Kako mirno rešavati radne sporove

LESKOVAC

 

Mirno rešavanje radnih sporova pred državnom Agencijom, štedi  novac I vreme I poslodavcima I zaposlenima. Zbog toga ovaj tip medijacije, podržavaju sindikati, Unija poslodavaca, pa I država.

Rešavanje sporova mirno I dobrovoljno civilizacijska je tekovina, a  kratak, efikasan, pa još I besplatan postupak, motivi su koji sve više zaposlenih I poslodavaca opredeljuje za ovakav način dogovora.

Ivica Lazović iz Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova ističe da se ona bavi  kolektivnim  (štrajkovi, protesti, blokade)I individualnim sporovima, kod kojih se pokreće arbitraža. U tom postupku funkciju arbitra preuzima treća, nezavisna strana I donosi rešenje, koje je ekvivalent sudskoj presudi  i ima ozbiljnu pravnu težinu.

–          Od individualnim radnih sporova za koje smo nadležni, najčešći su otkaz ugovora o radu, zlostavljanje na radu, isplata različitih naknada iz radnih odnosa I slično. Tokom 13,5 godina, koliko Agencija postoji, imamo rešenih 15.5oo predmeta, ali beležimo progresiju.Poslednje tri godine znatno je poraslo interesovanje zaposlenih I poslodavaca da spor prepuste nama, a razlog leži u tome što su gradjani sve informisaniji o postojanju I drugih načina za rešavanje, osim sudskog.

Od 35o predmeta u 2o15., preko 95o  u narednoj godini, stiglo se do broja od 1.1oo, koliko se pred Agencijom našlo lane. U prvih devet meseci ove godine, već je registrovano 8oo zahteva za mirno rešavanje radnog spora. U isto vreme, pred sudovima se nadje gotovo identičan broj predmeta iz ove oblasti, ali ih je pre desetak godina, bilo trostruko više.

–          Treba još jednom naglasiti da je postupak postpuno besplatan i pokreće se podnošenjem prijave na A4 obrascu, koji se može naći na sajtu Agencije. Nakon toga, da bi došlo do rešavanja spora na miran način, potrebno je da saglasnost da I druga strana u sporu, najčešće poslodavac. U roku od 3o dana, radni spor će biti rešen, što je, u odnosu na sudsku praksu, zaista kratak I efikasan postupak.Njega prepoznaju sindikati I socijalno odgovorni poslodavci, ali ima I onih koji odbiju da se na ovaj način dogovore sa nezadovoljnim radnikom.

Mogućnost da se zaposleni I poslodavac dogovore bez sudjenja,  neće suštinski uticati na sudske radne sporove kao pojavu, ali će onima koji se nadju u takvoj situaciji, pružiti priliku da razmisle o tome koliko su spremni na čekanje, beskonačno duge postupke, plaćanje taksi I drugih naknadi koje on nameće I nezaobilaznoj činjenici da odnos zaposlenog I poslodavca, posle sudjenja, retko kad sačuva karakter održivog za dalju saradnju.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare