JEVTIĆ RADIMO DA BI REŠILI PROBLEME , NE DA IH STARAMO

 

PRIŠTINA

 

Ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić rekao je danas, na sastanku Komisije za prava i interese zajedncia i povratak, da je Ministarstvo za zajednice i povratak institucija koja je posvećena razvoju politike i sprovođenje zakona za promovisanje i zaštitu prava svih zajednica kao i podržavanje procesa povratka u skladu sa važećim zakonima.

 

„Naš cilj je razvoj i sprovođenje politike za dugoročna rešenja za interno raseljena lica, povratnike i stabilizaciju zajednica kao i sveobuhvatnog pravnog okvira i zaštitu prava interno raseljenih lica na Kosovu i u regionu. Probleme ćemo rešavati  kroz uspostavljanje institucionalnih mehanizama saradnje sa resornim ministarstvima kao i sa regionalnim i međunarodnim partnerima. Strategija za zajednice i povratak 2014-2018, koja je strateški dokument ima za cilj da postigne tri ključna elementa: održiv povratak, integraciju povratnika i raseljenih lica i stabilizaciju zajednica”, rekao je Jevtić.

On je dodao da su u  2015 godino  odredjeni sleći strateški  ciljevi:

“  Uspostavljanje  međuministarske Komisije za povratak sa ciljem više pozitivnog pristupa u rešavanju svih pitanja što smo i uradili.

Izrada Zakona o interno raseljenim licima koji ima za cilj pravnu zaštitue prava na povratak u dugom roku.

Zatvaranje kolektivnih centara na Kosovu.

Stabilizacija nevećinskih zajednica, sprovođenje zakona koji se odnose na prava     manjinskih zajednica na Kosovu, ekonomska stabilnost, gde ima za cilj zapošljavanje u skladu sa zakonom koji se odnosi na procenat (10%) zaposlenih iz manjinske zajednice u institucijama i javnim preduzećima na Kosovu.

Regionalna saradnja u procesu povratka sa ciljem nastavljanja inicijative za regionalnu saradnju za povratak raseljenih lica na Kosovo iz Srbije, Crne Gore i Makedonije “, naveo je Jevtić .

On je rekao  da se radi i na formiranju međuministarke Komisije za zajednice i „to će biti još jedan vrlo važan mehanizam u ostvarivanju prava manjinskih naroda na Kosovu“.

 

Glavna poruka Jevtića danas bila je da MZP radi u cilju rešavanju nagomilanih problema po pitanju povratka i stabilizacije zajednica i da je pristup takav da se na ovim pitanjima radi sa svima koji mogu da pomognu i nikako sa jednostranim potezima koji mogu dovesti do stvaranja novih problema.

 

On je danas  prisustvovao , na poziv članova Komisije, u Skupštini Kosova sednici Komisije za prava i interese zajednica i povratak kojoj je predsedavala poslanica „ Srpske Liste “ Jasmina Živković.

 

Na sastanku se razgovralo  o  pravima a i interese zajednica i povratak, bile su razvojne politike ministarstav za zajedncie i povratak u pravcu integracija manjinskih zajednica na Kosovu, kao proporcionalna raspodela fondova za zajednice i struktura zaposlenih u Ministarstvu za zajednice i povratak.

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare