Nova radna mesta za teško zapošljive i bolja socijalna zaštita na jugu

NIŠ

Evropska unija i Vlada Švajcarske su obezbedili bespovratna sredstva za samozapošljavanje 28 ljudi čije su ideje prepoznate kao najbolje u okviru projekta vrednog 170.000 evra koji je za cilj imao osnaživanje ranjivih i marginalizovanih grupa u 34 lokalne samouprave na jugoistoku i jugozapadu Srbije.

Pored ovog ključnog rezultata, projekat koji je sproveden u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku, Centrom za istraživanje javnih politika i Edukacionim centrom Leskovac obuvatio je i analizu institucionalnih kapaciteta lokalnih samouprava, analizu zapošljivosti ugroženih grupa i usluga socijalne zaštite u 34 grada i opštine na jugu zemlje

„Bez dobrog obrazovanja i zapošljavanja nema potpunog uključivanja u društvo, a projekti koje su EU i švajcarska vlada podržali u opštinama programa Evropski PROGRES su inkluzivni u pravom smislu jer obuhvataju širu populaciju i širok obuhvat podrške“, rekao je Nenad Ivanišević, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prilikom predstavljanja ovih rezultata na skupu „Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou“ koji je danas održan u Nišu.

Kako je Ivan Sekulović, menadžer Tima Vlade Srbije za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva rekao makoroekonomski kontekst je ohrabrujući jer više sredstava u državnoj kasi znači više za sve vas, a to više znači i efikasnije i pravičnije jer su to principi na kojima počiva inkluzivni razvoj i kako ga Evropska unija vidi.

„Uz podršku EU i Vlade Švajcarske ostvario sam svoj san i opremio i otvorio svoju advokatsku kancelariju“, rekao je Alit Amzić, advokat iz Aleksinca i jedan od 28 korisnika koji su u okviru javnog poziva dobili opremu za pokretanje posla u vrednosti od po 3.000 evra, a zatim omogućili zapošljavanje ukupno 84 ljudi.

Čestitajući novim preduzetnicima i preduzetnicama, Marko Vujačić, nacionalni menadžer Evropskog PROGRESa je istakao posvećenost EU i Vlade Švajcarske unapređenju kvaliteta života stanovništva na jugu zemlje sa posebnim akcentom na unapređenje lokalne uprave, kako u institucionalnom smislu, tako i u razvijanju i sprovođenju politika u oblasti socijalne inkluzije ranjivih grupa, uključujući i njihovo zapošljavanje.

„Rezultati ovog projekta su pokazatelji, ne samo u kom pravcu lokalne samouprave treba da se dalje razvijaju, nego i da postoje dobre osnove za unapređenje njihovih kapaciteta. Nadamo se da će sve izrađene analize, metodologije i stečena iskustva upravo poslužiti  za bolje sagledavanja potreba ranjivih grupa na lokalu, te razvijanju relevantnih politika i inovativnih modela usluga socijalne zaštite i zapošljavanja, jer je društvena podrška neophodna za njihovo socijalno uključivanje“, rekao je Marko Vujačić.

U tri opštine, Bosilegradu, Bujanovcu i Merošini,  pružena je podrška za uspostavljanje održive socijalne usluge u skladu sa zakonom koja treba da odgovori na potrebe stanovništva. „Zajedno smo uspostavili novu uslugu, pomoć u kući za stara lica kojom ne samo da se pomaže ovoj najbrojnijoj ranjivoj kategoriji u tri opštine već podrazumeva radno angažovanje nezaposlenih žena“, rekla je Danijela Nikolić, iz opštine Merošina.

Predstavljajući analizu stanja institucionalnih kapaciteta i socijalne zaštite u 34 grada i opština u Srbiji, Žarko Šunderić iz Centra za socijalnu politiku je rekao da većina samouprava izdvaja mala sredstva za socijalnu zaštitu, te da postoji potreba da se ponuda usluga u većini lokalnih zajednica unapredi i postane održiva. „Na ovaj će način lokalne samouprave pružati bolji odgovor na potrebe ranjivih i marginalizovanih grupa”, zaključio je Šunderić.

Na skupu koji je pre nekoliko dana održan u Nišu,  istaknuto da je saradnja lokalnih vlasti sa institucijama na centralnom nivou neophodna za efektivno sprovođenja svake regulatorne i reformske izmene, dok lokalne samouprave treba više da se usmere na međusobnu saradnju i razmenu iskustva u oblasti socijalne zaštite i zapošljavanja ranjivih grupa, gde udruživanje resursa i znanja može da vodi ka bržim reformama.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare