Koji su odgovarajući ambijentalni uslovi podnog sistema u stočarstvu

LESKOVAC

Kvalitet podova u stočarskim objektima predstavlja vrlo značajan uslov za uspešno gajenje domaćih životinja. Pogotovu ako znamo da pojedine vrste životinja provode dobar deo života u objektima, gde od rođenja pa do samog završetka ciklusa proizvodnje odakle najčešće idu na klanicu. Imajući u vidu ovakav način eksploatacije domaćih životinja (vrlo intenzvno) moramo posebnu pažnju pokloniti i uslovima u kojima životinje provode svoj proizvodni vek, od čije dužine zavisi i opravdanost njihovog držanja. Pa vrlo često isplativost bavljenja pojedinom proizvodnjom pored ostalih uslova (genetski potencijal, ishrana) i uslovi držanja mogu predstavljati ograničavajući faktor. Kad je u pitanju ovaj faktor (uslovi držanja) tu podrazumevamo više elemenata: osvetljenost, provetrenost, vlažnost i temperatura ali i podovi imaju značajnu ulogu.
Ovde moramo istaći da u zavisnosti od vrste pa i kategorije domaćih žvotinja imamo uglavnom dva sistema držanja: slobodan i vezani sistem naročito kad su goveda u pitanju. I u jednom i u drugom slučaju površine na kojima životinje provode svo vreme moraju da zadovolje određene uslove.
Moraju da budu udobne, da nesmetano uzimaju hranu i vodu, udobne za odmor i preživanje, da budu suva sa prostirkom ili nekom izolacijom pošto su najčešće od betona nikako nesmeju biti vlažna i klizava jer može doći do povreda. Kod vezanog sistema držanja svaka jedinka ima svoje mesto koje mora da ima dovoljno prostora za obavljanje svih fizioloških funkcija.
I kod slobodnog držanja i kod vezanog podovi moraju da budu od takvog materijala da se lako održavaju što se tiče higijene, po potrebi lako peru, dezinfikuju sa odgovarajućim padom ležišta da se tečnost ne zadržava kako bi bili suvi da se životinja na njma kreće stabilno i sigurno. Ukoliko su porozni i upijaju vlagu dolazi i do povećane vlažnosti u objektu, povećava se koncentracija amonijaka koji nepovoljno utiče na zdravlje same životinje što dalje utiče i na smanjenje proizvodnje bilo mleka ili prirasta.
Kod slobodnog držanja moramo voditi računa da svako grlo ima dovoljno prostora po normativima u suprotnom takvi objekti ako su prenaseljeni zahtevaće više radne snage za čišćenje i održavanje higijene u protivnom biće neuslovno za držanje životinja.
PSSS Leskovac
Savetodavac za stočarstvo
mr Dejan Ranđelović

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare