Obustavljena istraga o korupciji u Euleksu

PRIŠTINA

Misija EULEX i Kancelarija EU/SPEU primaju k znanju današnju odluku o obustavi krivične istrage u predmetu STRK, u kojem su odbačene optužbe protiv četvoro okrivljenih za krivična dela davanje mita i primanje mita.

“Pozdravljamo sprovođenje detaljne istrage o navodima o korupciji unutar EULEX-a od strane mešovitog tima tužilaca sastavljenog od jednog međunarodnog i jednog domaćeg tužioca.

Dokazi prikupljeni tokom istrage potvrđuju, po navodima kancelarije kosovskog glavnog tužioca, da bivši EULEX sudija Francesco Florit nije počinio nikakvo krivično delo tokom vršenja svojih dužnosti u svojstvu sudije.

Zadovoljni smo što je kancelarija kosovskog glavnog tužioca jasno izjavila da dokazi ukazuju da EULEX sudija Florit nije počinio krivično delo prikupljanja ili primanja mita.

Misija EULEX i Kancelarija EU/SPEU uvereni su da je integritet osoblja EULEX-a obuhvacenog ovim predmetom u potpunosti obnovljen”, navodi se u današnjem saopštenju Euleksa.

 

Deklaratë e përbashkët mbi pushimin e hetimeve rreth pretendimeve për korrupsion brenda EULEX-it

Misioni EULEX dhe Zyra e BE/PSBE e vlerësojnë aktvendimin e sotëm për pushimin e hetimeve penale në një rast të PSRK-së, ku u hodhën poshtë akuzat për veprat e dhënies dhe marrjes së ryshfetit kundër katër të pandehurve. Ne e mirëpresim faktin se ndaj këtij rasti të pretendimeve për korrupsion brenda EULEX-it janë zhvilluar hetime të thukëta nga një ekip i përzier i prokurorëve i përbërë nga një prokuror ndërkombëtar dhe një prokuror vendas.

Siç është theksuar nga Zyra e Kryeprokurorit të Kosovës, provat e mbledhura përgjatë këtyre hetimeve dëshmojnë se ish-gjyqtari i EULEX-it Francesco Florit nuk ka kryer ndonjë vepër gjatë kryerjes së detyrave të tij.

Ne shprehim kënaqësinë që Zyra e Kryeprokurorit të Kosovës e ka theksuar qartë se në bazë të provave, gjyqtari i EULEX-it Florit nuk e ka kryer veprën penale të kërkimit apo marrje të ryshfetit.

Misioni EULEX dhe Zyra e BE/PSBE besojnë në rikthimin e plotë të integritetit të ish-punonjësve dhe punonjësve aktualë të EULEX-it.

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare