Objavljen javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava mikro, malim i srednjim preduzećima

NIŠ

Objavljen je Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava MMSP u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2021. godinu.

Bespovratna sredstva koja dodeljuje Grad Niš namenjena su za nabavku nove opreme ili mašine, delova za mašinu ili specijalizovanih alata, digitalizaciju poslovanja, testiranje novih proizvoda, poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda ili usluga. Rok za podnošenje prijava je 7.septembar.

Sredstva se dodeljuju za pokrivanje do 50 odsto opravdanih troškova bez PDV sa ograničenjem na iznos do 300.000 dinara po privrednom subjektu.

Maksimalni iznos sredstava koja će biti odobrena zavisiće od vrste aktivnosti za koju privredni subjekat konkuriše uz napomenu da može da se konkuriše za samo jednu aktivnost.

Ukupan planirani iznos sredstava za realizaciju ove mere iznosi 12 miliona dinara.

                 Za nabavku nove opreme ili mašine, delova za mašinu ili specijalizovanih alata   maksimalni iznos je sredstava koji će biti odoben je 300.000 dinara za pokrivanje do 50 posto opravdanih troškova.

                 Za digitalno poslovanje preduzeća priznaju se troškovi za nabavku softvera- softverske licence, nabavku računarske opreme sa perifernim urađajem, štampac, skener itd. i usluga digitalizacije a u direktnoj vezi sa kreiranjem proizvoda. Maksimalni iznos sredstava koja će biti odobrena za ovu aktivnost je 150.00 dinara za pokrivanje 50 posto opravdanih troškova bez PDV-a.

                Za testiranje novih proizvoda priznaju se troškovi za izdavanje sertifikata ili atesta o izvršenom testiranju proizvoda od strane nadležne institucije ili organizacije. Maksimalni iznos sredstava za ovu aktivnost je 300.000 dinara za pokrivanje 50 odsto opravdanih troškova bez PDV-a.

                  Za pobošljanje postojećih i razvoj novih proizvoda ili usluga priznaju se troškovi koji se odnose na funkcionalne i kvalitetivne modifikacije postojećeg proizvoda koje nisu redovne promene, razvoj novog proizvoda i izradu prototipa proizvoda. Maksimalni iznos sredstava za ovu aktivnost je 300.000 dinara za pokrivanje do 50 posto opravdanih troškova bez PDV-a.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare