Naši prijatelji Romi

LESKOVAC

      Odrastao sam družeći se svakodnevno sa Romima. Za tako nešto nije nam trebalo nikakvo saopštenje da smo SUGRAĐANI i da se međusobno poštujemo. Igrali smo se na ulici i zajedno odlazili u Svetoilijski park da se igramo krpenjačama. Išli smo zajedno i u školu ,,Svetozar Marković”, sedeli u istim klupama, učili iz istih knjiga i zajedno se  vraćali se kući. I niko nikada nije govorio da su oni ROMI a da mi – NISMO Romi! U to vreme jedan od najpopularnijih fudbalera u Leskovcu, igrač Dubočice  bio je Mate iz Romskot naselja u Podvrcu. O njegovim igrama i golovima pričalo se danima posle utakmice u celom gradu. Sa tribina se klicalo: – Mate! Mate! 
        Tako je oduvek bilo u Sat Mali – Radanskoj ulici. I verujem da je tako i sada. Ne vidim ni jedan razlog da nije tako. Jer, kaže se – komšija je komšiji najbolji i najbliži prijatelj! U to vreme bili smo ponosni kada je naša drugarica Jasmina, inače iz poznate porodice violinista, postala  nastavnica u muzičkoj školi. Kasnije se otselila u Niš i tamo nastavila da radi kao nastavnica.
      I danas sam prijatelj sa Romima. Jer prijateljstvo  nije dugme na sakou koje možemo usput da izgubimo. Kada se sretnemo na ulici zastanemo i  raspitujemo se jedni za druge, brinemo za one koji su bolesni…
    Šta se to desilo da se sada moramo oglašavati SAOPŠENjIMA da su Romi NAŠI SUGRAĐANI, da živimo ZAJEDNO, delimo iste radosti i nedaće, da oštro osuđujemom napade na pripadnike romske nacionalnosti ukazujući da su Romi ravnopravni građani našega grada i da se lokalna samouprava grada Leskovca trudi da Romima obezbedi adekvatne uslove za život i rad i da je najvažnije da se svi naši sugrađani osećaju sigurno i bezbedno u svom gradu. 

      Ne treba uopšte sumnjati u to što nam u svom saopštenju poručuje Gradonačelnik – da će lokalna  samouprava grada ulagati napore da se i Romi u Leskovcu osećaju   – slobodno, bezbrižno i sa svim pravima kao i ostali građani – na školovanje, zapošljavanje i uopšte na život dostojan čoveka!
   Ali, ako je tako, a treba verovati da je tako – zašto nam se događa ovako nešto da – kako se priča, a to se kaže  i u saopštenjima –rulja maloletnih huligana sa bejzbol palicama i gvozdenim šipaka nasrne na nedužne Rome u njihovom naselju u Podvrcu! Ko su to ti MALOLETNI – huligani! I ko to u našem gradu, u našem društvu za koje mislimo da je izašlo iz predrasuda, da su mu nacionalističke strasti strane i nepoznate, da je izašlo iz svih predrasuda, ideoloških i drugih podeljenosti osim materijalnih koje, na žalost postaju sve veće i izraženije, dakle odakle huligani među nama! Jesmo li pogrešili u nečemu i gde to grešimo?
       Često nam se događa da čujemo ili to i sami kažemo da su za loš odgoj mladih krivi – roditelji. Da su za neprimereno ponašanje mladih krivi – učitelji, nastavnici i profesori. Tako se prenapumpana lopta  odgovornosti  prebacuje iz jednog u drugo dvorište i vraća natrag! A  onda odjednom shvatimo da je odletela u neko – treće dvorište, da u svemu tome ne vidimo sebe, da su za to i tako nešto krivi – drugi! A ne kažemo da  nam je  izmaklo kontroli ponašanje naše soptvene dece, da ne obraćamo dovoljno pažnje na to gde nam odlaze deca, da li su za vreme nastave zaista u školi ili su pobegli sa časova i sede u kafani,  s kim se sve druže – dok su uškoli, a naročito posle časova! Verujem da nikome dok idemo gradom nije promaklo da vidimo kako su poslastičarnice i  kafane prepune – mladih ljudi, usuđujem se reći – učenika i to u vreme trajanja školskioh časova. Da u istim KAFIĆIMA u kojima se uz KAFICE toči i konzumira alkohol zajedno sa učenicima često sede i njihovi  profesori.  I da mi svesno – žmurimo ili nećemo da vidimo to što – svi vidimo i prolazimo kraj toga kao da to u kafanama nisu naša deca! I kao da ne vidimo i ne znamo da je  u Leskovcu sve veći  broj SPORTSKIH KLADIONICA i  KOCKARNICA… 
     Naravno, ne želim da se ponovo vrati vreme kada nismo imali ili jedva da smo  imali za život, kada smo imali Korzo, kada smo išli u bioskop da gledamo film VESNA, a posle danima i mesecima sanjarili o njoj, kada smo kupovali semke i kikiriki u čaške  kod semenkara Kike…Kada smo strepeli da nas, Bože sačuvaj – na ulici uveče posle osam sretne učitelj, nastavnik, profesor ili da im se ne javimo. I kada je bilo nepojmljivo da dođe do bilo kakvog incidenta u odnosima sa Romima i da se dogodi  bilo kakav drugi incident koji bi uznemirio čita grad..
    To su, rekao bih – za sve bila podjednako teška vremena ali koja su se temeljila na zdravim odnosima u društvu! 
    Naravno i dalje treba verovati da je ovo bio samo sporadičan incident. Ali, takođe treba verovati – da ovo što se dogodilo nesmemo zaboraviti da nas u neko tamo  drugo SUTRA opet ne bi iznenadilo ako čujemo da je TAMO NEKA GRUPA SULUDIH MLADIH HULIGANA palicama i gvozdenim šipkama napala i prebijala nedužne i tvrdim – zaista dobre ljude naše sugrađane Rome! 

                                                                          Sava Dimitrijević

AMARE AMALA O ROMA

 Bariljum ko amalipe e Romencar. Za adjahar khanći na valjandja amendje nijek vićiba da injam dizutne manuša i da maškaramende ažutnisaramen.
Ćheldjamdje ko drom katane hem katane djeljam ko Svtoilijkso parko te ćhelamdje sa krpenjače(lopta taro krpe). Djeljam katane ki sikavdi „Svetozar Marković“ beštinjam ko ista klupe, sikliljam taro ista sikavne hem katane avamdje hine ćhere. I khonik na vaćerdja da i on ROMA da amen NA INJAM Roma! Ano adava agor jek taro najprešundo fudbaleri ani Leskovca, ćhelavno tari Dubočica inele o Mate tari romani mahala Podvrce. Taro olesoro ćheliba hem so dela ine golija vaćheripe hine divencar pali ćhelvni ani celo diz. Taro tribine vićhindjape_Mate! Mate!

         Adjahar sar djanav hinele ani Sat Mala-Radansko ulica. I djanav da i akana adjahar. Na dikhava nijek razlog da nane adjahar. Jer vaćeripe-komšija i komšija najšukar hem najpaše amal! Ano adava vreme injamle ko bare so amari amalin i Jasmina, inače tari prešundi familija violinistija , uli sikavni ki muzičko sikavdi. Palo adava oj djeli ano Niš i adari buljardja te ćherel buti sar sikavni.
          I avdive injam amala e Romencar. Jer o amalipe nane dugme ko sako kova šaj odrumal te našala. Kad arakhamen ko drom terdjovaja i pučamen jek averese, daraja za okola save namborme…..
      So adava inele da akana valjni te vićinamen VAĆERIPNAJA da i o Roma AMARE DIZUTNE MANUŠA, da dživdinaja KATANE, ekvašinaja ista šukaripna hem rovljariba, da zorale osudinaja o napdija ko roma hem kote sikavaja da i o Roma ranohakajska manuša tari amari diz i da i lokalno samouprava tari diz Leskovac dela zor e Romndje te zorarel adekvatna uslovija za ko dživdipa hem buti i da i najimportantno da sa amare roma osetinenpe zorarde hem šukar ani pli diz.

     Na valjani uopšte te sumnjina ano adava so ano plo vaćeriba vaćeri o Šerutno dizijakoro-da i diz dela zor o Roma ani Leskovca te osetinenpe-slobodno, zorarde, šukar i sa sa o hakaja sar avra dizutne manuša-ko sikavipna, bučharipa hem uopšte ano dživdipa kova i baripna e maušese!
    Ali ako i adjahar, a valjani te djana da i adjahar-sose akava ovela da-sar so vaćheripe, a adava vaćheripe ko vaćeripnasre-bilaćhe terne manuša huliganija sa bejzbol palice hem sastrunale šipkencar te maren e romen kola nane za ništa bange, ko olengiri mahala Podvrce! Kola i adala  BIBERŠENGERE MANUŠA-huliganija! I ko adava ki amari diz, ko amaro amalipa za savo damen godi da iklistilo taro prerasude, da I olese o nacionalistička strastija ki rig bidjande, da iklistile o predrasude, ideološka hem avera ekvašime osim materijalna, ko rovljariba ovena sa po bare hem ikalde, pučamen, kotar huliganija maškaro amende! Jel ćherdjam nešto bangeste hem kote injam bange?

        Često avelamdje i šunaja ili adava i korkore vačheraja da i za ko bilaćho baraipe e ternenoro bange-o dad hem i daj. Da i za bilačho ponašiba e ternengoro bange-sikavne, hem profesorija. Adjahar i pherdi lopta odgovornost frdelape taro jek ko aver boro i na irinipe palal! A onda taro jek puti damen godi da i lopta djeli ano nesavo aver boro, da ko adava na dikhaja amen, da i za adava hem adjahar bango-neko aver! A na vaćheraja da iklistilo amendje tari kontrola o ponašiba taro amare ćhave, da na dikhaja šukar kote djana amare ćhavore , da li kad i sikavni čačipnasere ovena ki sikavni ili naštine olatar ii bešena ko kafane, kasar i amala-dok i ki sikavni, a po agor kad agosarenape o časija tari sikavni! Verujinav da nikase na nakhino a te na dikhel dok phiraja tari diz sar o kafane hem o poslastičarnice pherde-terne manuša, mangava te phenav -sikavne i adava ano vreme kad trajinena o sikavde časija. Da ano ista adala KAFIĆIJA ano save zali KAFICA pherelape hem konzumirinipe alkohol katane sa o sikavne često bešena i olengere profesorija. I da amen-godjaver -pandaja amare jačha ili na mangaja te dikha adava so-sare dikhaja i nakhaja zalo adava kao da adava ano kafane nane amare ćhave!

          I kao da na dikhaja i na djana da i ani Leskovca sa po baro numero SPORTKA KLADIONICE hem KOCKARNICE….
      Ki godi, na mangava te irinipe ponovo o vreme kad na ineamen ili jedva da ineamen za ko dživdipa kad ineamen Korzo, kad djeljam ko bioskop te dikha o film VESNA, a posle divencar hem msekonencar dikhaja ine sune olatar, kad ćhinaja ine semenke hem kikiriki ano tahtaja (čaške) koro semenkari o Kika….Kad daraja ine, arak Devla-ko drom djirati palo ofto o sati ten a reselamen amaro sikavno profesori ili te na javinamen olendje. I kad inele nepojmljivo te ovel dji bilo savo incidenti e Romenca a te ovel bilo savo aver incidenti kova bi daravel celo diz. 

      Adava, sar bi vačherava-za sa inele jekhutno pharo vreme ali kola inele ko zorariba  sasto odnos ko amalipa!

    Naravno i buder valjani te verujina da akava inele samo jekhutno sporadično incidenti. Ali adjahar valjani te verujina-da akava so inele na valji te bistra da ne bi neko ano adava aver TAJSA opet ne bi iznenadinamen ako šunaja da ADARI NESAVI GRUPA DILINE TERNE HULIGANIJA palicencar hem sastrnale šipkencar napadindja hem mardja nedužna i tvrdinava-čače šukar manušen amare dizutne Romen!

Sava Dimitrijević

Prati
Obavesti me o
guest

3 Komentara
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Sale
Sale
5 godine pre

Bravo brate odlican clanak.samo kad bi se vratilo to vreme o kome pises.

peci
peci
5 godine pre

Није добро то што се догодило. Али, из тога треба извући поуке, како би се такви догађаји предупредили. Живимо са Ромима у истом граду, па требамо да будемо међусобно коректни, исти као и са припадницима свога народа. Да не чинимо другима оно што би нама сметало. Да не убадамо прст у око никоме, па то исто можемо да очекујемо од других. Али, има и оних који су бахати, који мисле да је град њихов, да они могу све а други ништа,… Е, за њих би требала да буде надлежна полиција, ако хоће да ради свој посао. А после тога правосудни органи, без утицаја политичара.
Није ми јасно зашто се преврћу контејнери, ломе парковске клупе, вришти по граду дању и поготово ноћу,… А комунална полиција ћути. Зашто се рецимо паркирају аутомобили на тротоару испред приватних кућа, а има гаража или места за паркинг у дворишту. Пешаци због тога морају на коловоз, а ту је вероватноћа за несрећу много већа.И, страдају невини,…

Nadjija
Nadjija
5 godine pre

Bravo! Svaka cast. Drago mi je da ima jos nekoga ko nas voli i ceni.