Najmanji budžet u najmanjoj opštini

CRNA TRAVA-LESKOVAC

Predviđeni ( i usvojeni) budžet opštine Crne Trava za 2023. godinu iznosi 193.585.000 dinara što je verovatnio njmnji budžet neke lokalne samouprave u Srbiji.

Možda to i nije čudno s obzirom na činjenicu da je u pitanju i najmanja opština u Srbiji.

Tekući prihodi doneće u opštinsku kasu 114.700.000, gde se očekuju 52,2 miliona od poreskih prihoda. U ovoj stavci najveći prihod, 39,8 miliona, je od poreza na dohodak, dobit i kapitalnu dobit, gde spadaju, između ostalog, porez na zarade (13,5 miliona), porez na prihode od samostalne delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanja (12 miliona) i porez na prihod od samostalne delatnosti prema paušalnom neto prihodu (11 miliona). Od poreza na imovinu očekuje se 5,8 miliona dinara, a od poreza na robe i usluge dva. Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa opština iznosiće 89.200.000, a neutrošena sredstva iz ranijih perioda iznose 47 miliona dinara.

Što se rashodovne strane budžeta tiče, tekući rashodi iznose 166.000.000, gde spadaju i rashodi za zaposlene u iznosu od 56,4 miliona, korišćenje roba i usluga 54,5, (između ostalog, stalni troškovi 10, usluge po ugovoru 17,3 i tekuće popravke i održavanje 19,5 miliona) prava iz socijalnog osiguranja 15,6, dok je za donacije i trannsfere namenjeno 24,7 miliona (transferi drugim nivoima vlasti 17,2 i dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 7,5 miliona dinara), a za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 4,7 miliona. Za dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima planira se 3,5 milioina, a za novčane kazne i penale po rešenju sudova 2,5.

Plan rashoda po programima je sledeći: za opšte usluge lokalne samouprave 62.121.000, politički sistem lokalne samouprave 17.282.000, organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura 15.800.000, socijalna i dečja zaštita 21.933.000, predškolsko vaspitanje 13.036.000, osnovno obrazovanje 5.850.000, srednje obrazovanje 6.150.000, stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje 12.000.000, zaštita životne sredine 12.700.000, zdravstvena zaštita 7.650.000, komunalne delatnosti 6.300.000, razvoj kulture i informisanja 5.860.000, razvoj turizma 3.953.000…

Za kapitalne projekte namenjeno je 11 miliona dinara. Ovde se ubraja projekat rekonstrukcije i sanacije PPOV u Crnoj Travi, za koji će se od Republike Srbije dobiti devet miliona dinara, dok će opština iz sopstvenih sredstava dva miliona uložiti u projekat izgradnje kanalizacione mreže u naselju Študgard – II faza. Namenjen je i jedan milion dinara za kapitalne subvencije u okviru projekta podrške razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Crna Trava.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare