Marku Nediću nagrada Zadužbine “Nikolaj Timčenko”

LESKOVAC

Na za­vr­šnoj sed­ni­ci odr­ža­noj 23. novembra 2017. godine, ži­ri Za­du­žbi­ne „Ni­ko­laj Tim­čen­ko“ – Leskovac, ko­ji je ra­dio u sa­sta­vu: Dragan Žunić, Biljana Mičić i Jovan Pejčić (predsednik), doneo je jed­no­gla­snu odluku da ovogodišnji dobitnik Na­gra­de „Ni­ko­laj Tim­čen­ko“, na­me­nje­ne naj­bo­ljim srp­skim de­li­ma iz obla­sti na­u­ke o knji­žev­no­sti, bu­de Marko Nedić, književni kritičar i esejist za knjigu “Čaranje i pletenje priče”, Ogledi o savremenoj srpskoj prozi koju je objavio beogradski izdavač „Filip Višnjić“, saopštio je žiri danas.

Uz Čaranje i pletenje priče Marka Nedi­ća, u naj­u­žem iz­bo­ru za na­gra­du bi­le su knji­ge: Slobodana Vladušića Književnost i komentari (Službeni glasnik, 2017) i Marka Paovice Metakritički izleti (Srpska književna zadruga, 2017).

“Marko Nedić (1943) ide u red najznačajnijih proučavalaca savremene srpske proze, kojom se on intenzivno bavi od ranih sedamdesetih godina prošlog stoleća. O srpskoj pripovedačkoj umetnosti objavio je dosad osam knjiga. Tematski raspon Nedićevih književnoistorijskih i poetičkih istraživanja spaja poslednje decenije 19. veka sa današnjim prozno-umetničkim zbivanjima.

Nagrađena knjiga analizuje i vrednuje narativne modele najpre pisaca kao što su Dragoslav Mihailović, Svetlana Velmar-Janković i Danilo Nikolić, da bi se potom, preko opusa Grozdane Olujić, Mome Kapora, Milisava Savića, Miroslava Josića Višnjića, posvetio delima Radovana Belog Markovića, Radoslava Bratića, Milice Mićić Dimovske, Mira Vuksanovića, Ratomira Damjanovića, Radoslava Petkovića… Pri tome Nedić najdublju pažnju poklanja onim proznim aspektima koji umetnički najplodnije odražavaju značaj i širinu prožimanja tradicionalnog i modernog u pričama i romanima savremenih srpskih pisaca.

Kritičar izgrađenog i prepoznatljivog stila, koji osnažuju metodičnost i originalnost primenjenog kritičkog pristupa, Marko Nedić knjigom Čaranje i pletenje priče još jednom potvrđuje opravdano visoko mesto koje njegov opšti rad zauzima u savremenoj srpskoj nauci o književnosti”, naveo je žiri.

DANI NIKOLAJA TIMČENKA

Program

Petak, 8. decembar

19 sati – Otvaranje dana Nikolaja Timčenka

Jovan Pejčić: Godina za nama

19:15 – Nikolaj Timčenko u krugu savremenika

Dragana Bedov: Književni kritičar Nikolaj Timčenko

19:30 Tribina

Milivoj Nenin: Sreten Marić

Zadužbina Nikolaj Timčenko (Leskovac) / Neopress (Beograd) 2017.

Govore

Dragan Radović, Biljana Mičić, Vladimir Mičić, Jovan Pejčić

Subota, 9. decembar

12 sati

Dodela nagrade „Nikolaj Timčenko“

Biljana Mičić: Obrazloženje žirija i izlaganje o dobitniku nagrade Marku Nediću

Marko Nedić: Beseda dobitnika nagrade

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare