Nasilni ekstremizam – Niška građanska reakcija

NIŠ

Organizacija PROTECTA je u prepunoj sali Oficirskog doma u Nišu organizovala Okrugli sto
pod nazivom: “Nasilni ekstremizam – Niška građanska reakcija”. Na okruglom stolu se
diskutovalo o sveprisutnoj radikalizaciji društva, prevenciji i suzbijanju nasilnog
ekstremizma, sa osvrtom na probleme u gradu, aktivnostima koje se na ovu temu
organizuju, mogućnostima za međusektorsko umrežavanje i izradu mehanizama i preporuka
za lokalnu agendu prevencije nasilja.
Na okruglom stolu su se čula različita iskustva vezana za ekstremizam u Srbiji i Nišu, iz ugla
seksualnih, religijskih i nacionalnih manjina, a u jednom delu se diskutovalo i o ulozi
tradicionalnih medija i društvenih mreža i njihovoj odgovornosti u informisanju i edukovanju
građana, i smanjivanju javnog prostora za govor mržnje i radikalni narativ.
Jedan od zaključaka sa okruglog stola je da organizacije civilnog društva moraju biti nosioci
inicijativa i aktivnosti vezanih za prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma, i predlaganje
lokalnih akcionih, zakonodavnih i sistemskih rešenja. Kao prva akcija dogovorena je
zajednička inicijativa prema nadležnim lokalnim institucijama za ponovnu izradu Strategije
za bezbednost Grada Niša, kao sveobuhvatnog krovnog dokumenta. Ovu strategiju je Grad
Niš imao među prvima u Srbiji, ali po njenom isteku ona nije ponovo izrađena za novi
period, iako su postojali određeni napori.
Pored ovoga, na okruglom stolu su se čule i preporuke koje su u okviru projekta urađene na
temu prevencije i suzbijanja nasilnog ekstremizma. Neke od preporuka koje su mogle da se
čuju su:
Preporuke za medije: veću medijsku pažnju posvetiti aktivnostima društva na temu
suzbijanja ekstremizma, organizovati edukativne i informativne medijske kampanje,
organizovati obuku za novinare kako bi stekli veći senzibilitet na temu, baviti se
istraživačkim novinarstvom u slučajevima ispoljavanja nasilnog ekstremizma u zajednici,
organizovati specijalne emisije na temu, medijski potencirati primere dobre prakse u
suzbijanju nasilnog ekstremizma, ne koristiti govor mržnje u izveštavanju i ne prenositi
izjave neodgovornih pojedinaca iz sfere društvenog života koji koriste govor mržnje…
Preporuke za institucije: umrežiti svoje aktivnosti, izraditi lokalne strateške i akcione
dokumente od značaja za borbu protiv nasilnog ekstremizma, predvideti sredstva u
budžetu grada i gradskih opština za borbu protiv nasilnog ekstremizma, organizovati

posebne mehanizme u školama za rano otkrivanje radikalizacije ponašanja, prepoznavati i
implemenitirati primere dobre prakse iz regiona, raditi na edukaciji zaposlenih i regionalnoj
razmeni iskustva, edukovati zaposlene posebno u službama koje se bave problemima
ugroženih grupa…
Preporuke za organizacije: organizovati konstantno informativne i edukativne kampanje
prema građanima, pratiti slučajeve ekstremizma, zastupati pravno žrtve ekstremizma,
organizovati psiho socijalnu podršku za žrtve ekstremizma, raditi na edukaciji svojih članova
i neformalnom obrazovanju građana, učestvovati u izradi strateških dokumenata i radu
formiranih tela na nivou grada, umrežavati se na regionalnom nivou i donositi primere
dobre prakse u grad, organizovati aktivnosti koje promovišu tolerantnost, nenasilje,
suživot…

Na panelu su učestvovali

Ivana Vračkić, Društvo bihevioralne teorije i prakse
Maja Kamenov, Odbor za ljudska prava Niš,
Osman Balić, YU Rom centar,
Nebojša Rančić, Medija i Reform Centar Niš.
Moderator skupa je bio Milan Stefanović, PROTECTA.


Okrugli sto je deo projekta “Niška građanska REakcija” koji PROTECTA sprovodi uz podršku
regionalnog projekta SMART Balkan – civilno društvo za povezan zapadni balkan koji
podržava Ministarstvo spoljnih poslova kraljevine Norveške. (kraj)DN/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare