Objavljen oglas za prodaju hotela “Caričin grad”, početna cena nešto manja od pola miliona evra

LEBANE-LESKOVAC

Republička direkcija za imovinu oglasila je prodaju hotela “Caričin grad” u Lebanu a početna cena je 472.533,08 evra

U objavljenom oglasu se navodi da se prikupljaju pisane ponude i da se radi o nepokretnosti spratnosti Po+P+1, površine 3.516 m2.

U sastavu ponuđenog objekta se nalazi i “elektroenergetski objekat –
trafostanica 10/0,4 kV i zemljište pod objektom i za redovnu upotrebu objekta, površine 88 a 21 m2, upisani kao „gradsko građevinsko zemljište“, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u
iznosu od 472.533,08 evra.
Zainteresovana lica radi razgledanja nepokretnosti, kao i dodatnih
informacija i obaveštenja mogu se obratiti kontakt osobi, Vladanu Nikoliću, radnim
danom od 09,00 do 14,00 časova na tel. 011/3200-853.


“Otuđenje se vrši u postupku prikupljanja pisanih zatvorenih ponuda.
Nepokretnosti se otuđuju u „viđenom“ stanju, bez prava kupca na naknadne
reklamacije, pod teretom da svi dospeli a neizmireni troškovi na ime utrošene
električne energije nastali korišćenjem nepokretnosti do momenta ponovnog
priključenja na elektrodistributivni sistem, a u skladu sa odredbama Zakona o
energetici, kao i eventualno drugi troškovi nastali korišćenjem nepokretnosti do
momenta stupanja u posed izabranog ponuđača sa kojim će se zaključiti ugovor o
kupoprodaji, padaju na teret izabranog ponuđača.
Konačna kupoprodajna cena nepokretnosti biće utvrđena nakon
sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda.
Kupoprodajna cena nepokretnosti utvrđena u visini najpovoljnije
ponude uplatiće se u dinarskoj protivrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne
banke Srbije, na dan uplate.
Rok za plaćanje kupoprodajne cene je 15 (petnaest) dana od dana zaključenja
kupoprodajnog ugovora.
Troškovi potvrde ugovora kod javnog beležnika i drugi eventualni
troškovi koji mogu proizaći iz realizacije ovog pravnog posla padaju na teret kupca”, navodi se, između ostalog, u objavljenom oglasu.

USLOVI PRIJAVLjIVANjA
Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica i fizička lica, koja
ispunjavaju uslove oglasa, otkupe Uputstvo za ponuđače i koja uplate depozit.
Uputstvo za ponuđače preuzima se u prostorijama Republičke direkcije
za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: „Direkcija“), Beograd, Kralja Milana
br. 16, svakog radnog dana od 0900 do 1400 časova, od 20. aprila 2023. godine do 3. maja iste godine. (kraj) LJS/MN

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare