Misija OEBS-a objavila izveštaj o postupanju kosovskih sudova u predmetima terorizma


PRIŠTINA

Pokazalo se da krivično gonjenje krivičnih dela terorizma
predstavlja izazov u celom svetu, a ni Kosovo nije izuzetak. Bez obzira na to, pravosudne
institucije moraju da se postaraju da ove slučajeve rešavaju pravično, delotvorno i uz puno
poštovanje standarda ljudskih prava, zaključuje se u najnovijem tematskom izveštaju koji je
juče objavila Misija OEBS-a na Kosovu.
Izveštaj Postupanje u predmetima terorizma u sistemu krivičnog pravosuđa Kosova analizira
predmete terorizma u periodu od tri godine, od 2018. do 2020. godine. On zatim utvrđuje
trendove u praksi krivičnog gonjenja i daje pregled napretka u krivičnom gonjenju slučajeva
terorizma, te ističe oblasti koje treba poboljšati.
Potvrđujući nedavni napredak i visoku posvećenost kosovskih institucija i pravnih stručnjaka
u sprečavanju i krivičnom gonjenju terorizma, izveštaj konstatuje pozitivne trendove u
vođenju predmeta i krivičnom gonjenju. Međutim, navodi i određene zabrinutosti u pogledu
krivičnog gonjenja finansiranja terorizma, kvaliteta optužnica i presuda i upotrebe mere
pritvora. Izveštaj se završava preporukama ključnim institucijama na Kosovu koje se bave
slučajevima terorizma da usklade postojeće zakonodavstvo sa standardima EU i
međunarodnim pravnim standardima i da ojačaju kapacitete svih aktera u pravosudnom
sistemu i organima za sprovođenje zakona da reaguju na ove slučajeve.
„Terorizam je pretnja bezbednosti koja se stalno menja i zahteva temeljnu istragu, krivično
gonjenje i donošenje presuda. Moramo da budemo pažljivi u odgovoru na ove izazove, ali naš
odgovor mora takođe da poštuje ljudska prava i vladavinu prava“, rekao je ambasador Majkl
Davenport, šef Misije OEBS-a na Kosovu.
„Nadam se da će ovaj izveštaj koristiti sudijama, tužiocima i advokatima koji rade na ovim
predmetima i omogućiti im da nastave da razvijaju svoje kapacitete za vođenje ovih predmeta
po najvišim mogućim standardima. […] Izveštaj je početna tačka i nadam se da će biti još
prilika za razgovor o njegovim nalazima. Na kraju ću ponoviti da je Misija spremna da podrži
kosovske institucije u sprovođenju preporuka iz Izveštaja.“

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare