osnov za odlaganje sednice Skupštine grada. Odlaganje Skupštine, prema Poslovniku, moguće je usled nedostatka kvoruma, ili obimnosti dnevnog reda. Predstavka koja je podneta nadležnom ministarstvu jedino obavezuje da se u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi nadležnom Ministarstvu dostavi traženi materijal, što će biti i učinjeno, istakao je Cvetanović. Šesta i sedma sednica zakazne su po hitnom postuku radi uređivanja pitanja i odnosa nastalih pre svega radi blagovremenog sprovođenja zakona, kako bi se izbegle štetne posledice po rad organa i organizacija u javnom sektoru grada, objasnio je Cvetanović. Iako su zakazane po hitnom postupku, na njima je bilo rasprave i donošenja odluka, tako da su ove dve sednice imale sve elemente redovnih. Odbornicma nije uksraćeno ni jedno pravo, definisano Ustavom, Statutom ili Poslovnikom, naglasio je on.

Cvetanović je postavio pitanje odborniku Živojinu Stefanoviću da li je on lično potpisao ovaj zahtev, i izrazio je sumnju da se radi o njegovom potpisu. Stefanovića nije bio u skupštinskoj sali, pa je odgovor izostao.

Saša Stojanović se složio sa tim da je sednica imala sve elemente redovnih sednica, ali je ukazao na nepoštovanje forme.

NAKON TROIPOČASOVNE RASPRAVE USVOJEN DNEVNI RED

 

Budući da je sednica održana na dan Svetog Trifuna, šef odborničke grupe SDS Nebojša Cakić još jednom je optužio vladajuću većinu da sednice zakazuje sa namerom „da što manji broj građana prati njihov tok“, a prikrivanje informacija od građana, po njegovom mišljenju, razlog je i trajanja sednica do kasno u noć. Na ovakve tvrdnje oštro je reagovao gradonačelnik Cvetanović, koji je od opozicije zahtevao da otvoreno kaže „ko krade, i ko i kakve informacije krije od građana“.

Bar dva sata odbornici su proveli u raspravi vezanoj za usvajanje zapisnika sa prethodne sednice. Opozicija je bila nezadovoljna zbog toga što pojedine diskusije njenih odbornika nisu navedene u zapisniku, na šta je sekretar Skupštine Zoran Vukašinović odgovorio da svi koji to žele u pisanoj formi mogu da zatraže da se njihove diskusije doslovce unesu u zapisnik, sa autorizacijom. Na primedbu opozicije da je diskusija gradonačelnika u celosti prenešena, Vukašinović je odgovorio da je to učinjeno na pismeni zahtev Cvetanovića. Saša Stojanović je zatražio da se, promenom Poslovnika, pronađe način kako bi se u zapisniku našla svaka reč izgovorena od strane opozicionih odbornika.

 

Predrag Ivanović, šef odborničke grupe SNS, pozvao je opoziciju na strpljenje, i ukazao na to da se na sastancima predsednika odboričkih grupa predstavnici opozicije ne pojavljuju, sa obrazloženjem da „njihovi stavovi ionako neće biti prihvaćeni“. On je zatražio od opozicije da, kada je o zapisniku reč, reguje samo kada se radi o krupnijim primedbama, kako bi rad sednice bio efikasnji.  Ivanović je sugersiao i na to da se odbornici opozicione SDS dobro pripremaju za sednice, jer verovatno „imaju vremena za to“, dok on, upravo zbog nedostatka vremena, u tome ne uspeva.

Šefica odborničke grupe DS Jelena Spirić rekla je da poziv za sednicu predsednika odborničkih grupa nije dobila, dok je šef odoborničke grupe Jedinstvena Srbija Nenad Filipović ukazao da usmeni ili pismeni pozivi mora da postoje, a da je stvar odbornika da li će sednicama prisustvovati ili ne.

Puno vremena odobornici su utrošili i reklamirajući Poslovnik. Jasnima Stojanović, odbornica SNS-a, ukazala je na brojna kršenja Poslovnika od strane opozicije, na šta su oni reagovali, tvrdeći da su tačke Poslovnika o kojima je ona govorila upravo kršili gradonačelnik i šef odborničke grupe SNS-a.

Na diskusije vezane za zapisnik, diskusije po istim pitnjima više puta, brojne reprike i „reprike na reprike“ reagovao je šef odboričke grupe SPS Dragan Savić, koji je zamerio predsedavajućem na to što nije reagovao na brojna kršenja Poslovnika.

I ovoga puta burne diskusije vođene su o stvarima koje su bile apsolutno mimo dnevnog reda. Tako se između odbornika SRS-a Tomsilava Ljubenovića i odbornika SDS-a povela rasprava o tome ko je kakvu politiku zastupao 90-tih godina, ko je „vodio ljude u rat“, ko se i za koliko „prodao“ i ispravo svoju biografiju „u veš mašini“ i slično.

Nekoliko predloga za dopunu dnevnog reda, iznetih od strane SDS, vladajuća većina nije prihvatila. Tako nije prihvaćeno da se razmatra izveštaj o zimskom održavanju puteva, jer je po mišljenju SDS-a, preduzeće „Trejs PZP Vranje“ taj posao tokom ove zime loše obavljalo. Oni su postavili pitanje koji su mehanizmi da izvođač radova zbog toga snosi odgovornost, i da se raskine ugovor sa njim.

Nije prihvaćen ni predlog o izmeni i dopuni Odluke o matičnim područjima grada Leskovca. Naime, SDS tvrdi da su građani ukidanjem matičnih područja jako oštećeni i da su im uskraćena prava, što se naročito odnosi na meštane Velikog Trnjana. Nenad Zdravković je predložio da se broj matičnih područja (22) izjednači sa brojem mesnih kancelarija, kao i to da se meštanima Velikog Trnjana omogući da izvode i drugu dokumentaciju vade u Uslužnom centru u Leskovcu, jer im je to bliže u odnosu na D. Jajnu. Iskcrpan odgovor dao je načelnik Gradske uprave za društvene delatnosti Slobodan Milošević, koji je demantovao da su ovom odlukom građanima uskraćena bilo kakva prava. Međutim, pitanje Zdravkovića da li će meštani V. Trnjana i nadelje moći da u svojom mesnoj kancelariji vade izvode iz matičnih knjiga umrlih i rođenih, i da se venčavaju, ostalo je bez konkretnog odgovora.

Još jedna predlog za dopunu dnevnog reda, koji je odbornik SDS-a Nebojša Cakić izneo usmenim putem, da se razreši dužnosti direktor JKP „Komunalac“, nije prihvaćen. Naime, SDS, (o čemu je detaljnije bilo reči i na konferenciji za novinare ove stranke), smatra da Vladimir Sinadinović ne ispunjava uslove za izbor na direktorsko mesto, jer nema potrebno radno iskustvo koje predviđa zakon. Postavljeno je i pitanje plate ovog direktora, koja po tvrdnjama SDS-a iznosi preko 100 dinara. U odbranu Sinadinovića stao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, koji je naglasio da je reč o bruto iznosu, dok plata direktora „Komunalca“ iznosi 81.000 dinara. Diskusija se povela i oko toga šta zakon podrazumeva pod radnim iskustvom i volonteskim radom, a tumačenja zakonskih rešenja bila su razilita, u zavinosti od toga da li su iz iznosili odbornici opozicije ili vladajuće većine.

 

 

 

 

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare