Objavljen sadržaj sastanaka vlasti i opozicije u Skupštini i predlozi rešenja

BEOGRAD

Prvi međustranački dijalog u Narodnoj skupštini Republike Srbije održan je 9. i 10. oktobra i fokus je bio na važnoj poboljšanja uslova za održavanje parlamentarnih izbora. U skladu sa predhodnim dogovorom postignutim sa predsednicom Narodne Skupštine Republike Srbije i većinom političkih grupa u Narodnoj skupštini, dijalog se odžao uz posredovanje Evropskog parlamenta, saopšteno je danas.

“U uvodnom izlaganju posrednik je podsetio učesnike na izveštaj Evropske komisije i preporuke ODHIR-a u kojima je jasno rečeno da postoji potreba za sveobuhvatnom i inkluzivnom revizijom pravnog okvira o izborima, kako bi se regulisali svi suštinski aspekti i otklonili nedostaci i pravne praznine, odnosno, između ostalog, potreba:
• da se omogući nezavisnim regulatornim telima da budu osnaženi da svoju ulogu praćenja i vršenja nadzora obavljaju proaktivno i delotvorno;
• da se garantuju jednaki uslovi za učesnike izbornog procesa, obezbedi striktno poštovanje odvojenosti partijskih od državnih funkcija i aktivnosti
• da se hitno reši neuravnotežena medijska pokrivenost kao i
• da se reforme pripreme i sprovedu na inkluzivan i transparentan način.

Na dnevnom redu prvog međupartijskog dijaloga razmotrena su sledeća četiri suštinska pitanja:

• razmatranje nedavnih predloga za poboljšanje uslova za održavanje parlamentarnih izbora
• mediji i uloga REM i RTS
• finansiranje kampanja
• obrazovanje glasača (obuka) i birački spisak (transparentnost)

Stručni doprinos dijalogu dala je vladina „Radna grupa za saradnju sa OEBS i ODIHR-om u koordinaciji i praćenju sprovođenja preporuka za unapređenje izbornog procesa” i stručnjaci civilnog društva iz Fondacije za otvoreno društvo (FoSO), Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Transparentnosti Srbije i Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID).

Radna grupa je iformisala učesnike u dijalogu o prvim merama koje su preduzete za poboljšanje uslova za održavanje izbora, kao što su:

• zabrana državnim službenicima da koriste javne resurse u svrhe političke kampanje i primena odgovarajućih sankcija za sve takve zloupotrebe;
• mere kojima se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MPALSG) daje nadležnost da nadgleda primenu odredbi o sprovođenju Jedinstvenog biračkog spiska;

• obuka osoba ovlašćenih za vođenje i ažuriranje Jedinstvenog izbornog spiska i njihov kapacitet za rad na novoj internet stranici namenjenoj informisanju građana o biračkom spisku;
• preporuke da RIK sprovede svu potrebnu obuku u pripremi i sprovođenju izbora, uključujući obuku članova biračkih odbora; javna inspekcija rada izbornih odbora i njihove evidencije;
• regulisanje međunarodnih i domaćih posmatrača izbora;
• omogućiti pristup izvodima iz izbornog spiska nakon glasanja, na zahtev građana.

Od suštinskog je značaja da ove inicijative budu sprovedene potpuno u skladu sa preporukama OEBS, odnosno ODIHR-a.

Učesnici dijaloga su takođe informisani o novim predlozima, uključujući, između ostalog:

• izmene i dopune tri zakona o Aganciji za borbu protiv korupcije, finansiranju političke aktivnosti i javnim preduzećima. Ove zakone bi trebalo izmeniti u skladu sa najboljim evropskim i međunarodnim praksama, kao i u skladu sa preporukama ODHIR-a i trebalo bi da budu predmet punog nadzora parlamenta
• u postojećem zakonodavstvu je potrebno preciznije definisati pravila političkog oglašavanja kakko bi se obezbedio jednakk pristup, tretman i transparentnost;
• plan da Narodna skupština organizuje otvoreni sastanak/javno slušanje sa svim zainteresovanim stranama o ulozi i radu REM, uključujući načine da razjasni njegove nadležnosti u oblastima nadzora, praćenja, sprovođenja odluka i sankcionisanja tokom izborne kampanje. Ovo treba da rezultira konretnim aktivnostima koje vode poboljšanju njegovog rada pre odžavanja predstojećih izbora;
• uspostavljanje Nadzornog odbora Narodne skupštine za kontrolu elektronskih i štampanih medija;
• imenovanje nedotajućih članova u REM i pojašnjenje procedura za imenovanje i razrešenje članova REM; u ovom kontekkstu takođe treba uzeti u obzir ishod širokog i inkluzivnog javnog slušanja;
• plan da se osigura sveobuhvatna obuka za sve zvaničnike koji su uključeni u sprovođenje izbora, kao i sveobuhvatna javna kampanja za unapređenje informisanosti glasača.
• poboljšanje tačnosti biračkog spiska, uključujući jačanjem i nadzorom nad sprovođenjem svih zakona, procedura i podzakonskih akata za regulisanje Jedinstvenog biračkog spiska;

Sve planirane aktivnosti treba pretočiti u konkretne rezutate. Iako su dobrodošle nove inicijative, one se ne bave svim nedostatcima, tako da je pre sledećeg međustranačkog sastanka sredinom novemembra potrebno preduzeti korake za dalje poboljšanje uslova za održavanje parlamentarnih izbora. Ovo se posebno odnosi na stvaranje jednakih uslova za sve političke stranke koje učestvuju u izborima kako bi imale jednak pristup medijima, posebno javnim servisima (RTS, RTV). Učesnici su istakli važnost toga da svi takvi predlozi budu predmet transparentnih procedura, javnih konsultacija, kao i predmet parlamentarnog nadzora, pre njihove primene. Učesnici su takođe naglasili važnost da se osigura da se za takve predloge dobije i povratna informacija od OEBS / ODHIR-a kako bi se obezbedilo da su u potpunosti usklađeni sa njihovim preporukama.

S tim u vezi, učesnici su voljni da nastave svoje učešće u formatu međustranačkog dijaloga kako bi diskutovali o napretku, kao i o izraženim nedostacima, ostvarenom u poboljšanju uslova za održavanje izbora. Učesnici su podstakli sve institucije da ih obaveštavaju o napretku u svim ovim oblastima pre sledećeg dijaloga.

U skladu sa dogovorom između gospodina Mekalistera, predsednika Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta i predsednice Narodne skupštine, ovo je bila prva od tri runde dijaloga koje se održavaju do kraja godine na temu poboljšanja uslova za održavanje parlamentarnih izbora. Druga runda dijaloga fokusiraće se na dugoročniji cilj poboljšanja međustranačkog dijaloga unutar Narodne skupštine, uključujući i pitanja kao što su izmena Poslovnika o radu i dalja revizija izbornog okvira. Sledeća runda dijaloga biće održana polovinom novembra u Narodnoj skupštini”, navodi se u zajedničkom saopštenju koje u celini prenosimo.

Prati
Obavesti me o
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare