MENADŽER EVROPSKOG PROGRESA GREM TINDAL : NISMO ODUSTALI OD “ZELENE ZONE”

 

LESKOVAC

Menadžer Evropskog Progresa Greem Tindal govori u zajedničkom intervjuu za agenciju JUGpress i leskovački nedeljnik Nova Naša reč o  dosadašnjim iskustvima na program I planovima kao I o leskovačkoj Zelenoj zoni koja nikako da počne da funkcioniše

 

JUGpress/NNR: Gospodine Tindal, kakav je vaš utisak, koji je najznačajniji projekat koji Evropski PROGRES  trenutno podržava u ovom, da tako kažem, novom segmentu?

TINDAL: Naravno, to je teško reći, jer je sve to složeno. Zavisi od toga kako gledamo, trenutni uticaj ili srednjoročni ili dugoročni. Daću vam neke primere, na primer zgrada fakulteta u Bujanovcu na kojoj su građevinski radovi upravo završeni i to ste i sami videli. Nama je to značajan projekat jer će doprineti interetničkom obrazovanju što će za jug Srbije biti veoma značajno. Ali postoje i druge komponente programa koji su takođe veoma značajni, na primer 44 paketa bespovratne pomoći za žene preduzetnike, to je ona strana programa koja se bavi rodnim pitanjima i kroz ovo ćemo dati veliki doprinos rodnoj ravnopravnosti na loklanom nivou. Što se tiče upravljanja na lokalnom nivou, mi ćemo imati veoma značajne efekte i na tom planu budućnosti. Doduše, građani to neće odmah osetiti, ali će na tom planu biti mnogih značajnih događaja. Takođe, u bliskoj budućnosti ćemo sa ministarstvom finansija, gradom Vranjem i gradom Novim Pazarom raditi na značajnim projektima. Jedan se odnosi na hirurški blok u Vranju, a drugi na hitne službe u Novom Pazaru. To su takođe projekti koji će imati velikog značaja i veliki uticaj za dobrobit stanovništva. Na kraju,  želim da kažem da su svi aspekti podjednako važni i kada je u pitanju upravljanje na lokalnom i centralnom nivou. I bitna su ta partnerstva na lokalnom i centralnom nivou. Bitno je da postoje partneri koji imaju viziju, koji su posvećeni i koji imaju hrabrosti da sprovedu potreben reforme čiji će se uticaj osetiti.

JUGpress/NNR: Kakav je Vaš utisak, koliko su gradovi i opštine aktivni u konkurisanju na raspisanim konkursima koje je Evropski progres imao?

TINDAL: Kako to obično biva, neki su aktivniji, neki su manje aktivni. Neki su više uspešni, neki su manje uspešni. U prošloj godini imali smo sedam javnih poziva i dodelili smo oko 190 paketa bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama i nevladinim organizacijama. Obično su veći gradovi u tome uspešniji, manji su manje uspešni i to je jedna porukla za budućnost. Mnogo toga zavisi i od političke situacije na lokalnom nivou, kao što vi to i sami jako dobro znate, u nogim opštinama je postojala određena politička nestabilnost da su se menjale koalicije, da su se menjala rukovodstva, tako da to ima veliko dejstvo na sposobnost opštine i gradove da konkurišu za sredstva. I to je jedan od onih izazova u Srbiji o kojima smo često razgovarali. O tom odvajanju i raskidanju veze između politike i ove vrste reformskih aktivnosti. Druga stvar je da su potrebni lideri koji imaju znanje, posvećenost i hrabrost da sprovode ono što je potrebno.

JUGpress/NNR: Koliko novca je potrošeno na sve te projekte?

TINDAL: Do sada je potrošeno nešto malo manje od šest miliona evra na otprilike 180 paketa bespovratne pomoći . Nešto od toga je već završeno, nešto je još uvek u toku. Projekti su bili različitih vrsta, neki su bili posvećeni obnovi, neki izgradnji infrastrukture, rađenju detaljnih planova regulacije, imali smo bespovratna sredstva za žensko preduzetništvo.

 

JUGpress/NNR: Koliko je njihova ralizacija uticala na poboljšanje samog života građana i koliko na osnaženost građana?

TINDAL: Meni je teško da to kažem, a možda i nije na meni da o tome govorim i da to procenjujem. Naravno, znamo da uticaje ne možemo da osetimo odmah. Prvo imamo te neposredne ishode, zatim imamo rezultate i na kraju dolazi do uticaja za koji je potrebno vreme. Ono što ja mogu da kažem da je potencijal za ostvarivanje uticaja dobar, ali i ovde zavisi od rukovodstva koje  to može da sprovede. Moram da dodam još jednu stvar. Teško je očekivati da jedan program ostvari uticaj koji bi mogao da se oseti kada su u pitanju širi problemi Srbije. Naš program može da bude jedan katalizator, nešto što će stvoriti određeni zamah na lokalnom nivou i što će potpomoći bolju komunikaciju između lokalnog i centralnog nivoa tako da se prednosti koristi za građane osete u budućnosti. Mi zaista verujemo da će mnogi naši projekti dovesti upravo do toga, ali kad gledamo onu širu sliku bitno je da postoji rukovodstvo koje će omogućiti da sve ove prilike koje su stvorene na ovaj način budu zaista iskorišćene u budućnosti.

 

PRIORITETI

 

JUGpress/NNR: Kakav je utisak Vašeg tima, da li opštine i gradovi znaju da prepoznaju prioritete i prave potrebe u pisanju tih projekata? Jedan od ideja, čini mi se, na početku sprovodjenja EU PROGRESA , koji je predhodio ovom , sadašnjem, program jeste bila da se na ovaj način opštine osnaže i pripreme za pisanje projekata za evropske fondove. Da li su naučili nešto od toga?

TINDAL: Za nekog ko je praktičar to je malo teško da odredi. Znate, ponekad, kao što se kaže od šume ne vidimo drveće ili drveta ne vidimo šumu. Ali,  ono što mogu da kažem jeste da definitivno postoji određeno poboljšanje. To se poboljšanje najbolje oseća kd onih opština sa kojima smo najduže radili, dakle na jugu i jugozapadu Srbije. I moram da dodam da u onim opštinama u kojima je bilo određenih političkih trvenja i političke nestabilnosti došlo je i do pomaka unazad. Dakle, te opštine nemaju taj kontinuitet i samim tima nema dovoljno obučenih ljudi koji mogu da pripremaju i sprovode projekte, tako da mogu da kažem da jeste bilo određenih poboljšanja, ali ta poboljšanja su neravnomerno raspoređena i neke opštine su zaista mnogo napredovale, neke su napredovale, a neke su napravile korak unazad.

 

JUGpress/NNR: Sedimo u Leskovcu. Zelena zona još uvek stoji prazna. Šta se dešava sa tim?

TINDAL: Razgovarali smo o tome prošle godine, ako se ja dobro sećam, to je bilo tokom našeg intervjua u Vranju. Ja sam tom prilikom izrazio određeno razočaranje i mogu da kažem da taj osećaj još uvek postoji. Međutim, moram da kažem da je došlo do određenih pomaka i mi smo radili sa gradom Leskovcem pre svega na izradi akcionog plana koji je sproveden. Sada postoje dva investitora koji rade na studijama izvodljivosti, a takođe se radi i na obilaznici. Kada obilaznica bude završena, to će završiti infrastrukturni deo ovog projekta. U danu kada radimo ovaj intervjusmo prisustvovali početku procesa proširenja plana regulacije i oblasti oko Leskovca. To je jedan pozitivan korak i znamo da rukovodstvo grada razgovara sa ministarstvom finansija, ministarstvom građevine i kabinetom premijera kako bi se ova zona proglasila indistrijskom zonom od značaja za Srbiju. Dakle, mi nismo odustali od ovoga i nadamo se da će ovaj projekat realizovati svoje potencijale u budućnosti.

 

DA LI MOŽE DA SE POKLANJA “ZELENA ZONA”?

JUGpress/NNR: Pojavila se u proteklom periodu nekakva ideja u lokalnom rukovodstvu u Leskovcu da deo Zelene zone pokloni stranim investitorima. Za jednog od njih smo malim istraživanjem došli do zaključka da se radi o firmi koja je tek registrovana sa pet ili deset hiljada dinara osnivačkog kapitala. Budući da je tu uložen veliki evropski novac, da li je to u skladu sa evropskim principima, da ne govorimo samo o zakonima Srbije, da  se poklanja tavo zemljište nekome?

TINDAL: Mi zaista mnogo radimo sa lokalnim samoupravama na tome da se zakoni poštuju i da se poštuju načela dobrog upravljanja i mnogo smo radili i sa gradom Leskovcem na ovom pitanju. Novi Zakon o planiranju i izgradnji koji je usvojen u martu ove godine zaista predviđa jedan bolji mehanizam davanja zemljišta na korišćenje investitorima, tako da mi planiramo da iskoristimo taj mehanizam koji sada postoji u zakonu. Mi u ovoj prilici očekujemo od lokalnog rukovodstva grada Leskovca da ispunjava najviše standarde kada su u pitanju dju dilidžens analize i kada je u pitanju studija izvodljivosti kako bi utvrdili da li su to najbolji investitori za grad Leskovac. Mislim da bi bilo fer reći da smo mi tu da pratimo poštovanje ovih ključnih principa i da zaštitimo interese novca, odnosno poreskih obveznika Evropske unije koji je uložen u ove projekte. Zato ćemo moje kolege i ja veoma pažljivo pratiti događaje na ovom planu i izveštavati i Evropsku komisiju i državu Srbiju o svojim zapažinjama i preporukama. Dakle, mi ćemo ispuniti ono što je naš deo posla, a na našim partnerima je da ispune onaj deo sporazuma koji se odnosi na njih. Nemojmo zaboraviti i da su građani Leskovca takođe izdvojili značajan deo novca za ovaj projekat. Sufinansiranje koje je obezbedio grad Ledskovac, odnosno građani grada Leskovca, znatno premašuje cifru od 100.000 evra. Dakle, i oni moraju da pažljivo prate šta se dešava na ovom planu i da svoju vladu pozivaju na odgovornost, odnosno kako se ona ponaša u ovom slučaju.

 

JUGpress/NNR: Kakvi su planovi Evropskog progresa za ubuduće?

TINDAL: Jedan od jačih strana našeg programa jeste što veoma dobro sarađujemo sa lokalnim nivoom, zapravo mi imamo kolege koji žive i rade u ovim sredinama, tako da možemo da slušamo šta su potrebe i da odgovoramo na to i to veoma na fleksibilan način. Prošle godine je bilo skoro dve godine programa i mi smo primili određene komentare i određene predloge i razmotrićemo to na sledećem sastanku Upravnog odbora,  koji će biti održan početkom ove godine. Namera nam je da u idućoj godini više pažnje posvetimo malim i srednjim preduzećima, pitanjima vezanim za decu i omladinu, romsku populaciju i infrastrukturu. Mislim da će sledeći krug naših javnih poziva koji se odnosi na fond za učešće građana biti usredsređen na pitanja mladih i ekonomsku strukturu projekata kako bi se unapredila konkurentnost ove regije.

Samo da se nadoveženem na jedno pitanje od ranije. Pitali ste za uticaj našeg programa, mi, zapravo, imamo nameru da nastavimo nešto što je započeto tokom prethodnog programa EU PROGRESA  kada su sprovedeni određeni projekti koji su se odnosili na zaštitu od poplave reke Raške, to je bilo pre velikih poplava iz maja 2014. i takođe smo započeli radove na zaštiti Novog Pazara kad je u pitanju zaštita od poplava i nameravamo da nastavimo sa tim aktivnostima i tim projektima i da to proširimo i na opštine na jugu Srbije. Znamo da Vlasotince i Trgovište imaju problema sa poplavama, pa želimo da nastavimo sa projektima u tom pravcu.

 

PROGRAMSKO BUDŽETIRANJE

 

JUGpress/NNR: EU PROGRES  je podržao i obuku nekoliko gradova za pripremanje programskog budžeta? Koliko mislte da je važno da gradovi i opštine prosto nauče da prave na taj način izbalansirane budžete?

TINDAL: Ne samo kada su u pitanju uravnoteženi budžeti, nego kada se radi i o programskim budžetima. Tu su budžeti koji obuhvataju periode od 2, 3, 4 godine. Mi znamo da je ranije planiranje rađeno na ad-hok osnov i da su planovima bili predviđeni kratki periodi, a u svim aspektima života, pa i na lokalnom nivou konačno planiranje je veoma važno i može da bude izuzetno korisno. Posebno je značajno kada je u pitanju dobrobit građana i zato bih ja u svim svojim obraćanjima i razgovorima sa predstavicima lokalnih vlasti najveći prioritet dao toj sposobnosti izrade programskih budžeta. I, kada ste već pomenuli uravnotežene budžete, ovo je jedno dugoročnije planiranje, odnosno planiranje za budućnost može da pomogne da se bolje isplaniraju i krediti odnosno zaduživanje lokalnih samouprava i kapitalnih investicija. Dakle, ne mora sve da bude u jednogodišnjem budžetu, već to mogu da budu budžeti koji će u trogodišnjem periodu biti uravnoteženi. U zavisnosti od ekonomske situacije u nekoj godini se može planirati suficit, u nekoj deficit .

 

 

Evropski PROGRES predstavlja najveći razvojni program u Republici Srbiji  koji se usredsređuje na određeno područje, a ima za cilj da podrži održivi razvoj 34 lokalne samouprave  na jugoistoku i jugozapadu zemlje, medju kojima su I Leskovac I ostale opštine Jablaničkog upravnog okruga

Sredstva za realizaciju Programa obezbeđuju dva velika donator, Evropska unija i Vlada Švajcarske , zajedno sa Vladom Republike Srbije.

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare