O davanju saglasnosti za ustupanje ugovora opširnije

LESKOVAC

Najobimniju raspravu izazavao je predlog Odluke o davanju saglasnosti privrednom društvu „Metroparkingu“ doo Beograd za ustupanje ugovora o obavljanju komunalne delatnosti održavanja javnih prostora za parkiranje i rešenje stacioniranog saobraćaja na teritoriji Grada Leskovca zaključenog između Grada Leskovca i firme „Metroparking“ doo Beograd sa tri aneksa ugovora iz 2012., 2015. i 2018. godine, privrednom društvu „Parking i garaže“ doo Leskovac, na osnovu Ugovora o prenosu udela privrednog društva „Metroparking jug“ doo Leskovac. Dragan Nikolić, obrazlažući predlog, šef Odeljenja za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu, je rekao da u skladu sa članom 42 ugovora između Grada Leskovca i

„Metroparking“ doo Beograd i „Metroparking jug“ doo Leskovac, dana 11. februara 2020. godine „Metroparking“ doo Beograd je podneo skupštini Grada Leskovca zahtev za davanje saglasnosti za ustupanje ovog ugovora i aneksa tih ugovora privrednom društvu „Parking i garaže“ doo Leskovac.

„Uz zahtev dostavljen je i predlog Ugovora o prenosu udela privrednog društva „Metroparking jug“ doo Leskovac i Pismo o namerama privrednog društva „Parking i garaže“ doo Leskovac u kojem ovo privredno društvo izražava svoj pristanak da stupi u pravni položaj „Metroparking jug“ doo Beograd i da u svemu odgovara za izvršenje svih ugovorenih obaveza iz obavljanja poverene komunalne delatnosti. Izražena je i spremnost za unapređenje ove komunalne delatnosti kroz izgradnju nadzemnih i spratnih garaža, kojima bi se u znatnoj meri povećao broj parking mesta, usavršavanjem softvera i postavljanjem digitalnih tabli sa tačnim brojem slobodnih parking mesta, omogućavanjem kupovine karata na drugim mestima i drugim putevima, a ne samo porukama mobilnim operaterima. Članom 4 stav 3 Zakona o komunalnim delatnostima propisano je da jedinica lokalne samoupravne uređuje u skladu sa zakonom uslove obavljanja komunalne delatnosti, prava i obaveze korisnika komunalne usluge, obim i kvalitet usluga i način vršenja nadzora nad obavljanjem ove komunalne delatnosti. Članom 145 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima propisano je da svaka strana u dvosmernom ugovoru može, ako na to pristane druga strana, ustupiti ugovor trećem licu koje time postaje nosilac svih njenih prava i obaveza.“

Odbornik Nenad Zdravković (Za Leskovac ZAJEDNO) podsetio je da je o ovoj temi govorio od kako se našao u lokalnom parlamentu.

„Bila je to i tema svih opozicionih stranaka, koje su govorile da je taj ugovor štetan po grad i da mora biti raskinut, sve to trenutka dok ne postanu vladajuće stranke. Mi smo insistirali da se taj ugovor raskine, formiran je bio i anketni odbor gde smo iznosili primedbe, a mislim da je taj pritisak doprineo i da se potpišu aneksi ugovora. Posle termalne i solarne elektrane radi se o najvećoj pljački uz PVV-a koja je zadesila građane Leskovca. I, umesto da se ide na raskid ugovora, ide se korak dalje. Firma „Metroparking“ je odabrala firmu kojoj će da da poveri delatnost, kao da je to njena, a ne naša komunalna delatnost!? I to dodeljuju za 100.000 evra firmi koja je osnovana pre 20 dana i koju je osnovala i vodi ćerka ćerka našeg privrednika gospodina Bagdale. Oni daju nešto naše i i još se usude da od ove skupštine traže saglasnost?!“

Zdravković je rekao i da, kada se ova priča otvorila preko medija, u Leskovcu se napravio jedan konzorcijum od tri privrednika koji nudi 110.000 evra za tu delatnost i interesuje me što mi njima ne bi poverili tu delatnost?

„Mi smo prevazišli sebe, puštamo ih da nešto što je naše daju nekom drugom. I to firmi koja je, bila slika u medijima, koja je registrovana u ruiniranoj kući, sa dvadeset dana od trenutka kada je osnovana. Da apsurd bude veći oni traže saglasnost na ugovor koji ne postoji! Na odboru sam tražio taj ugovor i nisam ga video. Oni ttraže saglasnost za ništa, za fikciju, za mogućnost da mogu da potpišu ugovor. Takvog papira nema, jer je ovo nastavak pljačke koja traje godinama. Bila je i gospođa adokvatica koju plaćaju te firme i normalno je da će ona da zastupa njh, a ne nas.“

U svom obraćanju gradonačelnik Goran Cvetanović je rekao da je, kada se o ovoj tački odlučivalo na Gradskom veću, imao u rukama taj ugovor i upitao da li je taj ugovor podeljen i odbornicima.

„Meni je drago da ste pomenuli sve one priče o PVV-u, bušotini, Metroparkingu, nigde nema moje malenkosti, a još manje mog tima. Podsetio bih da, kada je „Parking servis“ bio u rukama grada pokazalo se da je takav vid rešenja loš za funkcionisanje grada, zbog neprofesionalnog vođenja firme i nezasluženog uživanja pojedinaca u beneficijama, jer nisu morali da plaćaju parking i parkirali se gde su hteli.“

Bratislav Prokopović (Za Leskovac ZAJEDNO) je podsetio da je „Parking Servis“ bio dobra stvar za Leskovac i za zapošljavanje kadrova, ali u skladu sa predviđenim brojem uposlenika u elaboratu.

„Tu je bio predviđen 21 uposlenik, a u jednom trenutku, u trenutku likvidacije ih je bilo 118. Da se povećavao broj parking mesta, onda je moglo da se povećava broj zaposlenih. Pošto nije bilo tako, to je moralo je da se raspadne. Ni ono što se desilo posle nije bilo dobro za građane Leskovca, osim za privatne investitore. Privatni investitori sada raspolažu nečim što smo im mi ustupili, odnosno pravo na korišćenje naših trotoara, ulice, itd. Postavlja se pitanje da li oni mogu između sebe da trguju nečim što smo mi ustupili jednom, a sada time raspolažu tako što će sada oni to ustupiti nekom trećem…“

Nezavisni odbornik Dragan Savić je ocenio da će se zbog ovoga gradonačelnik ubrzo pokajati.

„Jedini argument da ovo prihvatimo je pismo o namerama firme „Parking i garaže“ gde oni kažu da će ovu delatnost da obavljaju na vrlo korektan način, preuzeće sve obaveze i tu je kraj! Nekom treba da verujemo „na lepe oči“. Ovo je ozbiljan posao, a ne da mi to prihvatamo na osnovu nekog obećanja o njegovoj dobroj volji. Firma koja je, ako je verovati medijima, registrovana na adresi gde nikog nema i gde radi samo direktor. Da li ta firma ima dve lopate, pijuk, koliko ima uposlenika, da li je ikada nešto uradila…? Ne postoji ni jedna garancija da će nešto uraditi, pa koliko juče su se formirali sa kapitalom od 20.000 dinara. Gde je u ovome interes grada? Sadašnji vlasnik hoće da raskine ugovor i napusti posao, a mi imamo 12-ogodišnje iskustvo, pa daj da raspišemo novi tender. To je jedini pravi interes našeg grada.“

Gradonačelnik Cvetanović je u replici Saviću rekao da je odlika onih koji se ozbiljno bave politikom da donose teške odluke, te da do tog trenutka nije čuo nijedan argument da bude drugačije i da veruje da će grad od ovoga imati koristi.

Nenad Filipović (Jedinstvena Srbija) napomenuo je da je najlakše je odgovornost prebaciti na onog ko je došao da nešto uradi na bolje.

„Kada su došli to je bilo bolje u odnosu na ono što smo imali. Istina je da smo tražili da od grada zavisi mnogo toga, a to nismo učunili. Ja sam kao predsednik anketnog odbora tražio da se razgovara sa saobraćajnom policijom i da se podižu samo vozila koja zaista ugoržavaju saobraćaj. Međutim, odgovor je bio da mi tu teško nešto možemo da uradimo. A saobraćajna policija u ovom gradu uzima oko 29 miliona dinara budžeta…

Nebojša Cakić (Za Leskovac ZAJEDNO) je rekao da pojednostavljeno gledano neko za 100.000 evra prodaje ono što nije njegovo nego naše.

„Naše ulice, naš asvalt, naša dvorišta zgrada, ono što smo mi napravili od naših poreza prodaje gospodin iz Beograda. Čitava firma mu vredi 400 evra, za toliko ima osnovna sredstva, a on je prodaje za 100.000 evra. Gde je razlika? Pa upravo u onome što je naše. Gde je tu i racionalni razlog, pošto mi nudimo 120.000 evra? Zato grad može samo da raskine ugovor i da raspiše novu javnu nabavku na kojoj će se u javnom konkursu odrediti kolika je cena nečega. Zakonodavac je predvideo šta i kako treba da se radi, jer gospodin može samo da raskine ugovor, a ne da prodaje moju komunalnu delatnost.“

Za govornicu je stupila, kako bi dala svoje pravno mišljenje, Jovana Vučković Pejčić, pravni zastupnik Privrednog društva „Parking i garaže“ doo Leskovac. Ona je podsetila da je u 2009. godini na osnovu javnog konkursa obavljanje komunalne delatnosti povereno privrednomo društvu „Parking sistem i garaže“ doo Beograd.

„Na osnovu ove odluke zaključen je prvi ugovor i tim osnovnim ugovorom su u celosti uređena prava i obaveze ugovornih strana, određen je teritorijalni obuhvat, ulice u kojima se nalaze parking mesta, uslovi pod kojima će se formirati cena, kazne… Članom 5. ovog ugovora definisano je da će se osnovati posebno pravno lice koje će vršiti komunalnu delatnost na teritoriji Grada Leskovca, što je bila obaveza izvršioca posla, koji je i formirao „Metroparking jug“ doo Leskovac, koji i danas postoji. I prvo lice danas postoji, samo se danas zove „Metroparking“ doo Beograd.“

Vučković Pejčić je pomenula i do sada potpisivane anekse ugovora, rekavši da je ceo ugovorni odnos prošao kroz sve nivoe kontrole kontrole i bio pred odbornicima u formi anketnog odbora.

„Nemam razloga da sumnjam u ispravnost ovih ugovora koji su na snazi i traju već 11-12 godina. Sa takvim činjeničnim stanjem „Metroparking jug“ obavlja delatnost koja mu je poverena. Vlasnik ovog privrednog društva je „Metroparking“ doo Beograd i po Zakonu o privrednim društvima promet u udelu društva je potpuno slobodan. Sa takvim stanjem stvari „Metroparking“ doo Beograd će prodati svoj udeo bez saglasnosti skupštine u privrednom društvu „Metroparking jug“ i mi mu to ne možemo uskratiti. Ovde se ogleda dobra volja u građenju partnerskog odnosa sa gradom. Ja nisam sigurna ni da je Grad Leskovac ispunio sve svoje obaveze iz ugovora, tako sprečava raskid ugovora. Dakle, ovde je smisao da se kroz ovu saglasnost uvodi ugovorna strana umesto „Metroparking“ doo Beograd koji suštinski gubi upravljačka prava u „Metroparking jugu“ i na taj način Grad Leskovac dobija ugovornu stranu od koje će moći da traži odgovornost za ispunjenje obaveza. Napomenula bih i da Zakon o javno-privatnom partnerstvu je donet 2013. godine, a ovde se radi o ugovornom odnosu koji je već zasnovan i ne radi se o novom poveravanju delatnosti. Moram da pojasnim i da osnivački i osnovni kapital nije isto, jer se sa osnivačkim kapitalom onaj se registruje kod Agencije za privante registre i s njim se ne posluje, pošto je on potreban samo da bi se registrovala firma. Sredstva za poslovanje se obezbeđuju iz drugih fondova.“

U svojoj replici Nebojša Cakić je Jovani Vučković Pejčić rekao da ona zastupa interese, a da Cakić zastupa interese građana.

„Lepo ste rekli da je u konkursu poverena delatnost firmi „Parking sistem i garaže“ doo Beograd i to je činjenica i suština. I samo ta firma može da se pojavi kod nas kao ugovorna strana koja ugovara prodaju i traži saglasnost od nas za to. Firma koja je naknadno osnovana nije na javnom konkursu dobila saglasnost da obavlja komunalnu delatnost. Vi ste napravili grešku u koracima, jer ste prodali ćerku-firmu koja od nas nije dobila dozvolu da se bavi ovom komunalnom delatnošću.“

Jovana Vučković Pejčić je nakon Cakićevog izlaganja pojasnila da je firma „Parking sistem i garaže“ doo Beograd promenila poslovno ime i od 16. marta 2010. se zove „Metroparking“ doo Beograd, a da je sve ostalo isto.

Nenad Zdravković (Za Leskovac ZAJEDNO) je podsetio i da su svi gradovi raskinuli ugovore „Metroparking-om“ dodao i da cilj nije da se klijenti Jovane Vučković Pejčić naprave lopovima ili ovakvim i onakvim…

„Mi ćemo i dalje da živimo u istom gradu sa ljudima koji kupuju ovu firmu, viđamo se sa njima. Naš motiv je da zaštitimo interese grada. Na odboru na kojem ste bili niko iz grada se nije uključio u diskusiju i ja sam prozvao i sekretara da kao pravnik kaže nešto na ovu temu. Ali, vi tražite saglasnost da bi ste nešto potpisali. Vi ste predstavnik privatne firme i ja vas razumem, ali ne razumem nas koji ovo dopuštamo.“

Čitavu priču pokušao je da sa pravne strane pojasni i sekretar skupštine Grada Leskovca Zoran Vukašinović koji je rekao da je istupao pred Odborom za planiranje i izgradnju, kao i pred Odborom za normativno-pravna akta.

„Ovde se radi o institutu ustupanja ugovora. Pravni osnov za ovaj intitut postoji u članu 145 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima i primeniće se na osnovu člana 45 ugovora gde su ugovorne strane ugovorile mogućnost ustupanja ugovora. Ovde se ne radi o poveravanju poslova ili o poveravanju komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima. Ona je poverena 2009. po starom zakonu kroz javni konkurs i poverena je privrednom društvu „Parking sistem i garaže“ koje je kasnije osnovalo „Parking sistem i garaže Le“ i posle promenilo naziv tog privrednog društva u „Metroparking“ doo Beograd i osnovalo privredno društvo „Metroparking jug“ doo Leskovac, koje obavlja ovu privrednu delatnost u našem gradu. Solidarno az ovu delatnost odgovaraju „Metroparking jug“ i „Metroparking“ Beograd koji ima 100% vlasničku strukturu. Posle ustupanja ugovora ove komunalnu uslugu će nastaviti da obavlja „Metroparking jug“ doo Leskovac sa svim onim kapacitetima koje je imao, ali se 100% vlasničke strukture menja kroz predlog ugovora o prenosu udela, kroz koji se ustupa i Ugovor o komunalnim delatnostima.“

Bratislav Jović (Odbornička grupa SNS) je rekao da se ovo treba shvatiti kao kupoprodajni ugovoru, gde se ne prodaje zemljište, trotoar ili vazduh.

„Prodaje se ugovor koji je sklopljen između „Metroparking“ doo Beograd i Skupštine Grada Leskovca iz 2009. godine. Reč je o trgovinskoj transkaciji između prodavca i kupca koji je voljan da plati određenu novčanu naknadu.“

Za ovu odluku glasalo je 44 odbornika, dok ih je četiri bilo protiv.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare