KO JE SVE UHAPŠEN I ZAŠTO

BEOGRAD

 

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u koordiniranoj akciji na teritoriji cele Srbije, u saradnji sa nadležnim javnim tužilaštvima i poreskom policijom, uhapsila 80 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su  od 2004. godine počinili više krivičnih dela u oblasti finasijskog kriminala i korupcije.

 

Ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović, na konferenciji za novinare, naglasio je da je izvršenjem tih  krivičnih dela pričinjena materijalna šteta budžetu Republike Srbije, autonomnoj pokrajini Vojvodina, gradu Beogradu, Železari Smederevo, Dunav Osiguranju, Republičkoj direkciji za imovinu, Ministarstvu poljoprivrede, Agenciji za borbu protiv korupcije i drgima od 7 milijardi i 800 miliona dinara, što je prema deviznom kursu u trenutku izvršenja dela više od 100 miliona evra.

 

Ministar je precizirao da se osumnjičeni terete da su počinili krivična dela pranje novca, zloupotreba položaja odgovornog lica, falsifikovanje isprave, falsifikovanje službene isprave, navođenje na overavanje neistinitog sadržaja, zloupotreba službenog položaja, nesavestan rad u službi, primanje mita, davanje mita, zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama.

 

«Akcija je sprovedena u cilju sprečavanja finansijskog kriminala i korupcije, posebno vezano za zloupotrebe u državnim organima“, rekao je Stefanović i dodao da su krivične prijave u redovnom postupku podnete protiv još 39 osoba, a da se jedan već nalazi na izdržavanju kazne zatvora.

 

Stefanović je ukazao da je uhapšen i jedan bivši ministar i dvojica nekadašnjih pomoćnika ministra u Vladi Srbije, više predsednika opština, kako bivših tako i sadašnjih, brojni direktori javnih preduzeća, ali i neki biznismeni.

 

*****************

Po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, određeno je zadržavanje: S.M. (1965), D. P. (1970), Z. Š. (1961), M. S. (1959), J. K. (1957), Z. R. (1954), M. G. (1950), I. R.(1952).

 

Osumnjičeni S. M. je, u svojstvu ministra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saizvršilaštvu sa D.P. pomoćnikom ministra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Z.R. odgovornim licem Regionalnog centra Novi Sad, Poreske uprave, J.K. odgovornim licem Odeljenja za poresko pravne poslove Regionalnog centra Novi Sad, M. S. odgovornim licem Odeljenja za poresko pravne poslove Regionalnog centra Novi Sad,  I. R. sudskim veštakom poljoprivredne struke i M.G. sudskim veštakom poljoprivredne struke, zaposlenih u Zavodu za sudska veštačenja Novi Sad, u pomaganju od strane Z. Š. odgovornog lica privrednog društva „Maxim Co“  iz Novog Sada, u periodu od 02.12.2004. godine do 27.06.2008. godine, izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja .

 

Osumnjičeni S. M. doneo je odluku i zaključio ugovor o zameni poljoprivrednog zemljišta sa privrednim društvom „Maxim Co“ kojim je Ministarstvo poljoprivrede ustupilo zemljište u državnoj svojini u gradskom građevinskom rejonu Grada Novog Sada na parceli površine od 26 hektara, čija je tržišna vrednost 1.054.000.000,00 dinara, za zemljište privrednog društva „Maxim Co“ iz Novog Sada površine 26 hektara, koje se nalazi na 15 parcela u pet katastarskih opština van gradskog građevinskog rejona Grada Novog Sada čija je tržišna vrednost 13.612.063,00 dinara, što je bilo suprotno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Drugostepeni organ Poreske uprave Regionalnog centra Novi Sad – Z. R, J. K. i M. S, da bi prikrili činjenicu da se radi o gradskom građevinskom zemljištu poništili su prvostepeno rešenje o prenosu apsolutnih prava Poreske uprave – Filijale Novi Sad 1, kojim je utvrđeno da je zemljište koje je ustupilo Ministarstvo poljoprivrede gradsko građevinsko zemljište i rešenje kojim su naložili prvostepenom organu da se zemljište proceni kao poljoprivredno, a ne kao gradsko građevinsko zemljište, da bi osumnjičeni sudski veštaci I. R. i G. M. suprotno planskim dokumentima iz 2006. godine u svom veštačenju procenili kao poljoprivredno zemljište, čime su osumnjičeni pribavili imovinsku korist privredom društvu „Maxim Co“ u iznosu od 1.040.000.000,00 dinara, za koliko su oštetili imovinu Republike Srbije.

 

*********

 

Pripadnici Minstarstva unutrašnjih poslova zbog postojanja osnova sumnje da su zaloupotrebivši službeni položaj oštetili budžet Republike Srbije za  44.426.921,10 dinara, uhapsili su osam osoba.

 

Uhapšeni su Z.M., bivše odgovorno lice Agencije za borbu protiv korupcije, M.I., bivši zamenik odgovornog lica Republičke direkcije za imovinu, S.P., pomoćnik  odgovornog lica Republičke direkcije za imovinu, rukovodioci u Republičkoj direkciji za imovinu  Lj.M. i Z.C., i odgovorna lica preduzeća „Srbijaprojekt“ G.S, I.Đ i V.N., koji je i odgovorno lice preduzeća „Luhton invest“.

 

Postoje osnovi sumnje da je Z.M., tokom 2012.,po prethodnom postignutom dogovoru sa odgovornim licem preduzeća „Srbijaprojekt“ G.S incirala postupak za zaključenje Aneksa 1. Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u Ulici Carice Milice o unošenju valutne devizne klauzule.

 

Nakon toga, osumnjičena Z.C. sačinila je predlog navedenog Aneksa koji je dostavila osumnjičenoj Lj.M., koja nije obavila kontrolu navedenog aneksa što je bila dužna da učini, nakon čega ga je dostavila pomoćniku odgovornog lica Republičke direkcije za imovinu S.P., koji nije obavio nadzor nad primenom propisa, što je bio dužan da učini.

 

Aneks ugovora zaključen je bez mišljenja Republičkog javnog pravobranilaštva i bez zaključka Vlade Republike Srbije, koja je jedina nadležna da odlučuje o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu.

 

Osumnjičeni su na ovaj način protipravno pribavili imovinsku korist preduzeću „Srbijaprojekt“ i njegovim vlasnicima u iznosu od 44.426.921,10 dinara, koji predstavlja razliku između isplaćene i prvobitno ugovorene kupoprodajne cene, i  na taj način oštetili budžet Republike Srbije.

 

U nameri da prikriju nezakonito poreklo imovine osumnjičena odgovorna lica preduzeća „Srbijaprojekt“ počinili su krivično delo pranja novca tako što su od  septembra 2013. do maja prošle godine obavili prenos imovine, iako su znali da ta imovina potiče iz krivičnog dela.

 

Na osnovu Odluke o raspodeli dobiti koju je donela Skupština preduzeća „Srbijaprojekt“ i preduzeće „Luhton invest“ d.o.o., osumnjičeni G.S je sa računa preduzeća „Srbijaprojekt“ obavio prenos 23.084.807,00 dinara na račun preduzeća „Luhton invest“ d.o.o..

 

Nakon toga odgovorno lice preduzeća „Luhton invest“ V.N., kao sticalac udela i G.S. kao prenosilac udela zaključili su Ugovor o prenosu udela i na lični račun osumnjičenog G.S. isplaćeno je 198.000,00 evra.

 

***************

 

Osumnjičeni M.J., bivši generalni direktor kompanije „Dunav osiguranje“, M.D. bivši direktor Finansijske funkcije i član Investicionog odbora kompanije „Dunav osiguranje“, R.T. bivši predsednik Investicionog odbora- tela kompanije „Dunav osiguranje“, S.M. bivši direktor filijale kompanije „Dunav osiguranje“ u Nišu i član Upravnog odbora kompanije „Dunav osiguranje, Lj.M. , bivši direktor Funkcije za ljudske resurse i opšte poslove komanije „Dunav osiguranje“ sumnjiče se da su od januara 2010. do decembra 2012. počinili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu.

 

Postoje osnovi sumnje da su po prethodno postignutom zajedničkom dogovoru,  preduzimali radnje kojima su iskorišćavanjem i prekoračenjem svojih ovlašćenja, plasirali sredstva kompanije „Dunav osiguranje“ u kupovinu korporativnih obveznica od privrednih društava „M-B Pelikan“, „Vitro group“ i „WEG tehnology“, od po 60.000.000,00 dinara i „Europolis 011“ od 110.000.000,00 dinara.

 

Za društvo „Mega projekt“, kako se sumnja, suprotno Zakonu o osiguranju, osumnjičeni su položili namenski depozit, od 130.000,00 evra, kao jemstvo za kredit kod „Dunav banke“.

 

Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni bili upoznati da navedena privredna društva ne ispunjavaju potrebne uslove za dobijanje tih plasmana i da neće izvršiti svoje obaveze prema kompaniji „Dunav osiguranje“.

 

Na taj način osumnjičeni su pribavili protipravnu imovinsku korist preduzećima M-B Pelikan“, „Vitro group“, „WEG tehnology“, „Europolis 011“ i „Mega projekt“ od 305.057.236,38 dinara, a na štetu kompanije „Dunav osiguranje“.

 

*************

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredili su zadržavanje D. S. (1966), bivšem pomoćniku ministra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i odgovornom licu ”Inđija gas”, zbog postojanja osnova sumnje da je u periodu od 07.08.2007. do 08.02.2008. godine izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja .

 

Osumnjičeni je, rešavajući zahteve poljoprivrednih gazdinstava „Vinarija Živković” iz Inđije i „WOW Winery” sa Palića, koji su podneti po Uredbi o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada sa naslonom vinove loze i hmelja za 2007. godinu, doneo nezakonita rešenja.  Navedena poljoprivredna gazdinstva nisu ispunjavala uslove, s obzirom da poljoprivredno zemljište za koja su ostvarena podsticajna sredstva nije bilo registrovano na navedena poljoprivredna gazdinstva u 2007. godini, kao i to da su zahtevi podneti od strane lica koja nisu bila registrovana kao nosioci poljopirvednog gazdinstva. Osumnjičeni je na nezakonit način odobrio bespovratna podsticajna sredstva poljoprivrednom gazdinstvu „Vinarija Živković” u iznosu od 41.070.579,97 miliona dinara, a poljoprivrednom gazdinstvu „WOW Winery” u iznosu od 77.278.723,14 miliona dinara, čime je pribavio imovinsku korist poljoprivrednim gazdinstvima u iznosu od 118.349.303,11 miliona dinara, za koliko je oštećen budžet Republike Srbije.

 

**********************

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u nastavku akcije na otkrivanju  zloupotreba u radu Fonda za kapitalna ulaganja APV i lokalnih samouprava na teritoriji severne pokrajine uhapsili su sedam osoba koje se sumnjiče za zloupotrebe vezane za izgradnju sportskih terena u Dom učenika „Nikola Vojvodić“ u Kikindi.

 

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja u saizvršilaštvu uhapšeni su J.J., zamenik odgovornog lica u Domu učenika „Nikola Vojvodić“, D.S. zaposleni u Upravi za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i odgovorno lice Upravnog odbora u Domu učenika „Nikola Vojvodić“, R.V. , odgovorno lice preduzeća „Mirvas“ iz Bečeja, i B. C.

 

Osumnjičeni D.R., odgovorno lice preduzeća „Relja Junior“, I. T. zaposleni u Domu učenika „Nikola Vojvodić“ i G. G. zaposlena u tom domu zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama.

 

Postoje osnovi sumnje da su od septembra 2015. godine, prilikom izgradnje sportskog terena, koji je finansirala Uprava za kapitalna ulaganja APV, osumnjičeni iskoristili svoje položaje i u postupku javne nabavke, protivzakonito favorizovali ponuđače „Relja junior“ i „Miravas“ i uslove konkursne dokumentacije prilagodila poslovnim potencijalima pomenutih firmi, kako bi eliminisali druge ponuđače.

 

Sa preduzećem „Relja junior“, kako se sumnja, zaključen je ugovor o izvođenju radova po cenama višim od tržišnih, čime je Dom učenika „Nikola Vojvodić“ oštećen za oko 5.000.000 dinara.

 

***********************

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, po nalogu Višem javnom tužilaštva u Beogradu uhapsili su pet osoba osumnjičenih da su zloupotrebom službenog položaja oštetili budžet Grada Beograda za 45.400.820,23 dinara.

 

Uhapšeni su N.K., bivši sekretar Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, S. S., obrađivač predmeta, kao i odgovorna lice preduzeća  „Srbijaprojekt“ G.S., I.Đ i B.N.

 

Postoje osnovi sumnje da je tokom 2007. i 2008. godine, G.S., po nalogu vlasnika „Srbijaprojekta“, podneo zahtev za izdavanje Rešenja o upotrebnoj dozvoli za objekat u Ulici Carice Milice, koja je u vlasništvu tog preduzeća.

Nakon toga, osumnjičena S.S. u svojstvu obrađivača predmeta sačinila je predlog Rešenja o upotrebnoj dozvoli, koji je dostavila na potpis osumnjičenom N.K., koji ga je potpisao i izdao upotrebnu dozvolu da je objekat podoban za upotrebu.

 

Osumnjičenima je na osnovu dostavljene projektno-tehničke dokumentacije, kako se sumnja, bilo poznato da upotrebna dozvola odstupa od građevinske dozvole, koja je izdata na lokacijsku dozvolu u pogledu spratnosti objekta.

 

Na taj način, osumnjičeni su osnivačima privrednog društva “Srbijaprojekt” pribavili korist koja se ogleda u pravu svojine na bespravno sagrađenom delu objekta površine 216, 28 metara kvadratnih, čija je tržišna vrednost veća od 1.500.000,00 dinara.

 

Vlasnici „Srbijaprojekta“, kako se sumnja, nisu platili naknadu za gradsko građevinsko zemljište od 45.400.820,23 dinara.

 

********

 

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, po nalogu beogradskog Višeg javnog tužilaštva  uhapsili su  šest osoba zbog postaojanja osnova sumnje da su zloupotrebivši službeni položaj oštetili SRC „Pionirski grad“ za 19.375.200,00 dinara.Uhapšeni su v.d. odgovornog lica SRC „Pionirski grad“ M.L. i S.J., članovi Upravnog odobra tog sporstkog centa B.L. i D.J , bivši sekretar Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, građevinsku i urbanističku inspekciju P.Ž i lice P.Ž.

 

Postoje osnovi sumnje da su, prekoračenjem granice službenih ovlašćenja, u nameri da ugostiteljskoj radnji „Belvud“ omoguće do tri puta nižu cenu zakupa poslovnih prostorija koje su u svojini Grada Beograda, doneli odluku i zaključili Ugovor o zakupu poslovnih prostorija SRC „Pionirski grad“.

 

Na osnovu zaključenog ugovora ugostiteljska radnja „Belvud“ jedina je koristila poslovni prostor u SRC „Pionirski grad“ i plaćala oko tri puta nižu cenu zakupa.

 

***********

 

 

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih uhapsili su osam osoba zbog postojanja osnova sumnje da su krivičnim delom pribavili protivpravnu imovinku korist od 1.757.182.223,73 dinara i naneli štetu Republici Srbiji i TP „Banovo brdo“ ad Beograd od 1.952.232.714,54 dinara.

 

 

Uhapšeni su J.Đ. odgovorno lice preduzeća „WEG tehnology“ doo Beograd, P.F. predsednik Skupštine TP “Banovo Brdo“ ad, odgovorno lice  „Delta broker“ ad  i ovlašćenog predstavnika i pregovarača u ime „DELTA HOLDINGA“,  R.S. odgovorno lice Centra za akvizicije u okviru privrednog društva „Delta M“, predsednica UO „Delta Investmenta“, Beograd, A.M. predsednik UO TP „Banovo Brdo“ ad Beograd, Z.V.  odgovorno lice i člana UO TP „Banovo Brdo“ ad Beograd, M.M. pomoćnik  rukovodioca projekta u Centru za kontrolu Agencije za privatizaciju Republike Srbije, B.G. stalni sudski veštak građevinske struke i V.M. stalni sudski veštak  hidrograđevinske struke.

 

Oni se sumnjiče da su u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, na osnovu prethodnog dogovora i protokola, od decembra 2007. do februara 2011.godine, preduzimali radnje na osnovu kojih je, nakon privatizacije 70 odsto društvenog kapitala TP „Banovo brdo“, obavljen neosnovan upis prava korišćenja na oko 91 hektara gradskog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

 

Reč je o građevinskog i poljoprivrednog zemljišta na katastarskim opštinama u Železniku, Resniku, Bariču i Velikoj Moštanici.

 

Postoje osnovi sumnje da su i za vreme trajanja ugovorne obaveze prema Agenciji za privatizaciju, preduzimali radnje koje su omogućavale da se po ceni nižoj od knjigovodstvene i tržišne, otuđe objekti velike vrednosti sa pravom korišćenja na zemljištu – magacin Distributivnog centra u Železniku i objekat -lokal u Sremčici.

 

 

******

 

Osumnjičeni S.Đ., generalni menadžer Sektora logistike “Železare Smederevo”, D.M. rukovodilac Službe komercijalne logistike – drumski transport “Železare Smederevo” i I.Ž. menadžer cena logističkih usluga “Železare Smederevo, terete se da su počinili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu.

 

Postoje osnovi sumnje da su od januara 2013. godine septembra 2015. godine iskorišćavanjem svog službenog položaja i nevršenjem svoje službene dužnosti postupali suprotno procedurama “Železare Smederevo” koje definišu način rangiranja i odabir dobavljača logističkih usluga za otpremu gotovog proizvoda “Železare Smederevo”.

 

Sumnja se da su za prevoz gotovih proizvoda na relaciji Smederevo-Bar-Smederevo angažovali privredno društvo “Dragović transport” iz Smedereva i “SMND Company” iz Novog Sada, po ugovorenoj ceni od 1.550 evra, iako su njihove cene usluga prevoza bile znatno više od cene koje je “Železara Smederevo” ugovorila i sa preduzećem „Dumako“ za 1.309 evra.

 

Postupanjem osumnjičenih „Železari Smederevo” pričinjena je šteta od 89.759 evra.

*******

 

U nastavku akcije na otkrivanju zloupotreba u radu Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i lokalnih samouprava na teritoriji severne pokrajine, zbog sumnje da su

Počinili krivična dela zloupotreba službenog položaja i zloupotreba položaja odgovornog lica, u vezi sa izgradnjom mosta na Tisi u Adi, polcija je uhapsila pet osoba.

 

Uhapšeni su I.F. bivši predsednika opštine Ada, Z.D., bivši zamenik predsednika opštine Ada, Đ.H., bivši načelnik odeljenja za komunalne poslove u opštini Ada, B. Z. predsednik opštine Ada, M.D. bivši pomoćnik generalnog direktora za finansije u “Inter-most“iz Beograda.

 

Postoje osnovi sumnje da su I.F., Z.D., Đ.H.  i B.Z., kao službena lica u opštini Ada od decembra 2016. do juna 2013., prilikom izgradnje mosta na reci Tisa u Adi,  2006. ugovorili plaćanje izvedenih radova sa JP «Putevi Srbije», a potom 2009 i  sa Fondom za kapitalna ulaganja APV.

 

Osumnjičeni JP “Putevi Srbije“ nisu obavestili da je njihove obaveze finansiranja izgradnje mosta preuzeo Fond za kapitalna ulaganja APV, pa su izvedeni radovi na izgradnji mosta, izvođaču radova “Inter-most“AD iz Beograda, duplo plaćeni od strane Fonda za kapitalna ulaganja APV.

 

R.M. i M.D., kako se sumnja, prikrivali su činjenicu da im je za jednom izvedene radove na izgradnji mosta plaćeno dva puta i na taj način pribavili protivpravnu imovinsku korist preduzeću “Inter-most“ od oko 404.900.000 dinara čime su oštetili budžet autonomne pokrajine Vojvodine.

 

* * *

 

Pripadnici Ministarstava unutrašnjih poslova zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo primanja mita, zloupotreba položaja odgovornog lica i neosnovanog iskazivanja iznosa poreza za povraćaj i poreski kredit uhapsili su pet osoba, a zbog postaojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo davanja mita krivična biće podneta protiv još tri osobe.

 

Uhapšeni su A. S., rukovodilac u Poreskoj upravi Paraćin, Z.Š. , odgovorno lice preduzeća „Faros Trejd“, Z.S., odgovorno lice knjigovodstvene agencije „Mob Šop“, N.P. odgovornlo lice preduzeća „Brema plus“ i „Konto Pju“ i Lj. V., odgovorno lice  preduzeća „Tabak trend kompani“ iz Bora.

 

Postoje osnovi sumnje da su simulovane pravne poslove, osumnjičeni prikazivali kao prave, u cilju izbegavanja plaćanja poreskih obaveza i ostvarivanja prava na povraćaj PDV-a.

 

Službeno lice poreske uprave primalo je mito na ime izdavanja Uverenja o izmirenim poreskim obavezama, bez evidentiranja u zvaničnim evidencijama Poreske uprave u Paraćinu, za pravne subjekte koji imaju neizmirene poreske obaveze.

 

Na taj način oštetili su budžetu Republike Srbije za 17.003.541,00 dinara.

 

* * *

 

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio dva krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su N. P. , bivše odgovorno lice preduzeća ”Energetika” iz Kragujevcu.

 

Postoje osnovi sumnje da je N.P., od 2010. do 2015. godine, kao odgovorno lice, za potrebe preduzeća ”Energetika”, iz rudnika Miljevina i Kamengrad u Republici Srpskoj, nabavljao ugalj po višoj ceni iako je mogao da ga nabavi iz srpskih rudnika u sastavu JP PEU „Resavica“ po nižim cenama.

 

Takođe, osumnjičeni se tereti da je od 2011. do 2013. godine, nepotrebno uveo kao  posrednika preduzeće „Šumadija Sajam“, u realizaciji prevoza uglja iz rudnika Miljevina iz Republike Srpske čime je povećao cenu prevoza sa 18 na 20 evra po toni.

Ukupna materijalna šteta koja je pričinjena ovim delima preduzeću ”Energetika” procenjuje se na najmanje 59.000.000,00  dinara.

 

* * *

 

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova  zbog postojanja osnovane sumnje da  je počinila krivično delo Falsifikovanje u sticaju sa krivičnim delom navođenje na overavanje neistinitog sadržaja uahpšena je Lj.U., odgovorno lice preduzeća „Inkubator centar“.

 

Postoje osnovi sumnje da je Lj.U. nabavila falsifikovano uverenje Univerziteta ”Riterdam” i upotrebila ga kao pravo, u cilju zasnivanja radnog odnosa u privrednom društvu „Inkubator centar“, čiji je osnivač Grad Niš.

 

Na taj način osumnjičena je pribavila protivpravnu imovinsku korist od 2.138.502,35 dinara.

 

** *

 

Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, uhapšeni su M.G., bivši zamenik odgovornog lica ”Hip azotara” Pančevo i V.K., rukovodilac u tom preduzeću, dok će krivičnom prijavom biti obuhvaćen i R.V., privremeni zastupnik kapitala ”Hip azotara”, koji nalazi na izdržavanju zatvorske kazne.

 

Postoje osnovi sumnje da su privrednim društvima „Makota“ iz Novog Sada, „Agrar plus“ iz Đurđeva i „Tantrade“ iz Beograd, osumnjičeni prodali veštačko đubrivo,   koju nisu adekvatno obezbedili i naplatili.

 

Na taj način „Hip azotara“ Pančevo oštećena je za 193.847.023,22 dinara.

 

* * *

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova zbog postojanja osnova sumnje je kao službeno lice, počinio krivična dela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave, uhapsili su M.M., tržišnog inspektor Odeljenja tržišne inspekcije u Sremskoj Mitrovici.

 

Postoje osnovi sumnje da je M.M. u dužem vremenskom periodu u više navrata obavljao inspekcijske kontrole u maloprodajnim objektima na teritoriji Opštine Inđija,  bez pismenih naloga za kontrolu, ili koristeći iste naloge za kontrolu više objekata.

Kako se sumnja, potom je sačinjavao zapisnike o izvršenim kontrolama u koje je unosio neistinite podatke, ili nije unosio važne podatke koji se odnose na stanje zatečeno u prodajnim objektima, omogućivši vlasnicima radnji i odgovornim licima u kontrolisanim privrednim društvima da ne snose zakonske sakcije za učinjene prestupe.

Postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni na taj način pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi 450.000,00 dinara.

 

* * *

 

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu su uhapsili  i odredili zadržavanje od 48 časova:

 

 1. D. Č. odgovorno lice GO Mladenovac
 2. D. T. odgovorno lice GO Mladenovac
 3. M.C. odgovorno lice SKN Mladenovac i
 4. J.M. službeno lice u Odeljenju za komunalne, građevinske i poslove zaštite životne sredine, zbog postojanja osnova sumnje da su u periodu od  decembra 2012. do oktobra 2013. godine,  izvršili krivično delo  zloupotreba službenog položaja. Osumnjičeni su imovinu  GO Mladenovac, više objekata  kompleksa “Koraćička banja” preneli u vlasništvo preduzeća “Komerc javor”  Kovačevac. Na taj način su oštetili  opštinu Mladenovac za iznos od  29.458.850 dinara, i za isti iznos  pribavili protivpravnu imovinsku korist preduzeću “Komerc javor”.

 

* * *

Po nalogu zamenika tužoica za organizovani kriminal u Beogradu, policija je uhapsila:

 

 1. Z.J.(1971) bivše odgovorno lice Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije,
 2. T.P. (1953) član stručne komisije za zamenu poljoprivrednog zemljišta,
 3. N. J.(1944) zaposlen u Upravi za poljoprivredno zemljište,
 4. B. G.(1954) član stručne komisije za zamenu poljoprivrednog zemljišta,
 5. Z. J.(1963) član stručne komisije za zamenu poljoprivrednog zemljišta,
 6. D.T.(1969) članu stručne komisije za zamenu poljoprivrednog zemljišta,
 7. Lj.J.(1958) odgovorno lice ”BD agro”
 8. Đ.O.(1951), većinskom akcionaru ”BD agro” , zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo  zloupotreba službenog položaja.

 

Po prethodnom dogovoru sa Đ.O, osumnjičeni Lj.J. podneo je dopunu zahteva za zamenu poljoprivrednog zemljišta u već otvorenom predmetu kojim je bio zadužen i u kojem je faktički postupao N.J. iako je znao da je zemljište koje PD ”BD agro”  naknadno nudi u zamenu već bilo predmet vraćanja fizičkim licima od strane Komisije za povraćaj zemljišta SO Zemun , što je konstatovano u potvrdi RGZ. Formirana je komisija za zamenu zemljišta navedenog u dopuni zahteva, gde su  T.P, B.G, Z.J, i D.T, potpisali Zapisnik stručne komisije, koji je sačinio N.J, u kojem  se predmetna zamena odobrava, iako nije pribavljen dokaz da je opštinska komisija za vraćanje zemljišta okončala postupak vraćanja zemljišta bivšim vlasnicima. Nakon toga je Z.J. doneo odluku Uprave za poljoprivredno zemljište, kojom se odobrava zamena zemljišta i Ugovor o zameni, koje je sačinio N.J.  Osumnjičeni T.P. je potpisao i overio predmetni ugovor pred sudom u ime i za račun Uprave, iako su navedeni osumnjičeni znali da postoji negativno mišljenje RJP-a na predmetni ugovor. On je i sačinjen suprotno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, bez saglasnosti Vlade Republike Srbije i suprotno propisanim ciljevima zamene.Nakon toga, ”BD agro ” je upisano kao vlasnik zemljišta dobijenog u zameni. Osumnjičeni su pribavili imovinsku korist – poljoprivredno zemljište PD ”BD agro”u ukupnom iznosu od 932.054.000,00 dinara, a na štetu Republike Srbije.

 

* * *

 

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su i zadržali Ž.Ž. (1969) i B.D.(1977), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica čime su oštetili  Alfa banku i Vojvođansku banku za iznos od oko 580.000.000,00 dinara, a pribavili protivpravnu imovinsku korist privrednom društvu Beohemija doo Beograd.

 

***

 

U nastavku akcije na suzbijanju korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, podneli su krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su u saizvršilaštvu izvršile krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica .

 

Osumnjičeni su u periodu od 29.11.2013. godine do 10.02.2015.godine u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe i druge, izvršili bezgotovinska avansna plaćanja na tekući račun privrednog subjekata „VU & MA“ nakon čega su novčana sredstva podignuta u gotovini od strane osumnjičenog i uz odbitak provizije, u gotovom vraćena drugoj osumnjičenoj , a zatim je po njenom nalogu sačinjavana poslovna i računovodstvena dokumentacija sa neistinitim sadržajem kojom je simulovan poslovni odnos između preduzeća „RIGHT”i privrednog subjekata „VU & MA“ o navodno izvršenim uslugama. Na taj način, na štetu imovine preduzeća i većinskog vlasnika preduzeća „RIGHT”, osumnjičeni su pribavili protivpravnu imovinsku korist za sebe u iznosu od oko 5.728.660,00 dinara.

 

* * *

Pripadnici MUP-a, po nalogu Trećeg osnovog javnog tužilaštva u Beogradu, u redovnom postupku podneli su krivičnu prijavu protiv službenika za obavljanje administrativnih poslova katastra nepokretnosti u Republičkom geodetskom zavodu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo nesavestan rad u službi.

 

Osumnjičena je u vremenskom periodu od 25.08.2008. godine do 25.09.2008. godine, kršenjem Zakona o državnom premeru i katastru i upisu prava na nepokretnostima, nesavesno postupala u vršenju službe, prilikom rešavanja po Zahtevu za uknjižbu korisništva nad zemljištem preduzeća „NBGP Properties“ Beograd, povezanom pravnom licu, koje posluje u sistemu „Delte“, koje se nalazilo na katastarskoj opštini Novi Beograd, a koje je proisteklo na osnovu Ugovora o prodaji dela imovine metodom javnog tendera zaključenog između Agencije za privatizaciju i DP „Internacional CG“ sa jedne strane i privrednog društva „NBGP Properties“ sa druge strane. Osumnjičena je sačinila rešenje kojim je omogućeno navedenom privrednom društvu da protivpravno stekne pravo korišćenja nad zemljištem, čija se vrednost procenjuje na iznos od 1.646.198.000,00 dinara, a na štetu subjekta privatizacije ( Internacional CG) i budžeta Republike Srbije.

 

* * *

U nastavku akcije na otkrivanju zloupotreba u Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj APV, pripadnici MUP-a u  Novom Sadu i Kikindi, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, nakon izvršenih provera navoda više krivičnih prijava u kojima se ukazuje na zloupotrebe u Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj APV prilikom dodele sredstava za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u APV, u redovnom postupku, podneli su 20 krivičnih prijava protiv 22 odgovornih lica 20 privrednih društava, korisnika podsticajnih sredstava Sekretarijata, zbog postojanja osnova sumnje da su u periodu od 2006. do 2012. godine izvršili krivična dela zloupotreba ovlašćenja u privredi i zloupotreba položaja odgovornog lica. Osumnjičeni su poverena sredstva iskoristili suprotno nameni za koju su data, nisu pokrenuli proizvodnju i nisu izvršili povrat sredstava kroz donacije u robi. Na taj način je pričinjena šteta budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine u iznosu od 436.023.194,72 dinara.

 

 

* * *

Pripadnici Mnistarstva unutrašnjih poslova u Nišu, podneli su krivičnu prijavu u redovnom postupku Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu protiv jedne osobe zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo trgovina uticajem.

 

Osumnjičena je zahtevala i primila novac u iznosu od 200 evra od lica iz Niša kao nagradu za to što je uticala na sina odgovornog lica JKP ”Naisus” Niš, da dve osobe zaposli po osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima, dok je za njihov prijem u stalni radni odnos osumnjičena zahtevala još 2.000 evra, odnosno po 1.000 evra za svako lice.

 

* * *

Policija u Nišu, u saradnji sa Poreskom policijom, podnela je krivičnu prijavu u redovnom postupku Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu protiv sedam osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo poreska utaja.

 

Osumnjičeni  su u periodu od 25.05.2012. do 04.03.2013. godine podizali gotovinu sa računa svojih privrednih društava, novac iskoristili za otkup sekundarnih sirovina od fizičkih lica bez plaćanja poreza na ostale prihode, čime je izbegnut obračun i plaćanje javnih prihoda u iznosu od 24.283.921,00 dinara, za koji je oštećen budžet Republike Srbije.

 

* * *

Pripadnici MUP-a u Valjevu podneli su Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu krivičnu prijavu protiv S. P. i J.G. bivša odgovorna lica JKP „Vidrak“ Valjevo,   zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja.

 

Osumnjičeni su, u periodu od aprila 2012. godine do avgusta 2014. godine izdali naloge za unos više vozila vlasništvo fizičkih lica u sistem za evidentiranje Univerzalne parking karte JKP „Vidrak Valjevo“.  Tako su im omogućili neograničeno korišćenje parkinga u svim zonama u Valjevu, suprotno odluci o javnim parkiralištima Grada Valjeva. JKP „Vidrak“ pričinjena je materijalna šteta u iznosu od 650.000,00 dinara.

 

* * *

Pripadnici MUP-a u Zaječaru podneli su krivičnu prijavu u redovnom postupku  Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru protiv četiri lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba monopolističkog položaja.

 

Osumnjičeni je kao odgovorno lice u svojstvu v.d. direktora JKP “Higijena“ Zaječar podstrekao druge osumnjičene da u svojstvu članova Nadzornog odbora JKP „Higijena“  usvoje njegov predlog i donesu odluku o usvajanju cenovnika za komercijalne pogrebne usluge što je u suprotnosti sa Zakonom o obligacionim odnosima.  Na taj način  su doveli u povlašćeni položaj na tržištu JKP „Higijenu“ Zaječar na koju se cenovnik nije primenjivao u odnosu na druga preduzeća koja se bave istom delatnošću, čime je JKP Higijena ostvarila imovinsku korist u iznosu od 257.548 dinara.

 

U svojstvu odgovornog lica JKP ”Higijena” Zaječar osumnjičeni je izvršio i krivično delo zloupotreba položaja službenog lica tako što je zaposlio suprugu na neodređeno vreme u JKP ”Higijena” što je u suprotnosti sa odredbama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, iako u navedenom periodu nije bila radno angažovana u JKP ”Higijena”.

 

**********

 

U sklopu akcije ”Rezač”, podnete su, u redovnom postupku, krivične prijave protiv 39 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su u periodu od 2004. godine do danas izvršili više krivičnih dela: nesavestan rad u službi, zloupotreba ovlašćenja u privredi, zloupotreba položaja odgovornog lica, primanje mita, poreska utaja, zloupotreba službenog položaja, zloupotreba monopolističkog položaja.

 

Izvršenjem navedenih krivičnih dela pričinjena je materijalna šteta budžetu Republike Srbije, AP Vojvodine i drugim privrednim subjektima u ukupnom iznosu od preko 2.100.000.000,00 dinara.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare