Mladi neusaglašeni po pitanju stavova o rodnoj ravnopravnosti dok procenat onih koji su preživeli seksualno nasilje raste

NIŠ

Prema istraživanju koje je sprovela Krovna organizacija mladih Srbije, seksualno nasilje je doživelo veći broj mladih nego što je to bio slučaj prethodne godine, a ovakve brojke zabrinjavaju.

Sa 13% pozitivnih odgovora na ovakva pitanja, ove godine broj skače na 17%, dok brojevi konkretno kod mladih žena sa 21% prelaze na 25% u 2022. godini.

Sa druge strane, tvrdnja koja se odnosila na to da je mladim ženama teže da se zaposle za razliku od mladih muškaraca naišla je na suprotne odgovore kod žena i muškaraca. Međutim, različitost mladih ogleda se i u stavovima kada je reč o tvrdnji da je mladim ženama teže da se bave politikom zbog predrasuda koje postoje.

Prosečan odgovor žena na prvu tvrdnju bio je 3,79, a muškaraca 2,63. Još veća razlika videla se zbirom odgovora na drugu tvrdnju, žene ovde gotovo da su bile saglasne pa je prosečan odgovor bio 4,12, dok su muškarci ovu tvrdnju, na skali od 1 do 5, ocenili sa 2,94. Kada je reč o tvrdnji da žene trebaju da rade muške poslove, i jedni i drugi bili su neutralni, pa su ovde žene odgovorile sa 2,02, a muškarci sa 2,45.

Tvrdnja da u slučajevima silovanja i žene imaju deo odgovornosti, naišla je na zajedničko negiranje, ipak našao se mali procenat onih koji su imali drugačiji stav. Prosečan odgovor žena na tačnost ove tvrdnje bio je 1,24, a muškaraca 1,64. Poslednja tvrdnja koju su ispitivali ticala se važnosti da se mladi muškarci edukuju o kontracepciji i reproduktivnom zdravlju. Ovde su odgovori bili 4,55 kada su u pitanju žene i 4,85 kada je reč o muškarcima.

Najviše mladih stupilo u seksualne odnose do osamnaeste

Ovo istraživanje obuhvatilo je i pitanja koja se odnose na to koliko su godina ispitanici imali prilikom prvog stupanja u seksualni odnos, kao i to koliko su do sada imali seksualnih partnera.

Najveći broj mladih, čak 47%, prvi put je stupio u seksualni odnos između 15 i 18 godina, dok je preko 50% mladih, do sada, imalo do 5 seksualnih partnera.

Isidora Terzić

Foto: pixabay.com

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare