NAJAVLJEN REBALANS ZBOG POVEĆANIH PRIHODA

LESKOVAC

 

U periodu od 1. 1. do 30 6. 2015. godine ukuni prihodi, primanja i neutrošena sredstva budžeta grada Leskovca iznosila su milijardu 438 milina 302 hiljade 692 dinara, odnosno 39,4 procenata. Ukupni rashodi i izdaci u ovom periodu su milijardu 365 miliona 595 hiljada 346 dinara, odnosno 37,4 procenata, kaže se u izveštaju o izvršenju Odluke o budžetu grada Leskovca u prvoj polovini ove godine, koji je usvojen na na 82. sednici Grdskovg veća, održanoj danas.

U ovom periodu pozitivan efekat imali su izvorni prihodi lokalne samouprave, porez na imovinu fizičkih i pravnih lica, komunalna taksa za firmu i ekološka naknada, i taj trend se nastavio i u sedmom mesecu, a očekuje se da tako bude i do kraja tekuće budžetske godine, rekao ne načelnik Gradske uprave za finansije Dalibor Tričković.

Leskovac Dalibor Trickovic

Kredit od 1. januara do 30. juna nije povlačen, jer se tek danas potpisuje ugovor o kreditu. Može da se konstatuje da su ta dva kredita koja su sprovedena u dve partije, jedan za komunalnu infrastrukturu u iznosu od 235 miliona, i drugi za enegretsku efikasnost u iznosu od 115 miliona, dobijeni po najnižim kamatnim stopama, koje iznose  2,59 posto za prvi, i 2,53 posto za drugi kredit, sa tim da postoji mogućnost da za kredit od 115 miliona 15 posto sredstava koja su u grantu mogu da se dobiju bespovratno.

-To znači da na kraju perioda povlačenja kredita, krajem jula sledeće godine, može da se konstatuje da je obaveza po kreditu od 115 miliona nula, ili čak i negativna, što znači da čak ne moramo ni da vratimo svih 115 miliona dinara, rekao je Tričković.

Pozitivan trend se nastavio i u julu tekuće godine, kada su iz republičkog budžeta dobijena trasferna sredstva u iznosu od 50 miliona dinara, a i Lidl je uplatio obavezu koju je imao za kupovinu lokacije na staroj pijaci u iznosu od 38 miliona dinara.

Posmatrajući ostvarenje prihoda, na osnovu procenta od 39,4 posto, može da se zaključi da se prihodi i ne ostvaruju planiranom dinamikom, ali treba imati u vidu da 10 posto prihoda čini kredit koji zaključno sa 30. junom nije povučen. U toku je priprema rebalansa budžeta što će biti na nekoj od narednih Skupština i može se reći da će posle više godina rebalans budžeta po prvi put biti uslovljen povećanim prihodima, a samim tim i većim rashodima nego što je to planirano u decembru 2014, zaključio je Tričković.

PIJACA: GUBITAK ZA KONSOLIDACIJU PREDUZEĆA

Na ovoj sedenici data je saglasnost na raspodelu dobiti JP „Pijaca“ za 2014. godinu.

Direktor preduzeća Zoran Milošević rekao je da će ovo preduzeće u tekućoj godini ostati bez velikog dela prihoda po osnovu zakupa pijačnog prostora, kako na pijaci broj 2, gde će se graditi Lidl, tako i na robnoj pijaci. Zbog izuzetno niskih cena poljoprivrednih proizvoda, „Pijaca“ je poslovala sa manjim prihodima i na kvantaškoj pijaci, kao i na pijaci na Niškoj ulici. Nadzorni odbor predzeća je doneo odluku da se ostvarena dobit iz 2014. godine upotrebi za pokriće gubitna iz prethonih godina. Po završnom računu za 2013. godinu nepokriveni gubitak je iznosio 18 miliona 544 hiljade dinara.

LeskovacZoran Milosevic

-Zbog očekivanog gubitaka u ovoj godini, pošto je preduzeće ostalo bez velikog dela imovine na lokaciji broj 2 u ulici Kralja Petra, donešena je odluka da se celokupna dobit  od 2 miliona 140 hijada dinara upotrebi za konsolidaciju preduzeća. Time bi se relaksirala finansijska situacija u preduzeću, omogućila redovnija isplata zarada, a delimično bi se pokrili i veliki troškovi koji su nastali zbog preseljenja pijace na novu lokaciju i uklanjanja objekta sa stare lokacije, rekao je Milošević.

Gradsko veće je dalo saglasnost JKP „Grdelici“ na obrazovnje cena za obavljanje komunalne delatnosti održavanja javnih zelenih površina, u delu investicionog održavanja koji se odnosi na proizvodnju i postavljanje mobilijara na teritoriji grada Leskovca, kao i saglasnost na objedinjeni cenovnik za ostale delatnosti i proizvode koje nisu komunalne delanosti.

Naime, ovom JKP povereno je održavanje mobilijara, dečjih terena i malih sportskih terena na teritoriji grada. Što se tiče cenovnika za ostale delatnosti, on se odnosi na proizvodnju metalnih i drvenih mobilijara i drugih proizvoda, kojih je ukupno 64.

SREDSTVA ZA UREĐENJE ULAZA U GRAD

Uz budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, za sufinansiranje projekta „Uređenje ulaza u grad“, biće izdvojeno 229 hiljada dinara, odlučilo je Gradsko veće. Reč je o projektu Direkcije za urbanizam i izgradnju, i on je nastavak onoga što je već započeto na ulazu u grad kod „Nevene“. Ovaj projekat bi obezbedio da se od avgusta do oktobra ove godine izvrši šire čišćenje terena, postavljanje grba grada i ozelenjavanje prostora. Lepšti ulaz u grad sa sobom povlači sociološku i turističku vrednost ovog projekta. Period pogodan  za sadnju visokih, niskih četinara i žbunastih vrsta je jesenji i prolećni period, a o vrsti rastinja i drveća koje će se saditi odlučivaće stručnjaci iz Direkcije. Kasnije, na održavanu ovih prostora, pod nadzorom Direkcije, biće aknažovani JKP „Komunalac“ i „Grdelica“, a nakon realizacije projekta izveštaj o tome biće podnet Grdskoj upravi za zaštitu životne sredine, rekla je Lidija Bosiljčić iz ove uprave.

Na 82. sednici Gradskog veća usvojen je predlog rešenja o imenovanju komisije za sprovođenje postupka pribaljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Leskovca, odnosno otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti iz javne svojine grada. Komisija se bira na period od četiri godine, čine je pet članova koji su predstavnici gradskih uprava i javnih preduzeća. Za predsednika je imenovan Ivan Antnasijević, dipl. pravnik, ispred Gradske uprave za imovinu i imovinsko pravne poslove.

Leskovac Gradsko ve'e 82

Budući da radno telo za regulatornu reformu čine načelnici gradskih uprava na čelu sa gradonačelnikom, a s obzirom da je u međuvmrenu došlo do promena ljudi koji vode ove uprave, stari članovi su razrešeni, a na njihovim mesrima imenovani novi, odnosno novopostaljeni načelnici gradskih uprava.

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM

Na ovoj sednici Gradskog veća obrazovana je komisija i radna grupa za izradu Geografskog informacionog sistema (GIS) grada Leskovca. Ovaj dokument se izrađuje kako bi se apliciralo za sredstva kod EU Progesa, na poziv koji je upućen maja ove godine. GIS bi omogućio lokalnoj samouprvi da koristi savremenu računarsku  tehnologiju, reč je pre svega o podacima koji bi bili od značaja pri urbanističkom planiranju, jer je zakonska obaveza da se u narednom periodu digitlizuju planska dokumeta, brazložila je glavna urbanistkinja grada Ivana Joksimović.

Mesnoj zajednici Milentije Popović, za organizaciju turnira u malom fudbalu „Dubočica 2015.“ odobreno je 200.000 dinara. Miljani Marjanović i Aleksandru Stajiću, za sufinaniranje nagradnog putovanja najboljih studenata Univerziteta u Srbiji u okviru projekta „Putujemo u Evropu za 2015. godinu“, koji organizuje „Evropski pokret u Srbiji“, odobreno je po 30.000 dinara. Ova sredstva će biti islaćena iz programa finansiranja mladih talenata, pri ALER-u. FK „Turekovac“ će iz gradske kase dobiti 100.000 dinara, za organizaciju letnjeg turira u malom fudbalu, čiji je generalni pokrovitelj dnevni list Večernje Novosti.

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare