Nova oprema skraćuje vreme čekanja na dijagnozu

NIŠ

Zahvaljujući Minisarstvu zdravlja Republike Srbije, i svesrdnoj podršci Uprave UKC Niš na čelu sa direktorom profesorom dr Zoranom Perišićem, osnovna laboratorija Centra za patologiju UKC Niš je nakon više decenija konačno dobila kompletnu novu liniju, tehnološki najsavremenijih aparata, višesruko većih kapaciteta od ranijih, koji će poboljšati kvalitet patohistoloških preparata, skratiti vreme čekanja na dijagnozu, smanjiti štetna isparenja u radnoj sredini i racionalizovati potrošnju reagenasa.

    Najbitniji zanovljeni aparat je tkivni procesor, mašina koja obrađuje tkivo pripremajući ga za mikroskopski pregled. Novi tkivni procesor je jedan od najmodernijih na tržištu, i od zemalja u regionu, za sada ga jedino ima Univerzitetski klinički centar u Nišu.

   „Aparat je zatvorenog sistema, bez štetnih isparenja što dramatično utiče na poboljšanje uslova za rad u laboratoriji u kojoj se neminovno radi sa potencijalno štetnim materijama. Kapaciteti novog aparata su četiri puta veći u odnosu na stari što će značajno uticati na skraćenje vremena čekanja na patohistološku dijagnozu, a činjenica da je tehnološki neuporedivo unapređen, racionalizovaće potrošnju reagenasa i još bitnije značajno poboljšati kvalitet uzoraka iz kojih se sve češće molekularnim i citogenetskim analizama određuju mutacije u tumorskom tkivu na osnovu kojih pacijenti dobijaju najmoderniju personalizovanu onkološku terapiju“, kaže profesor dr Miljan Krstić rukovodilac Centra za patologiju UKC Niš.

   U Centru za patologiju UKC Niš godišnje se uradi patohistološka dijagnostika za oko 15.000 pacijenata, što podrazumeva izradu oko 80.000 parafinskih kalupa i više od 120.000 patohistoloških preparata u toku godine, što je na dnevnom nivou prosečno 300 patohistoloških preparata na kojima se postavljaju dijagnoze neophodne za izbor terapijskog modaliteta, kod najčešće teških onkoloških pacijenata. Tehnologija izrade patohistoloških preparata podrazumeva višeetapni proces, svojevrsnu proizvodnu liniju, čiji je krajnji produkt patohistološki preparat.

      „Već odavno je dnevni priliv materijala za patohistološku dijagnostiku prevazišao kapacitete aparata kojima smo raspolagali, a koji su uglavnom bili stariji od 30 godina, odavno van servisnih rokova, i za većinu aparata bez mogućnosti nabavke rezervnih delova. U situacijama kada bi došlo do kvara nekog aparata, stajala je čitava linija, što je dovodilo do nagomilavanja tkivnih materijala, produžavalo čekanje na dijagnozu i nedopustivo odlagalo terapiju. Osim toga, aparati su bili potpuno tehnološki prevaziđeni, otvorenog sistema, što je značajno povećavalo potrošnju hemikalija i time finansijske izdatke. U našem Centru za patologiju UKC Niš rade se i konsultativni pregledi, revizije i dopune patohistoloških nalaza službi za patologiju Zaječar, Kruševac, Leskovac, Prokuplje, Vranje, Pirot i Surdulica te je nova oprema od izuzetnog značaja za pacijente iz čitavog regiona“, dodaje profesor dr Krstić.

    Među novom opremom koja je stigla u Centar za patologiju UKC Niš su automatski procesor za fiksaciju i obradu tkivnih uzoraka, aparat za kalupljenje tkiva u parafinske blokove, hladna ploča, električna pinceta, rotacioni mikrotom, vodeno kupatilo, aparat zabojenje patohistoloških preparata, dva standardna svetlosna mikroskopa za patohistološku dijagnostiku i LED mikroskop sa standardnom fluotar optikom i HD kamerom.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare