Javna parkirališta na teritoriji Leskovca

 

LESKOVAC

Dragan Nikolić, šef Odelenja za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu, je obrazložio da se ovom odlukom usistemski uređuje način obavljanja komunalne delatnosti – upravljanja javnim parkiralištem.

„Ovom odlukom se sistemski uređuje način obavljanja komunalne delatnosti i upravljanja javnim parkiralištima. Odlukom se detaljnije razrađuju prava i obaveze kao i ovlašćenja svih subjekata koji učestvuju u sprovođenju ove komunalne delatnosti. Određena je podela parkirališta, način obeležavanja horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, način održavanja čistoće i nosioci izvršenja datih obaveza. Određeno je način korišćenja javnih parkirališta, kao i vreme kada se vrši naplata na parkiralištima. Elementi za određivanje cena usaglašeni su sa Zakonom o komunalnim delatnostima. Cenovnik donosi vršioc ove komunalne delatnosti uz saglasnost Gradskog veća Grada Leskovca.“

Odbornik Nebojša Cakić (SDS) je rekao da sve to fino zvuči kad se priča i podsetio da se opet menjaju odluke.

„Vaša dosadašnja odluka o upravljanju javnim parkiralištima je sadržala u članu 31. da parking nalog ima pravnu prirodu ugovorne kazne za neizvršavanje nenovčanih obaveza. Na prošloj sednici skupštine sam se „ubio“ od objašnjavanja da to nije ni Ustavno ni zakonito, što je i potvrdio Ustavni sud. To tako ne može, a svi su ovde izlazili i govorili da nisam u pravu. Ne prođe ni dvadeset dana, a vi već menjate tu odluku? Zašto? Građani treba da znaju da sve prekršajne kazne koje dođu zbog prekoračenja ne mogu da se naplate preko suda zato što to nisu ugovorne kazne. Od danas pa na dalje opet neće moći da naplate jer ugovor koji smo doneli na prošloj sednici grada i koji niste izmenili, i dalje u ugovoru koji imamo sa „Parking servisom“ postoji termin ugovorna kazna za neizvršenje nenovčanih obaveza. E, taj deo tek sada menjate i opet je ugovor u nesaglasnosti sa onim što ćemo danas doneti. Cela priča oko „Parking servisa“ je krenula od naše odborničke grupe, što je rezultiralo poboljšanjima koja su mikroskopska. Parking servis mesečno privređuje 5-6 miliona mesečno, a mi uzimamo 300-400.000.“ Nenad Zdravković je primetio da na svakoj strani po desetak puta piše „korisnik“, a samo četiri puta se pominje „vršilac“.

„Vi kao da ovaj dokument niste pisali za nas. Bio sam svedok da jedno vozilo udarilo drugo i da je čovek koji je uposlenik „Parking servisa“ pobegao, da nije preduzeo ništa. Čovek je imao štetu na vozilu koje je koristilo usluge „Parking servisa“. Vi ste napisali da „vršilac komunalne delatnosti nema obavezu čuvanja vozila i ne snosi odgovornost za oštećenje ili krađu vozila na javnim parkiralištima.“ Pa koga vi ovde štite? Pre neki dan sam bio na odboru za zdravstvo, zakasnio sam da pustim poruku, izašao sam napolje, kazna mi je već napisana. Pritom je moje vozilo bilo zagrađeno od strane drugih parkiranih vozila, tako da ja i da sam bio tu, ne bih mogao da se isparkiram. Oko ovoga ćemo da idemo na sud, imam sliku kao dokaz i nemam nameru da platim. Imao sam problema i jer mi je napisana kazna, a nije ispoštovana odluka o produženom periodu naknade. Na intervenciju smo zvali gospodina vlasnika, koji se izvinjava jer još nije stigao da primeni odluku koju je donela ova skupština! Hiljadu puta smo pričali na temu da vi niste potpisali osnovni ugovor, ali vi u ovom dokumentu niste popravili poziciju građana Leskovca.“

Bratislav Prokopović (SDS) je ocenio da se radi o presedanu gde se favorizuje jedno privatno preduzeće.

„Mislim da će ulice Maksima Gorkog, Cara Dušana, Vojvode Mišića, Radoja Domanovića, kao i one pripadajuće poprečne ulice biti pretovrene u mesto odakle će „Parking servis“ naplaćivati parking mesta ljudima koji tu žive i koji to do sada nisu plaćali. Pritom grad ulaže velika sredstva u sređivanje tih istih ulica, prave se novi trotoari, a osnovnu dobit će imati privatnik, što mislim da to uopšte nije u redu. Proširili smo i pravo da komunalna policija može da da nalog da se neko vozilo odnese „paukom“.“

Gradonačelnik Goran Cvetanović je rako da se ovom odlukom sistemski uređuje način obavljanja komunalne delatnosi upravljanje javnim parkiralištima.

„Svi traže neka prava, a niko da za ovom govornicom kaže da smo mi od nekih drugih nasledili ugovor sa obavezom da obezbedimo 2500 parking mesta. Pritom su oni obezbedili samo 600 parking mesta.“

Cvetanović je dodao i da „na svakoj sednici slušamo žalopojke gospodina Zdravkovića o problemima koje ima sa „Parking servisom““ rekavši da ima slike Zdravkovićevog vozila koje je potpuno nepropisno parkirano, na pešačkom prelazu.

Replicirajući na ovo Nenad Zdravković je rekao da mu je „drago što se gradonačelnik vrlo detaljno bavi mojim likom i delom, ali ne znam da li me neko špijunira i slika. Vi opet ozbiljnu stvar pokušavate da predstavite kao neozbiljnu. Ja za svaki prekršaj platim kaznu časno i pošteno, imamm ih 4-5. Mi smo uvek rekli da vi niste potpisali ugovor, ali smo takođe rekli i da su taj ugovor svi raskinuli osim nas i da treba da ga i vi raskinete, a da imate našu pomoć i podršku u tome.“

Zdravković je obećao i da će on na sledećoj sednici doneti slike službenog automobila koje koristi gradonačelnik.

 

Ekspresno usvojeni izveštaji i kritika gradonačelnika zbog toga

Nakon izlaska opozicionih problema bez rasprave su usvojeni izveštaji o radu za period januar-decembar 2017. godine Gradske uprave grada Leskovca, o radu Gradskog pravobranilaštva grada Leskovca, radu Službe za budžetsku inspekciju sa izvršenim inspekcijskim kontrolama, radu Glavnog urbaniste grada Leskovca i planu istog za 2018. godinu, o realizaciji Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede na teritoriji grada Leskovca, o poslovanju i finansijskom poslovanju JP „Urbanizam i izgradnja Leskovac“ i Analiza rada i mišljenje o radu JP „Urbanizam i izgradnja Leskovac“ Gradske uprave grada Leskovca – Odelenja za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu. Bez raspave je usvojen i izveštaj o radu i poslovanju JKP „Vodovod“, JKP „Komunalac“, JKP „Toplana“, JKP „Grdelica, JP za stambene usluge „Dom“, JP „Pijaca“, JP „Gradska autobuska stanica“. Usvojeni su i izveštaji o radu Doma zdravlja Leskovac, kao i finansijski izveštaj Apoteka Leskovac. Izveštaj o radu i finasnijski izveštaj podenli su i Centar za socijalni rad, Centar za stručno obrazovanje u obrazovanju Leskovac, Turističke organizacije grada Leskovca, Narodnog pozorišta, Narodnog muzeja, Istorijskog arhiva, Narodne biblioteke „Radoje Domanović“, Domova kulture u Leskovcu, Brestovcu, Vučju, Grdelici, Pečenjevcu i Domu kulture Roma.

U trenutku dok su Domovi kulture bili na dnevnom redu, za govornicu je stao gradonačelnik Goran Cvetanović izrekavši kritiku na račun odbornika i predsednika skupštine koji su „preleteli preko svih tačaka“.

„To što nema opozicije ne znači da ne treba da vodimo raspravu po nekim tačkama. Ovde mora da se radi od ujutru do uveče. Nije cilj samo što pre završiti neke stvari. Nama ne treba opozicija, mi ćemo sami sebe da uništimo. Nema potrebe da se posle ovoga više javljam, jer me je sramota posle ovoga što sam izrekao.“

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare