MATERIJALNO UGROŽENI OSLOBOĐENI PLAĆANJA TAKSI

LESKOVAC

 

Donošenje predloga Odluke o izmeni i dopuni odluke o gradskim administrativnim taksama, grad će još jednom pomoći socijalno ugrožemim porodicama, rekao je danas gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović povodom usvajanja prve tačke dnevnog reda stote sednice Gradskog veća.

Suština ove odluke je da će socijalno ugrožene porodice biti oslobođene plaćanja adminitrativih taksi priliom podnošenja zahteva i dokumentacije za sticanje statusa energetski ugroženog kupca. Uredbom o energetski ugoženom kupcu predviđa se mogućnost da socijalno ugroženim porodicama i porodicama sa teško obolelim članovima bude umanjen iznos naknade za utrošenu električnu energiju. Grad leskovac je nadležan da sprovodi postupak utvrđivanja statusa porodice kojoj pripada pravo na umanjenje, o čemu Gradska uprava za drušvene delatnosi donosi rešenje. Uz zahtev nosioc porodičnog domaćinstva podnosi određene priloge uz obavezu plaćanja adminsitrativnih taksi.

“Opredelili smo se da za sve isprave koje su potrebne za sticanje statusa energetski ugoženog kupca, a koje izdaje grad Leskovac, stranke ne plaćaju administrativne takse, kako bi olakšali ugroženim porodicama da ostvare umanjenje u plaćanju električne energije. Radi se o izdavanju svih izvoda iz matičnih knjiga, overi izjava i izdavanju poreskih uverenja. U ime i za račun ugroženih kupaca Gradska uprava za društvene delatnosti dostavljaće rešenje Elektroprivredi Srbije radi umanjenja računa, rekao je gradonačelnik Goran Cvetanović.

On je podsetio da je strateško opredeljenje lokalne samouprave da prema svojim finansijskim mogućnostima maksimalno pomaže porodicama, naročito onima koja imaju decu. Gradsko veće je donelo posebne odluke u cilju obezbeđivanja finansijskih sredstva za naknadu troškova prevoza učenicima sa prebivalištem u mestima van teritorije grada Leskovca. Odlukom o finansijskoj podršci porodicama sa decom na teritoriji grada, predviđeno je da Predškolska ustanova ima pravo na potpuno regresiranje troškova za boravak trećeg i četvrtog deteta u vrtiću. Grad u kontinuitetu daje jednokratnu novčanu pomoć roditeljima za rađanje trećeg i svakog narednog deteta.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare