Jednodnevna obustava rada advokata u celoj Srbiji

BEOGRAD

Upravni odbor Advokatske komore Srbije odlučio je da u ponedeljak, 5. jula organizuje jednodnevnu obustava rada advokata na celoj teritoriji Srbije, zbog predloga da skupštinski Odbor za ustavna i zakonodavna pitanja donese autentična autentična tumačenja zakona o zaštiti potrošača, zaštiti korisnika finansijskih usluga i o obligacionim odnosima.

U saopštenju Komore navodi se da se tim autentičnim tumačenjima krše Ustavom Srbije i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima zajemčena ljudska prava na pravično suđenje, jednaku pravnu zaštitu, a pre svega pravo na pravnu sigurnost građana.

“Donošenjem predloženih autentičnih tumačenja ponovo bi se aktivirao princip retroaktivnosti na taj način što bi se stvorili uslovi za ponavljanje svih pravnosnažnih okončanih postupaka, a građani bili dovedeni u situaciju da izgube sporove koje vode ili u kojima su već uspeli u ostvarenju tužbenog zahteva protiv banaka”, navela je Komora.

Ustav zabranjuje primenu principa retroaktivnosti, osim ako to nalaže opšti interes utvrđen pri donošenju zakona, a u konkretnom slučaju, smatra Komora, jasno je da se ne može raditi o opštem interesu, već o interesu bankarskog sektora.

Advokatska komora ukazuje da zakonodavac daje autentično tumačenje norme iz 1978. godine, nakon više od 43 godine njenog važenja, što ukazuje na stvarni motiv donošenja autentičnog tumačenja – zaštita bankarskog sektora.

Tokom obustave rada advokati neće pristupati na ročišta za glavnu raspravu i glavne pretrese,  pred tužilaštvima u istražnim postupcima i postupcima pregovora oko primene oportuniteta ili sporazuma o krivici,  zatim pred organima uprave, javnim beležnicima i privatnim izvršiteljima, kao i u  policiji u pretkrivičnim postupcima, osim prijema rešenja o zadržavanju i saslušanja povodom određivanja pritvora.

Advokati će tokom obustave dostavljati sudovima, tužilaštvima i drugim organima samo podneske i preduzimati one radnje koje su vezane za  podnošenje tužbi, žalbi i drugih pismena kod kojih bi propuštanje roka rezultiralo gubitkom prava.

Advokati će biti na sednicama veća drugostepenog suda povodom žalbe u krivičnom postupku, na raspravi pred drugostepenim sudom povodom žalbe u parničnom postupku i na raspravi povodom tužbe u upravnom sporu, kao i kada je u pitanju zaštita maloletnih lica u slučajevima porodičnog nasilja.

Izvor: FoNet

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare