Ministarstvo : Roditelji se slobodno izjašnjavaju na kom će jeziku deca da pohadjaju školu

NOVI PAZAR-BEOGRAD

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputilo je dopis direktorima obrazovno vaspitnih ustanova u Novom Pazaru u kome se navodi da nema osnova da škola utvrđuje jezik ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada učenika prema nacionalnoj pripadnosti roditelja, već se jezik nastave određuje na osnovu slobodnog izjašnjavanja roditelja.


“Povodom zajedničkog dopisa Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine i Skupštine grada Novog Pazara koji je 12. septembra upućen vaspitnim ustanovama na teritoriji grada Novog Pazara Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja saopštilo je da se prilikom upisa u prvi razred, roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici izjašnjavaju se da li će deca nastavu pohađati na jeziku nacionalne manjine kojoj pripadaju.
Ukoliko se ne izjasne, nastavu pohađaju na srpskom jeziku i u tom slučaju za učenika pripadnika nacionalne manjine organizuje se nastava jezika/govora nacionalne manjine sa elementima nacionalne kulture kao izborni program.
U skladu sa navedenom zakonskom regulativom Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u prethodnoj školskoj godini omogućilo da 12.124 učenika pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u 27 osnovnih škola ima celokupno obrazovanje na bosanskom jeziku i koristilo je zakonom dato pravo. Srednje obrazovanje na bosanskom jeziku imalo je 2.178 učenika u 10 srednjih škola. Kada se tome doda broj od 3020 učenika koji su izučavali izborni program Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture u 22 škole, jasno je da su obezbeđeni uslovi za korišćenje prava na obrazovanje na jeziku nacionalne manjine.
U školskoj 2018/2019. godini, Ministarstvu se obratilo 57 osnovnih škola sa ukupno 128 zahteva za odobravanjem odeljenja sa manjim brojem učenika od propisanih 15 učenika i to za 8 jezika nacionalne manjine (albanski, bosanski, bugarski, mađarski, rusinski, rumunski, slovački, hrvatski). Odobreno je 103 zahteva, dakle 80% za sve nacionalne manjine što ukazuje na afirmativni pristup korišćenju prava na obrazovanje.
Praćenje kvaliteta nastave uređeno je odgovarajućim propisima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. Utvrđene su nadležnost u pogledu praćenja kvaliteta, kao i potrebnih kvalifikacija lica ovlašćenog za vršenje praćenja kvaliteta i stručno-pedagoškog nadzora. Svi upravni okruzi pokriveni su nadležnostima školskih uprava, a za podršku unapređenju kvaliteta obrazovanja na bosanskom jeziku na konkursu je izabran i savetnik-spoljni saradnik za bosanski jezik koji ispunjava uslove iz člana 172. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Sve drugo se smatra zakonski neutemeljenim zahtevom da se u ovaj postupak, kao i u postupak upisa deteta u školu, uključuju lica koja nisu zakonom ovlašćena da u ovim postupcima učestvuju.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je suštinski posvećeno obezbeđivanju uslova za primenu zakonske regulative, kao i primenu Povelje Saveta Evrope o regionalnim ili manjinskim jezicima u oblasti obrazovanja čime je omogućeno kvalitetno obrazovanje na bosanskom jeziku za sve učesnike obrazovno-vaspitnog sistema. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja očekuje konstruktivno postupanje u skladu sa navedenim propisima Republike Srbije”, navodi se u saopštenje.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare