Komisija za planove: Priprema planskih podloga za humana groblja u Brzi, lipovici i Strojkovcu, kao i za izgradnju trafo stanice u Bratmilovcu

LESKOVAC

Komisije za planove Grada Leskovca održala je 12. sednicu na kojoj je razmatran materijal sa Ranog javnog uvida Plana detaljne regulacije humanih grobalja u naseljenim mestima Brza, Lipovica i Strojkovce sa pristupnim saobraćajnicama, objavljeno je na sajtu grada. Ova naseljena mesta su na različitim krajevima Prostornog plana grada Leskovca i u daljoj izradi nacrta biće detaljno razrađen planski dokument, što znači da se planiraju svi neophodni sadržaji za ovu komunalnu namenu. Ukupan obuhvat PDR-a u naseljenom mestu Brzi je okvirne površine 1,55 ha, Lipovica je okvirne površine 3,11 ha, dok je Strojkovce okvirne površine 2,21ha.

Osnovni cilj je dogradnja i rehabilitacija postojeće mreže grobalja. Koncepcija uređenja groblja podrazumeva zadržavanje postojećih humanih grobalja, uz planiranje neophodnih proširenja. U skladu sa sanitarnim propisima i propisima o sahranjivanju, urediće se i opremiti sva groblja, nedostajućim grobljanskim građevinama i elementima grobljanskog uređenja (kapela, staze, rasveta, odmorište s česmom, klupe za sedenje, zaštitno zelenilo, ograda, redovno održavanje i dr). Komisija za planove je donela zaključak sa pozitivnim mišljenjem na materijal za rani javni uvid i uputila dokument u dalju proceduru tj. u fazu izrade Nacrta plana. Obrađivač dokumenta je JP “Urbanizam i izgradnja Leskovac“.

Na dnevnom redu sednice Komisije našao se i Urbanistički projekat za urbanističko – arhitektonsku razradu lokacije nove trafostanice u Bratmilovcu, za koji u toku javne prezentacije u trajanju od sedam dana nije bilo primedbi ili sugestija. Cilj izrade Urbanističkog projekta je stvaranje urbanističkog osnova za izgradnju planirane trafostanice, u cilju obezbeđivanja veće sigurnosti snabdevanja potrošača električnom energijom na ovom konzumnom području, čime će dugoročno biti rešen porast potrošnje u ovom delu distributivne mreže. Ovim urbanističim projektom vrši se promena pretežne namene u kompatibilnu namenu na šta je Komisija dala pozitivno mišljenje i uputila dokument Odeljenju za urbanizam Gradske uprave Grada Leskovca na potvrđivanje. (kraj) IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare