Amare Amala o Roma

LESKOVAC

 Bariljum ko amalipe e Romencar. Za adjahar khanći na valjandja amendje nijek vićiba da injam dizutne manuša i da maškaramende ažutnisaramen.
Ćheldjamdje ko drom katane hem katane djeljam ko Svtoilijkso parko te ćhelamdje sa krpenjače(lopta taro krpe). Djeljam katane ki sikavdi „Svetozar Marković“ beštinjam ko ista klupe, sikliljam taro ista sikavne hem katane avamdje hine ćhere. I khonik na vaćerdja da i on ROMA da amen NA INJAM Roma! Ano adava agor jek taro najprešundo fudbaleri ani Leskovca, ćhelavno tari Dubočica inele o Mate tari romani mahala Podvrce. Taro olesoro ćheliba hem so dela ine golija vaćheripe hine divencar pali ćhelvni ani celo diz. Taro tribine vićhindjape_Mate! Mate!

         Adjahar sar djanav hinele ani Sat Mala-Radansko ulica. I djanav da i akana adjahar. Na dikhava nijek razlog da nane adjahar. Jer vaćeripe-komšija i komšija najšukar hem najpaše amal! Ano adava vreme injamle ko bare so amari amalin i Jasmina, inače tari prešundi familija violinistija , uli sikavni ki muzičko sikavdi. Palo adava oj djeli ano Niš i adari buljardja te ćherel buti sar sikavni.
          I avdive injam amala e Romencar. Jer o amalipe nane dugme ko sako kova šaj odrumal te našala. Kad arakhamen ko drom terdjovaja i pučamen jek averese, daraja za okola save namborme…..
      So adava inele da akana valjni te vićinamen VAĆERIPNAJA da i o Roma AMARE DIZUTNE MANUŠA, da dživdinaja KATANE, ekvašinaja ista šukaripna hem rovljariba, da zorale osudinaja o napdija ko roma hem kote sikavaja da i o Roma ranohakajska manuša tari amari diz i da i lokalno samouprava tari diz Leskovac dela zor e Romndje te zorarel adekvatna uslovija za ko dživdipa hem buti i da i najimportantno da sa amare roma osetinenpe zorarde hem šukar ani pli diz.

     Na valjani uopšte te sumnjina ano adava so ano plo vaćeriba vaćeri o Šerutno dizijakoro-da i diz dela zor o Roma ani Leskovca te osetinenpe-slobodno, zorarde, šukar i sa sa o hakaja sar avra dizutne manuša-ko sikavipna, bučharipa hem uopšte ano dživdipa kova i baripna e maušese!
    Ali ako i adjahar, a valjani te djana da i adjahar-sose akava ovela da-sar so vaćheripe, a adava vaćheripe ko vaćeripnasre-bilaćhe terne manuša huliganija sa bejzbol palice hem sastrunale šipkencar te maren e romen kola nane za ništa bange, ko olengiri mahala Podvrce! Kola i adala  BIBERŠENGERE MANUŠA-huliganija! I ko adava ki amari diz, ko amaro amalipa za savo damen godi da iklistilo taro prerasude, da I olese o nacionalistička strastija ki rig bidjande, da iklistile o predrasude, ideološka hem avera ekvašime osim materijalna, ko rovljariba ovena sa po bare hem ikalde, pučamen, kotar huliganija maškaro amende! Jel ćherdjam nešto bangeste hem kote injam bange?

        Često avelamdje i šunaja ili adava i korkore vačheraja da i za ko bilaćho baraipe e ternenoro bange-o dad hem i daj. Da i za bilačho ponašiba e ternengoro bange-sikavne, hem profesorija. Adjahar i pherdi lopta odgovornost frdelape taro jek ko aver boro i na irinipe palal! A onda taro jek puti damen godi da i lopta djeli ano nesavo aver boro, da ko adava na dikhaja amen, da i za adava hem adjahar bango-neko aver! A na vaćheraja da iklistilo amendje tari kontrola o ponašiba taro amare ćhave, da na dikhaja šukar kote djana amare ćhavore , da li kad i sikavni čačipnasere ovena ki sikavni ili naštine olatar ii bešena ko kafane, kasar i amala-dok i ki sikavni, a po agor kad agosarenape o časija tari sikavni! Verujinav da nikase na nakhino a te na dikhel dok phiraja tari diz sar o kafane hem o poslastičarnice pherde-terne manuša, mangava te phenav -sikavne i adava ano vreme kad trajinena o sikavde časija. Da ano ista adala KAFIĆIJA ano save zali KAFICA pherelape hem konzumirinipe alkohol katane sa o sikavne često bešena i olengere profesorija. I da amen-godjaver -pandaja amare jačha ili na mangaja te dikha adava so-sare dikhaja i nakhaja zalo adava kao da adava ano kafane nane amare ćhave!

          I kao da na dikhaja i na djana da i ani Leskovca sa po baro numero SPORTKA KLADIONICE hem KOCKARNICE….
      Ki godi, na mangava te irinipe ponovo o vreme kad na ineamen ili jedva da ineamen za ko dživdipa kad ineamen Korzo, kad djeljam ko bioskop te dikha o film VESNA, a posle divencar hem msekonencar dikhaja ine sune olatar, kad ćhinaja ine semenke hem kikiriki ano tahtaja (čaške) koro semenkari o Kika….Kad daraja ine, arak Devla-ko drom djirati palo ofto o sati ten a reselamen amaro sikavno profesori ili te na javinamen olendje. I kad inele nepojmljivo te ovel dji bilo savo incidenti e Romenca a te ovel bilo savo aver incidenti kova bi daravel celo diz. 

      Adava, sar bi vačherava-za sa inele jekhutno pharo vreme ali kola inele ko zorariba  sasto odnos ko amalipa!

    Naravno i buder valjani te verujina da akava inele samo jekhutno sporadično incidenti. Ali adjahar valjani te verujina-da akava so inele na valji te bistra da ne bi neko ano adava aver TAJSA opet ne bi iznenadinamen ako šunaja da ADARI NESAVI GRUPA DILINE TERNE HULIGANIJA palicencar hem sastrnale šipkencar napadindja hem mardja nedužna i tvrdinava-čače šukar manušen amare dizutne Romen!

Sava Dimitrijević

Prati
Obavesti me o
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Проститутки Бишкека
0
Ostavite komentar.x
()
x