Leskovac: Ko čini gradsku Vladu?

LESKOVAC

(Nova Naša reč)

Gradsko veće grada Leskovca ima jedanaest članova, deset njih je na stalnom radu, što će reći prima platu iz budžeta grada, dok je Goran Vukadinović ostao na radnom mestu u Agenciji za lokalni ekonomski razvoj Leskovac(ALER)ali će primati funkcionerski dodatak.
Ovo što sledi su zvanične biografije članova veća na osonovu kojih su i izabrani.

http://novanasarec.org.rs/index.php/2016/07/30/ko-cini-gradsku-vladu-u-leskovcu/
GORAN CVETANOVIĆ
Goran Cvetanović je rođen 11. 03. 1965. godine u Leskovcu. Diplomirao je 1990. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu i stekao zvanje lekar specijalista interne medicine. Doktorske studije upisao je 2008. godine na Medicinskom fakultetu, univerziteta u Nišu, iz kliničke medicine (pred doktoratom).
Tokom svoje bogate profesionalne karijere bio je savezni ministar bez portfelja (do 5. oktobra 2000. godine), dva puta predsednik Skupštine grada Leskovca, pet puta od 2001. do 2012. godine Narodni poslanik u Republičkoj skupštini, Član Odbora za zdravstvo i brigu o porodici i deci, Član Odbora za lokalnu samoupravu, Član delegacije Parlamentarne skupštine OEBS-a, Prvi gradonačelnik Leskovca do 2009. godine. Trenutno zaposlen kao lekar specijalista interne medicine na Odeljenju medicine rada Doma zdravlja u Leskovcu.
Govori tečno engleski jezik čije znanje je usavršavao u Londonu, gde je boravio i pohađao kurseve engleskog jezika.
Rođeni je lider, čovek neiscrpne pokretačke energije, teško ga je pratiti, ali je pravo zadovoljstvo raditi sa njim i učiti od njega.
<a href=”http://novanasarec.org.rs/index.php/2016/01/05/novogodisnji-intervju-sa-gradonacelnikom-leskovca/leskovac-goran-cvetanovi-portret/” rel=”attachment wp-att-2843”><img src=”http://novanasarec.org.rs/wp-content/uploads/2016/01/Leskovac-Goran-Cvetanovi-portret-300×200.jpg” alt=”Leskovac Goran Cvetanovi&#039; portret” width=”300” height=”200” class=”alignnone size-medium wp-image-2843” /></a>

DRAGAN JOVANOVIĆ
Dragan Jovanović je rođen 23.12.1958.god u Leskovcu. Diplomirao je 1982. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu i stekao zvanje lekar specijalista urolog.
Trenutno je zaposlen u Opštoj bolnici u Leskovcu kao šef operativnog tima. Bio je Načelnik Službe za urologiju, autor je više stručnih radova iz oblasti urologije, ginekologije, hirurgije i ortopedije. Član je predsedništva Srpskog lekarskog društva i predsednik statutarne komisije SLFS-a na nivou Republike.
Bio je kandidat za gradonačelnika Leskovca u dva navrata 2006. i 2012. godine.
<a href=”http://novanasarec.org.rs/index.php/2016/07/30/ko-cini-gradsku-vladu-u-leskovcu/dragan-jovanovic/” rel=”attachment wp-att-3889”><img src=”http://novanasarec.org.rs/wp-content/uploads/2016/07/Dragan-Jovanovic-225×300.jpg” alt=”Dragan Jovanovic” width=”225” height=”300” class=”alignnone size-medium wp-image-3889” /></a>

BRATISLAV ZDRAVKOVIĆ
Bratislav Zdravković rođen je 08.11.1933. godine u Leskovcu. Srednju i višu tehničku školu završio je u Leskovcu. Diplomirao je na Univerzitetu u Beogradu.
Sada je penzioner i obavlja dužnost predsednika Udruženja penzionera grada Leskovca. U svom radnom veku obavljao je više funkcija, uglavnom na rukovodećim pozicijama u privredi.
<a href=”http://novanasarec.org.rs/index.php/2016/07/30/ko-cini-gradsku-vladu-u-leskovcu/bratislav-zdravkovic/” rel=”attachment wp-att-3888”><img src=”http://novanasarec.org.rs/wp-content/uploads/2016/07/Bratislav-Zdravkovic-300×225.jpg” alt=”Bratislav Zdravkovic” width=”300” height=”225” class=”alignnone size-medium wp-image-3888” /></a>

NIKOLA JAKOVLjEVIĆ
Nikola Jakovljević rođen 2.12.1951. godine u Leskovcu. Preduzetnik u oblasti kojom se njegova porodica bavi od 1918. godine kada su prvi put otvorili poslastičarsku radnju.
U politički život grada uključio se 2000. godine u okviru ostvarivanja i zaštite prava preduzetnika.
Tada je izabran kao kadar Jedinstvene Srbije a za sadašnji saziv Gradskog veća ga je preldožio SNS, u koji je u medjuvremenu prešao.
<a href=”http://novanasarec.org.rs/index.php/2016/07/30/ko-cini-gradsku-vladu-u-leskovcu/nikola-jakovljevic/” rel=”attachment wp-att-3881”><img src=”http://novanasarec.org.rs/wp-content/uploads/2016/07/Nikola-Jakovljevic-225×300.jpg” alt=”Nikola Jakovljevic” width=”225” height=”300” class=”alignnone size-medium wp-image-3881” /></a>
BOŽIDAR VUČKOVIĆ
Božidar Vučković rođen je 1955. godine u Grdelici, gde je završio osnovnu i srednju školu, a nakon toga Fakultet političkih nauka u Beogradu.
Društvenim i političkim radom bavio se od mesne zajednice do Republike kao i u saveznim institucijama kada su postojale na ovim prostorima.
Za člana Gradskog veća predložen je na inicijativu Gradskog odbora Pokreta socijalista.
<a href=”http://novanasarec.org.rs/index.php/2016/07/30/ko-cini-gradsku-vladu-u-leskovcu/bozidar-vuckovic-1/” rel=”attachment wp-att-3887”><img src=”http://novanasarec.org.rs/wp-content/uploads/2016/07/Bozidar-Vuckovic-1-225×300.jpg” alt=”Bozidar Vuckovic 1” width=”225” height=”300” class=”alignnone size-medium wp-image-3887” /></a>

NEBOJŠA KOCIĆ
Nebojša Kocić Koce rođen je 1959. godine. Po zanimanju je diplomirani ekonomista, zaposlen u Leskovačkom kulturnom centru na mestu pomoćnika direktora za program.
Član je izvršnog odbora SPS-a. predsednik Upravnog odbora Turističke organizacije Leskovac.
Član Gradskog veća od 26. marta 2015. godine.
<a href=”http://novanasarec.org.rs/index.php/2016/07/30/ko-cini-gradsku-vladu-u-leskovcu/nebojsa-kocic/” rel=”attachment wp-att-3885”><img src=”http://novanasarec.org.rs/wp-content/uploads/2016/07/Nebojsa-kocic-300×225.jpg” alt=”Nebojsa kocic” width=”300” height=”225” class=”alignnone size-medium wp-image-3885” /></a>

GORAN VUKADINOVIĆ

Goran Vukadinović rođen je 1 .5.1965. godine u Leskovcu.
Srednju ekonomsku školu završio je u Leskovcu, a nakon toga diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Skoplju.
Od 2014. do 2016. godine bio je narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije. Bio je član Gradskog veća grada Leskovca od 2013. do 2014. godine, zamenik gradonačelnika Leskovca od 2008. do 2009. godine, predsednik privremenog organa grada Leskovca od 2007. do 2008. godine.
Zaposlen je u Agenciji za lokalni ekonomski razvoj na poziciji menadžera za lokalni ekonomski razvoj.
Oženjen, otac dvoje dece.

<a href=”http://novanasarec.org.rs/index.php/2016/07/30/ko-cini-gradsku-vladu-u-leskovcu/goran-vukadinovic-1/” rel=”attachment wp-att-3891”><img src=”http://novanasarec.org.rs/wp-content/uploads/2016/07/Goran-Vukadinovic-1-300×300.jpg” alt=”Goran Vukadinovic 1” width=”300” height=”300” class=”alignnone size-medium wp-image-3891” /></a>

RADOSAV STEVANOVIĆ

Radosav Stevanović rođen je 1. 6. 1953. godine u mestu Petrilje u opštini Medveđa.
Završio je Višu saobraćajnu školu.
Na poslovima komercijaliste radio je 15 godina. Sada se bavi privatnim preduzetništvom.
Oženjen, otac dvoje dece.
Bio je odbornik Skupštine grada Leskovca u tri saziva.
<a href=”http://novanasarec.org.rs/index.php/2016/07/30/ko-cini-gradsku-vladu-u-leskovcu/radosav-stevanovic/” rel=”attachment wp-att-3883”><img src=”http://novanasarec.org.rs/wp-content/uploads/2016/07/Radosav-Stevanovic-225×300.jpg” alt=”Radosav Stevanovic” width=”225” height=”300” class=”alignnone size-medium wp-image-3883” /></a>

LJILJANA ILIĆ

Ljiljana Ilić rođena je 22.2.1953. godine u Leskovcu.
Završila je ekonomsku školu, a nakon toga stručno zvanje ekonomiste stekla na Višoj ekonomskoj školi.
Radila je kao šef računovodstva u DP “Usluga Leskovac” od 1973. do 2010. godine.
Od 1. 7. 2010. godine je u penziji.
Član je Socijalističke partije Srbije.
<a href=”http://novanasarec.org.rs/index.php/2016/07/30/ko-cini-gradsku-vladu-u-leskovcu/ljiljana-ilic/” rel=”attachment wp-att-3886”><img src=”http://novanasarec.org.rs/wp-content/uploads/2016/07/Ljiljana-Ilic-225×300.jpg” alt=”Ljiljana Ilic” width=”225” height=”300” class=”alignnone size-medium wp-image-3886” /></a>

DEJAN CAKIĆ
Dejan Cakić rođen je 5. 7. 1974. godine u Leskovcu.
Po zanimanju je ekonomista.
Od 1996. do 2012. godine radio je u AD “Zdravlje” Leskovac.
Od 2012. godine je član Gradskog veća grada Leskovca.
<a href=”http://novanasarec.org.rs/index.php/2016/07/30/ko-cini-gradsku-vladu-u-leskovcu/dejan-cakic-2/” rel=”attachment wp-att-3890”><img src=”http://novanasarec.org.rs/wp-content/uploads/2016/07/Dejan-Cakic-225×300.jpg” alt=”Dejan Cakic” width=”225” height=”300” class=”alignnone size-medium wp-image-3890” /></a>
OLIVER ANTANASIJEVIĆ
Oliver Antanasijević je rođen 22. septembra 1977. godine u Leskovcu. Završio gimnaziju u Leskovcu pa stekao zvanje diplomiranog pravnika na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.
Član Opštinskog veća u sazivu 2007-2008. godine. Član Gradskog veća u sazivu 2008 -2012. godine. Predsednik komisije za odlučivanje po žalbama građana u drugom stepenu u periodu 2009 – 2011. godine.
Oženjen, otac jednog deteta.
<a href=”http://novanasarec.org.rs/index.php/2016/07/30/ko-cini-gradsku-vladu-u-leskovcu/oliver-antanasijevic/” rel=”attachment wp-att-3884”><img src=”http://novanasarec.org.rs/wp-content/uploads/2016/07/Oliver-Antanasijevic-225×300.jpg” alt=”Oliver Antanasijevic” width=”225” height=”300” class=”alignnone size-medium wp-image-3884” /></a>

JOVANA TASIĆ
Jovana Tasić rođena je 01.06.1980. godine u Leskovcu. Završila je srednju ekonomsku školu u Leskovcu, a nakon toga diplomirala na Visokoj poslovnoj školi u Leskovcu.

<a href=”http://novanasarec.org.rs/index.php/2016/07/30/ko-cini-gradsku-vladu-u-leskovcu/jovana-tasic/” rel=”attachment wp-att-3892”><img src=”http://novanasarec.org.rs/wp-content/uploads/2016/07/Jovana-Tasic-225×300.jpg” alt=”Jovana Tasic” width=”225” height=”300” class=”alignnone size-medium wp-image-3892” /></a>

SREĆKO STAMENKOVIĆ
Srećko Stamenković je rođen 22. jula 1981. godine u Leskovcu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Po zanimanju je diplomirani inženjer informacionih tehnologija – master, diplomirao je na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima bogato radno iskustvo u privatnom sektoru u firmama u zemlji i inostranstvu. Radno iskustvo stekao i u prosveti kao nastavnik tehničkog obrazovanja, profesor informatike i profesor poslovne informatike.
Na funkciji člana Gradskog veća imenovan je 29. aprila 2014. godine.
Oženjen, otac dvoje dece.

<a href=”http://novanasarec.org.rs/index.php/2016/07/30/ko-cini-gradsku-vladu-u-leskovcu/srecko-stamenkovic/” rel=”attachment wp-att-3882”><img src=”http://novanasarec.org.rs/wp-content/uploads/2016/07/Srecko-Stamenkovic-225×300.jpg” alt=”Srecko Stamenkovic” width=”225” height=”300” class=”alignnone size-medium wp-image-3882” /></a>

Prati
Obavesti me o
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Проститутки Бишкека
0
Ostavite komentar.x
()
x