Musliu: Problemi Albanaca u Preševskoj dolini nisu rešeni

BUJANOVAC

Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca Jonuz Musliu izjavio je danas za JUGpress da problemi  Albanaca u Preševskoj dolini, kako naziva jug Srbije,  nisu rešeni i da je potrebno primeniti reciprocitet sa pravima Srba na Kosovu.

On smatra da problem Albanaca  iz ovog dela Srbije treba da budu deo dijaloga Beograda I Prištine u Briselu.

 

“Mi smo tražili rešavanje ovih problema od 2001. godine do sada ali se Končuljski spotazum još uvek nije impementirao”, rekao je Musliu I dodao kako su Albanci mislili da će se, po završetku oružanih sukoba u Kopnenoj zoni bezbednosti u ove tri opštine, nastaviti razgovori sa predstavnicima vlasti u Beogradu.

On je dodao da se, u medjuvremenu, I medjunarodna zajednica povukla sa ovog prostora ali I je “vreme” da “ kada se vode razgovori između Prištine i Beograda , mi budemo njihov deo jer nisu rešeni nikakvi  nikakvi problemi u Preševskoj dolini”.

“ Vreme je za to I ako stvarno Srbija hoće da putuje ka Evropi,po evropskim  zakonima treba da prizna sva prava Albancima koji žive u Preševskoj dolini. Mi tražimo reciprocitet, ona prava koja imaju Srbi na Kosovu  da umaju I Albanci u Preševskoj dolini, to je naš stav”, rekao je Musliu.

 

On kao najvažnije problem, koje treba rešavati ističe “političke”, konkretizujući da se radi o pravosudju , obrazovanju, kulturi i ekonomiji.

Po njemu , problem je I političko pitanje gde će biti Preševska dolina.

“Mi  imamo referendum iz 1992. godine o pripajanju Kosovu, imamo rat iz 2000. godien I sporazum  I milsim da je sve to volja naroda”, rekoa je Musliu.

 

Musliu je, kao predsednik Nacionalnog saveta Albanaca, potpisao sporazum o udžbenicima na albsnkom jeziku sa bivšim ministrom prosvete ali kaže da “još uvek nema nikakvih udžbenika”, od kad je on na čelu ovog saveta.

.

“Tražili smo par puta da se to pitanje reši. Znate da je prošle godine vraćeno 3220 udžbenika sa Kosova”, rekao je Musliu.

Po njegovim rečima “to je inat Srbije, samo da Albanci ne uče na maternjem jeziku” ali I da “po zakonu , Srbija mora da obezbedi udžbenike za Albance i druge manjine bilo gde da žive”.

 

Musliu: Problemet e shqiptarëve në Luginën e Preshevës nuk janë zgjidhur
NGA AUTORI: JUGPRESS, 6 tetor 2016
BUJANOC

Kryetari i Këshillit Kombëtar të shqiptarëve, Jonuz Musliu, ka deklaruar sot për JUGpressin se problemet e shqiptarëve në Luginën e Preshevës, siç e quan jugu i Serbisë, nuk janë zgjidhur dhe është e nevojshme të zbatohet reciprociteti me të drejtat e serbëve në Kosovë. Ai konsideron se problemet e shqiptarëve nga kjo pjesë e Serbisë duhet të jenë pjesë e dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës në Bruksel.

“Ne kemi kërkuar zgjidhjen e këtyre problemeve që nga viti 2001, por deri më tani Marrëveshja e Konçulit ende nuk është implementuar”, ka thënë Musliu dhe ka shtuar se shqiptarët kanë menduar se, pas përfundimit të konfliktit të armatosur në Zonën Tokësore të Sigurisë në këto tri komuna, do të vazhdojnë bisedimet me përfaqësuesit e pushtetit në Beograd. Ai ka shtuar se, në ndërkohë edhe bashkësia ndërkombëtare është tërhequr nga kjo hapësirë, por është “koha” që “kur të zhvillohen bisedimet në mes Prishtinës dhe Beogradit, ne të jemi pjesë e tyre, sepse nuk është zgjidhur asnjë problem në Luginën e Preshevës”.

“Është koha për këtë, dhe nëse Serbia vërtetë dëshiron të udhëtojë kah Europa, sipas ligjeve europiane duhet t'i njohë të gjitha të drejtat e shqiptarëve që jetojnë në Luginën e Preshevës. Ne kërkojm reciprocitet, ato të drejta që i kanë serbët në Kosovë, t'i kenë edhe shqiptarët në Luginën e Preshevës, ky është qëndrimi ynë”, ka thënë Musliu. Ai si probleme më të rëndësishme që duhet zgjighur i thekson “politike”, duke konkretizuar se bëhet fjalë për gjyqësinë, arsimin, kulturën dhe ekonominë. Sipas tij, problem është edhe çështja politike se ku do të jetë Lugina e Preshevës. “Ne kemi Referendumin e vitit 1992 për bashkangjitje me Kosovën, e kemi luftën e vitit 2000 dhe marrëveshjen, dhe mendoj se e gjithë kjo është vullnet i popullit”, ka thënë Musliu.

Musliu, si kryetar i Këshillit Kombëtar Shqiptar, e ka nënshkruar marrëveshjen mbi tekstet në gjuhën gjuhën shqipe me ish-ministrin e Arsimit, por thotë se ende “nuk ka kurrfarë tekstesh”, prej kur ai ështe në krye të këtij këshilli. “Kemi kërkuar disa herë që kjo çështje të zgjidhet. Ju e dini se vitin e kaluar janë kthyer 3,220 tekste nga Kosova”, ka thënë Musliu.

Sipas fjalëve të tij “ky është inati i Serbisë, vetëm e vetëm që  shqiptarët të mos mësojnë në gjuhën amtare”, por që edhe “sipas ligjit, Serbia duhet t'i sigurojë tekstet për shqiptarët dhe pakicat e tjera kudo që jetojnë.”

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare