Mobilni timovi za inkluziju Roma u Vlasotincu, Vladičinom Hanu, Nišu i Aleksincu

LESKOVAC-VLASOTINCE-VLADIČIN HAN-NIŠ -ALEKSINAC

U Leskovcu održana radionica sa predstavnicima relevantnih institucija iz Niša, Aleksinca, Vlasotinca i Vladičinog Hana sa ciljem formiranja Mobilnih timova za inkluziju Roma.

Mobilni timovi su prepoznati kao efikasan model podrške na lokalnom nivou, koji povezuje ključne aktere u zajednici: koordinatore za romska pitanja, pedagoške asistente, zdravstvene medijatore, predstavnike Centra za socijalni rad i Nacionalne službe za zapošljavanje. Cilj osnivanja timova je prepoznavanje i sagledavanje realnih potreba romske populacije na terenu, kao i utvrđivanje podrške koja je potrebna kako bi se poboljšao njihov sveukupni položaj, a u skladu sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016-2025.
Brankica Jeremić, ključni ekspert za socijalnu inkluziju, predstavila je ciljeve i svrhu obuke, naglasivši da : „Treningu koji smo organizovali prisustvovali su predstavnici četiri lokalne samouprave, od ukupno dvadeset koji su obuhvaćeni obukama, a u kojima će biti oformljeni mobilni timovi. Tokom radionice smo, između ostalog, razgovarali o konceptu socijalnog uključivanja, značaju intersektorske saradnje, kao i potencijalnim institucionalnim modelima koji na nivou lokalnih samouprava omogućavaju koordinisanu politiku socijalnog uključivanja“, i dodala: „Podaci koje mobilni timovi prikupe, biće obrađeni i analizirani, nakon čega će se pristupiti izradi operativnih planova. Svaka jedinica lokalne samouprave će na osnovu podataka sa terena napraviti svoj operativni plan čiji će cilj biti doprinos rešavanju identifikovanih problema i to prema utvrđenim prioritetima. Predstavnici lokalnih samouprava će tokom celog procesa imati podršku projekta.“
„Smatram da je ovaj projekat veoma značajan za Vlasotince. Konkretno u Vlasotincu postoje dve mahale koje su prenaseljene, i mi smo imali niz sastanaka na kojima smo razmatrali rešenja za rasterećenje tih naselja“, rekao je Srđan Antić, kordinator za romska pitanja opštine Vlasotince i dodao: “Mobilni timovi su odličan alat koji će nam pomoći da u potpunosti sagledamo situaciju i prilagodimo rešenja tako da budu realna, funkcionalna, izvodiva i dugoročna.“
„U Aleksincu postoje dva romska naselja u gradu, i jedno van grada. To je svima dobro poznato naselje Prćalovica sa nerešenim stambenim pitanjem. Uz ovaj projekat očekujem da ćemo uspeti da doprinesemo pronalaženju rešenja ne samo za ova naselja, već i za druge izazove sa kojima se Romi suočavaju u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite i zapošljavanja. Centar za socijalni rad ima veliki broj korisnika, u svakodnevnm smo kontaktu sa romskom populacijom, i ono što mogu da kažem jeste da svi moramo da učinimo napor, svi resursi na teritoriji naše opštine treba da daju svoj doprinos pronalaženju rešenja. Socijalno uključivanje Roma nema značaj samo za njihov život već i za podizanje opšteg životnog standarda.“, istakla je Jasmina Nikolić, direktorka Centra za socijalni rad opštine Aleksinac.
Ukupno dvadeset gradova i opština prepoznalo je probleme romske populacije, kao i potrebu za rešavanjem ovih izazova. Uključivanjem u projekat „Tehnička pomoć za unapređenje životnih i stambenih uslova romske populacije u neformalnim naseljima“ gradovi i opštine pokazali su visok nivo posvećenosti i razumevanja značaja socijalnog uključivanja Romkinja i Roma.
Važan deo projekta je šema bespovratnih sredstava (grantova) u okviru koje se podržava 11 projekata na lokalnom nivou u ukupnoj vrednosti od 7,55 miliona evra. U okviru inicijative biće obezbeđeno stambeno rešenje za preko 1.000 Romkinja i Roma, te poboljšanje infrastrukturnih uslova za preko 6.000 pripadnika romske populacije.
Projekat „Tehnička pomoć za unapređenje životnih i stambenih uslova romske populacije u neformalnim naseljima’’ je jedna od inicijativa koje u ovom momentu podržava Evropska unija uz saradnju i ko-finansiranje Vlade R. Srbije. Ugovorno telo projekta je Ministarstvo finansija, a glavni korisnici su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

 

Romi predstavljaju jednu od najugroženijih grupa u Republici Srbiji. Po zvaničnim podacima u Srbiji živi 147.000 pripadnika romske manjine (oko 2% ukupne populacije), ali je stvarni broj mnogo veći. Romkinje i Romi u Srbiji susreću se sa velikim izazovima u različitim oblastima života o čemu svedoče i sledeći statistički podaci: Oko 70% Roma živi u neformalnim naseljima (bez električne energije, kanalizacije, tekuće vode i sanitarija u stambenim objektima, nizak nivo higijenskih uslova i sl.) Od ukupno broja, 72,1% Roma je neaktivno, a samo 27,9% aktivno, što ukazuje na visok nivo nezaposlenosti Roma i veliku zavisnost od socijalnih davanja. Obrazovna struktura romske populacije je nepovoljna. U proseku, samo 64% romske dece završava osnovno obrazovanje (93% u ukupnoj populaciji), dok je stopa ranog napuštanja osnovne škole 80% (8% u ukupnoj populaciji). Srednju školu završava 11,05% a višu i visoku tek 0,7% Roma i Romkinja. Očekivani životni vek Roma je 62,2 godina (74,1 godina za ukupnu populaciju).

(Fotografija iz arhive JUGpressa)

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare