Kako grad Leskovac podržava žene starije od 50 godina

LESKOVAC

Grad Leskovac je , u saradnji sa Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, realizovao nekoliko vrlo bitnih projekata pre svega za te društveno ranjive grupe, kaže šef Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj Saša Mladenović.

“Imali smo u 2018. godini dva projekta „Razvoj inovacionog ženskog preduzetništva“ i „Radimo za bolju budućnost dece“, a 2019. godine „Bolja budućnost dece 2“. Projekat „Razvoj inovacionog ženskog preduzetništva“ bio je usmeren pre svega na nezaposlene žene i žene koje vode određeno privredno društvo i tu smo imali da je od ukupno 23 dodeljenih grantova pet dodeljeno ženama koje su starije od 50 godina… – komanetarisao je naš sagovornik napore lokalne samouprave da pomogne i unapredi položaj ranjivih kategorija stanovništva.

JUGpress: Šta se dešava sa akcionim planom za rodnu ravnopravnost?

Saša Mladenović: Poslednji lokalni akcioni plan je istekao 2018. godine. U skladu sa tim, pokrenuta je inicijativa za izradu novog plana, ali je problem nastao u realizaciji izrade tog plana. Naime, u 2019. godini je stupio na snagu Zakon o planskom sistemu rešpublike Srbije koji definiše postupak i vrstu planskih dokumenata koje može da donese lokalna samouprava, a zatim i kompletan postupak izrade i donošenja planskih dokumenata. Skupština Grada Leskovca je 2019. godine donela Odluku o pristupanju izradi plana rodne ravnopravnosti sa akcionim planom za period od tri godine, međutim, okolnosti oko epidemiološke situacije ove godine je nešto što nas je objektivno sprečilo da realizujemo tu odluku. Obavezni deo postupka je organizovanje fokus grupa, izrada nacrta koji bi išao na javnu raspravu, a zbog novonastale situacije i vanrednog stanja i situacije, bilo je teško to organizovati. Nadamo se da će sledeće godine biti donet plan rodne ravnopravnosti. U toku su pripreme za izradu plana ne samo za rodnu ravnopravnost, nego i za nacionalne manjine, plan razvoja Grada Leskovca, razvoja turizma… Radi se na tome, ali nam situacija sa kovidom ni najmanje ne ide u prilog.

JUGpress : Grad Leskovac podržava različite aspekte života, podržavaju se projekti kako pojedinaca, tako i udruženja građana. Kakva je situacija kada su u pitanju žene starije od 50 godina kao višestruku diskriminasana i ranjiva grupa?

Saša Mladenović: Grad Leskovac svake godine realizuje program stručne prakse i samozapošljavanja i u skladu sa sistemom bodovanje tzv. marginalizovane ili teže zapošljive grupe imaju dodatne poene prilikom rangiranja njihovih aplikacija. Pored toga, grad je u saradnji sa Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga realizovao nekoliko vrlo bitnih projekata pre svega za te društveno ranjive grupe. Imali smo u 2018. godini dva projekta „Razvoj inovacionog ženskog preduzetništva“ i „Radimo za bolju budućnost dece“, a 2019. godine „Bolja budućnost dece 2“. Projekat „Razvoj inovacionog ženskog preduzetništva“ bio je usmeren pre svega na nezaposlene žene i žene koje vode određeno privredno društvo i tu smo imali da je od ukupno 23 dodeljenih grantova pet dodeljeno ženama koje su starije od 50 godina.

JUGpress: Kakva su iskustva, koliko se žena iz ove grupe prijavljuje na ovakve konkurse?

Saša Mladenović: Ono što je zanimljivo i ohrabrujuće, je da u poslednjih nekoliko godina, sve je više žena koje apliciraju na ovakvim konkursima pokušavajući da pokrenu sopstveni posao. Na žalost, te brojke ne možemo uporediti sa nekim ranijim periodom, jer ne postoji takva evidencija, nije bila ni takva praksa niti slučajeva da žene starije od 50 godina odluče da pokrenu sopstveni biznis. Verovatno je ova situacija, kao i stalni razgovori i edukacije nešto što je tome doprinelo, uz, naravno, ponuda projekata i grantova koji su usmerili žene da razmišljaju na ovaj način.

JUGpress: Koliko su uopšte ranjive grupe spremne da u tome učestvuju?

Saša Mladenović: Recimo, za projekat „Razvoj inovacionog ženskog preduzetništva“ je odobreno 23 od 56 projekata, za „Radimo za bolju budućnost dece“ odobren je 21 projekat, za „Bolju budućnost dece 2“ osam, ali to nije opadajući trend. Imamo i konkurse Nacionalne službe za zapošljavanje, konkurse za samozapošljavanje koje realizuje Grad Leskovac, konkurse po projektima… U suštini sve ranjive grupe su ohrabrene i žele da učestvuju zavisno od svojih mogućnosti, a grad je tu da u okviru naših mogućnosti budemo otvoreni za saradnju sa svima.

JUGpress: Šta se dešava sa projektom geronto-domaćica u kome su većinom učestvovale žene starije od 50 godina?

Saša Mladenović: Grad Leskovac je bio zadužen za ovaj projekat u periodu 2013.-2016. godina. Mi smo realizovali i imali smo podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i u tu svrhu je utrošeno 30,5 miliona, od čega je samo Grad Leskovac odvojio skoro 11 miliona. Od 2017. konkurs je promenio svoj karakter, pa lokalna samouprava nije više mogla da učestvuje na konkursu. Sada se taj projekat rada geronto-domaćica i dalje održava, ali ga sprovode udruženja građana ili Ustanova za odrasle i starije osobe.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare