Ko je bacio oko na Hisar, uz podršku vlasti: Kafanče na Hisaru a možda i neki stanovi, dom za stare. . .

LESKOVAC

Odbornici vlasti u Leskovcu usvojili su izmenu plana generalne regulacije brda Hisar gdese nalazi izuzetno vredno arheološko nalazište čiji značaj prelazi granice Sebije a leskovačka javnost uveliko nagađa šta će investitori bliski vlasti na njemu da prave: kafanče , zgradicu sa više stanova, dom za stare. . .

Predlog Odluke o izradi prve izmene i dopune na delovima obuhvata Plana generalne regulacije 5 – „Hisar“ u Leskovcu odbornicima skupštine Grada Leskovca obrazložila je Jasminka Milenković, šefica Odeljenja za urbanizam.

„Ovde imamo Generalni urbanistički plan kao osnov za donošenje ovakve odluke i osnovni cilj je da se, u skladu sa GUP-om, urade predložene izmene. Obuhvat iznosi 14,72 hektara, a u predlogu odluke stoji da se do kraja izrade ovog planskog dokumenta taj obuhvat može menjati. Ovaj odluka se odnosi na tačno definisane delove, sektore i podsektore gde se predlaže izmena, što znači da je u pitanju građevinsko zemljište, da imamo delove gde se zadržava pretežno porodična namena, gde se zadržavaju objekti višeporodičnog stanovanja u gabaritu i volumenu, ali bez mogućnosti daljeg širenja. Nije predviđena izgradnja novih višeporodičnih objekata. Kroz ovaj planski dokument u skladu sa GUP-om omogućilo bi se usaglašavanje površina javne i ostale namene, preispitivanje građevinske linije u odnosu na faktičko stanje, regulacione linije, kao izmeštanje trase tunelske obilaznice. Kao i kod svakog predloga, pošto on predstavlja inicijalni akt, sve što je vezano za samu proceduru, počev od obrađivača plana, u ovom slučaju je to JP „Urbanizam i izgradnja“, Grad koji to finansira, definiše se ugovorom, a procedura se sprovodi u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. U svim fazama se planski dokument donosi pod nadzorom i stručnom kontrolom komisije za planove. Kroz skraćeni javni uvid i rani javni uvid od 30 dana omogućuje se stanovništvu da učestvuju, stavljaju primedbe i tako unaprede donošenje ovog planskog dokumenta.“

Nemanja Stanković , odbornik opozicije(Za Leskovac – ZAJEDNO) kaže da je Hisar pluća grada i zelena oaza i omiljeno izletište svih Leskovčana.

„Bilo je pitanje vremena kada će se krenuti na Hisar, jer sve što je zeleno, pririodno i iole netaknuto, kao da bode oči. Gledajući plan Generalne regulacije Hisara u dostavljanom materijalu, koji je poprilično nejasan, mogao sam da se posluzim GeoSrbijom i video sam po parcelama granice, pa bih postavio par pitanja. Da li se ovaj plan menja zbog najave izgradnje restorana i pratećih objekata ugostiteljskog tipa na vrhu kod repetitora? Da li znate da je Odlukom o utvrđivanju lokaliteta Hisar u Leskovcu za arheološko nalazište iz maja 2012. godine zabranjena gradnja bilo koje vrste? Ili se možda plan donosi zbog gradnje privatnog doma za stara lica koji se gradi već deceniju? Apelujem na sve da Hisar ne diraju, jer se tamo ljudi sklanjaju sa asfalta, beže u zelenilo, deca udišu kiseonik. Sredite ga i uredite, ali nikavo zidanje, podizanje ugostiteljskih objekata ili bilo kog drugog tipa, ne dolazi u obzuir. Građani vam to neće dozvoliti. I vi ste Leskovčani i nemojte to dozvoliti. Predlažem i da se krene sa uređenjem od košenja Spomen parka, koji se kosi samo jednom godišnje.“

Živojin Stefanović (samostalni odbornik) upozorava da treba pročitati Seizmičku studiju iz 1966. godine.

„Nakon zemljotresa u Skoplju donete su dve studije. Sam grad Leskovac nema problema sa zemljotresom, ali ima problema sa Hisarom, koji je klizan. Zato vas i molim da ga ne dirate. Kada je Dobrivoje Aranđelović bio predsednik opštine, ja sam bio referent za građevinsko zemljište i naređeno mi je da promenimo deo urbanističkog plana. Bio je raspisan konkurs za čak 78 placa, gde bi se gradili stanovi do 72 kvadrata i to od lakog građevinskog materijala, drveta, a da se pre toga urade potporni zidovi, vodovod, kanalizacija… To smo poništili, samo smo dva placa, zbog nekih intervencija dodelili, kod distribucije u Podvorcu, da smirimo taqdašnju novinarku Jelenu i Kodalovića, jednog od direktora u Zdravlju, oni imaju kuće pored Veternice.“

Stefanović je zamerio Odeljenju za urbanizam za dat nalog Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Nišu da izradi Studiju zaštite nepokretnih kulturnih dobara.

„Na Hisaru postoje nepokretnosti, a dali ste rok od tri meseca i ukoliko oni u tom roku ne odgovre, znači da nije potrebno. Ko smo mi da dajemo nalog Zavodu za zaštitu spomenika kulture da nešto uradi u nekom roku? On posluje po zakonu i nadležno ministarstvo je zaduženo za to.“

Stefanović je još jednom napomenuo da Hisar klizi, i upozorava da će „proraditi… Svako povećanje količine vode i otpadnih voda izaziva klizište, a tamo je ilovača i kamen.“

Nenad Zdravković , odbornik opozicije (Za Leskovac – ZAJEDNO) kaže da nije očekivao da će da se krene na Hisar, ali i upozorio da građani to neće dopustiti.

„I nećemo dopustiti da niko ko uđe u dila sa privatnim investitorom upropasti Hisar. Pre osam ili devet godina smo dobili informaciju da se firmi koja je trebala da radi na solarnoj elektrani, kao kompenzaciju dobija dozvolu da zida na Hisaru. Menja se PGR da bi se izgradio i uredio sportsko-rekreativni kompleks i zelenila po programu grada ili potencijalnog investitora. Taj investitor može da donese progrtam deset spratova ispod zemlje, 90 iznad zemlje, prvi sprat je za košarku, četvrti za odbojku, dole za hokej… Jedino što ovaj grad ima, a da nije uništeno pre vas, uništićete vi! Koliak je cena da se dozvoli da se gradi hotel sa fudbalskim terenom na Hisaru? Jedino prepreka može da bude što je to arheološko nalazište. Ali, kada bi se na normalan način obratili za mišljenje, niko iz Beograda ili Niša ne bi dao da se tu zida. Ali, oni su stavili rok od tri meseca da se napravi Izrada studije zaštite nepokretnosti kulturnih dobara i to Zavodu za zaštitu spomenika u Nišu. U tom roku je moguće uraditi studiju, a onda bi se oni pozvali na ćutanje administracije i pokrili za urbanistički kriminal koji spremaju.“

Zdravković je najavio svakodnevne proteste ukoliko se krene u izgradnju na Hisaru, ali i upitao Jasminku Milenković zašto na Gradskom veću nije obrazlagala tačku o Hisaru, kada je to bilo na Dnevnom redu veća, što je utvrdio preslušavanjem tonskog zapisa.

Za reč se javio i Zoran Branković, član Gradskog veća, i rekao da u postojećem planu generalne regulacije, koji je usvojen 2013. godine, u sektoru Etno-arheološki park navedeno je da se na površini od oko 12 hektara planira uređenje park šume Hisar sa dominantnom funkcijom etno-arheološkog parka.

„U okviru tog parka planira se da se lokalitet Hisar arheološki ispita i valorizuje prezentacijom ostataka arhitekture na terenu i to rekonstruisanjem građevina, maketama i presecima kroz kulturne slojeve koji prikazuju razvoj Leskovca i basenma Južne Morave tokom prošlosti. Park predstavlja potencijalno mesto za organizaciju sajmova proizvoda i umetničkih zanata. Na mestu gde je pronađen gvozdeni predmet izuzetnih tehnoloških svojstava formirao bi se muzej metalurgije gvožđa ili muzej gvožđa. Objekat će predstavljati valorizaciju dokaza da se na ovom mestu nalazio centar metalurgije gvožđa i zanatstva zasnovanom na tom metalu. Park ima naglašeni kulturološki sadržaj, planira se izgradnja pozornice u antičkom stilu za 350 gledalaca koja će služiti u obrazovne svrhe, za različite priredbe i maifestacije. Ona će predstavljati i idealan vidikovac za posmatranje Grada Leskovca i cele leskovačke kotline, jer se nalazi na najisturenijoj tački platoa lokaliteta Hisar. Cilj je da se na osnovu prezentovanih ostataka arheoloških objekata, rekonstrukcijom i drugim sredstvima prikaže bogata prošlost Grada Leskovca i cele regije. Park treba da pruži mogućnost posetiocima da se uključe u neku od aktivnosti koje će se obavljati na ovom lokalitetu. Postojeći spomenik vojnicima iz Prvog svetskog rata se zadržava i naglašava. Za postojeći repetitor i druge infrastrukturne objekte se planira izmeštanje na drugi vrh Hisara.“

Branković kao moguću prateću namenu na platou navodi uslužni objekat ugostiteljske delatnosti.

„Plato površine 1,4 hektara ima osnovnu ulogu istraživanja i prezentacije arheoloških dostignuća, dok su prateće funkcije kultura i obrazovanje, ali i rekreacija i turizam. Na taj način se ne narušava osnovna funkcija park-šume sa svim pozitivnim uticajima na životnu sredinu, već se obogaćuje novim sadržajem koji će privući naučne i kulturne radnike, izletnike, planinare, školsku decu… Osim tih platoa na kojima je moguća gradnja pomenutih objekata, na preostalom delu parka gradnja nije dozvoljena. To znači da gradnje neće biti, osim valorizacije već postojeće lokacije. Pre nego što je počet projekat, odnosno izrada tehničke dokumentacije za izgradnju staze namenjene pešacima, JP „Urbaizam i izgradnja“ se obratilo Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Nišu, a u datom rešenju je navedeno da se mogu planirati građevinske intervencije koje se odnose na uređenje prostora arheološkog nalazišta u svrhe njegove zaštite, prezentacije i interpretacije, pa je s tim u vezi moguće predvideti izgradnju sportskih pešačkih površina. Za svaki dalji korak u projektovanju obraćamo se takođe Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Nišu, koje će davati svoje mišljenje i saglasnost.“

Nenad Zdravković (Za Leskovac – ZAJEDNO) je rekao da ovo što je izgovorio Branković odbornici nisu dobili u materijalu.

„Kod nas piše podsektor 3a unapređenje postojećih namena u skladu sa obavezama preuzetim iz Plana detaljne regulacije… Drugo jeste li vi odredili da će u podsektoru 3a da budu samo nalazišta iz neolitskog doba ili nalazišta brnjičke kulture, a ako se pomerimo tri metra desno, u sektor 2a tu ničega neće biti i tu možemo da gradimo fiskulturne sale i stadione… Hisar je arheološko bogatstvo koje ćete vi da probate da zazidate…“

Mirjana Perišić opoziciona odbornica (Za Leskovac – ZAJEDNO) smatra da Hisar ne treba dirati, te citirala, kako je rekla arheologe koji se razumeju u tu problematiku.

„Jedino što se na tom lokalitetu može raditi je da se ogradi i osigura, kako bi se dozvolilo arheolozima da na njemu rade. Ovaj lokalitet je na površini od 130 hektara i njime se bavi Arheološki institut u Beogradu. Na Hisaru su se nalazila naselja iz neolita, bakrnog, gvozdenog, bronzanog doba, rimskog, vizantijskog i turskog perioda, a tu je otkriven i najstariji centar crne metalurgije u Evropi. Na njemu su pronađeni mnogobrojni predmeti, od kojih su najznačajniji iz doba neolita. Pronađena je ruda gvožđa, mlinovi za njeno sitnjenje, peći, jame u kojima se proizvodio ćumur, zatim pronađeni su i najlepši primerci srednjevekovnog stakla, ukrašenog u višebojnoj tehnici, kao i ostaci naselja iz oko 1400. godine, a između ostalog i srebrni novac Stefana Lazarevića pre nego što je postao despot. Godine 2001. pronađeno je višeslojno naselje brnjička kulture, grupe koja se razvila od 1300.-1050. godine pre nove ere. Godine 2002. je otkrivena čuvena Turovićeva igla, dugačka 64,5 centimetara, od nerđajučeg čelika, za koju je utvrđeno da potiče iz 1300. godne pne. Današnja metalurgija ne poznaje tehnologiju od koje je igla izrađena. Otkriveno je još nekoliko sličnih predmeta iste čistoće, kao i još nekoliko peći za topljenje rude, te pravljenje predmeta i sve to datira iz 13. i 14. veka stare ere.“

Odgovarajući na komentare i pitanja Jasminka Milenković je rekla da se radi samo o izradi inicijative, a da će se u toku postupka izrade samog plasnkog dokumenta pružiti mogućnost u svakom trenutku da svako ima uvid, da prati proceduru i da daje svoje mišljenje i sugestije.

„Budite sigurni da obrađivač plana JP „Urbanizam i izgradnja“ odgovara na svako pitanje, da uvažava primedbe delimično ili u potpunosti. Pitanje Hisara je konstatovano u odluci da je taj prostor zaštićen, a obaveza je obrađivača plana da vodi računa o tome. Javnost Grada Leskovca treba samo da učestvuje i da prate od momemnta kada bude javni uvid, kada budu procedure i da u svakom trenutku kod Odeljenja za urbanizam, koje sprovodi proceduru, dođu i u svakom trenutku dobiju informaciju.

Saša Stojanović, opozicioni odbornik (Demokratska stranka) kaže da ga u ovom dokumentu najviše buni član 7 koji kaže da će sredstva za izradu Plana Prve izmene i dopune GPR-a 5 obezbediti Grad Leksovac, shodno dostavljenom obračunu JP „Urbanizam i izgradnja“ Leskovac. (kraj) IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

1 Komentar
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Mehiko
Mehiko
14 dana pre

Eno na Pasinu česmu neka zidaju…i to su upropastili!