Izvršenje budžeta u Vlasotincu u planiranom procentu

VLASOTINCE

Odbornici vlasotinačkog lokalnog parlamenta održali su 15. sednicu Skupštine opštine Vlasotince, na kojoj je prisustvovalo 40 od 45 odbornika. Na dnevnom redu bilo je u najavi 18 tačaka, ali je pre sednice povučena iz rasprave 7. tačka dnevnog reda koja je bila pod nazivom: Program rada Turističke organizacije, sa finansijskim planom za 2023.godinu, sa zaključkom o davanju saglasnosti.
Zapisnik sa prethodno održane 14.sednice usvojen je bez primedbi a potom je Jeleni Stanković, diplomiranom filologu iz Orašja potvrđen odbornički mandat, sa iborne liste Aleksandar Vučić-za našu decu.
Opšte je poznata činjenica da na sednicama vlasotinačkoj najvišeg doma nema mnogo nepoznanica, zbog veće brojnosti odbornika koji čine većinu. I sam tok ove 15.sednice bio je gotovo istovetan, baš, kao i sve koje su održavane u predhodnom periodu.
Najvažnija tačka 15. sednice SO Vlasotinca bila je Predlog Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Vlasotince, za period od 01.01.do 30.09.2022.godine, sa zaključkom o usvajanju.


U pisanoj formi pred odbornicama našlo se obrazloženje o periodičnom izvršenju budžeta, u kome su transparentno iskazani svi podaci za devetomesečni period i to na sledći način:

 • Planirani prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine za 2022.godinu iznose 1.121.875.603 dinara, dok ostvareni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine za januar – septembar 2022.godine iznose 711.684.666 dinara, što procentualno iznosi 63,44 %, tako da je ostvarenje prihoda bilo u okviru planiranog.
 • Planirani rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine za 2022. godinu iznose 1.156.439.480 dinara a realizovani rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine za period januar – septembar 2022.godine iznose 581.691.866 dinara, što procentualno iznosi 50,30 %. Izvršenje rashoda i izdataka za nabavku finanasijske imovine je manje od planiranog iz razloga što se veći kapitalni projekti realizuju u drugoj polovini godine zbog procedura oko javnih nabavki i uvođenja izvođača radova u posao.
 • Planiran je budžetski deficit ,,Odlukom o budžetu opštine Vlasotince za 2022.godinu u iznosu od 34.563.877 dinara. Za period januar – septembar 2022.godine ostvaren je suficit u iznosu od 129.992.800 dinara.
  Realizacija budžeta ostvarivana je u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Vlasotince za 2022.godinu (,,Sl.glasnik grada Leskovca”, broj 46/21).
 • Ukupna planirana primanja budžeta (prihodi, primanja od prodaje nefinansijske imovine i neutrošena sredstva iz predhodne godine) za 2022.godinu iznose 1.183.939.480 dinara, dok su ukupno ostvarena primanja budžeta za period januar – septembar 2022.godine 1.183.939.480 dinara, dok su ukupno realizovana davanja iz budžeta za period januar – septembar 2022.godine u i iznosu od 595.108.060 dinara što procentualno iznosi 50,27 %.
  Rashodi su realizovani prema propisanim procedurama za raspodelu sredstava iz budžeta.
 • Sredstva direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima prenošena su u skladu sa ,,Odlukom o budžetu za 2022.godinu”. Finansiranje sportskih klubova i saveza na teritoriji opštine Vlasotince, ostvareno je na osnovu programa nosioca aktivnosti Sportskog saveza, a prema unapred utvrđenim kriterijumima. Finansiranje projekata, definianim prema programima, vršeno je uz poštovanje procedure propisane ,,Zakonom o javnim nabavkama”.
 • U posebnom izveštaju dat je pregled upotrebe tekuće budžetske rezerve. Ukupan iznos planiranih sredstava tekuće budžetske rezerve na osnovu Odluke o budžetu opštine
  Vlasotince za 2022.godinu u iznosu od 32.000.000 dinara, raspoređen je na osnovu Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve u iznosu od 13.299.570 dinara.
  Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01. do 30.09.2022.godine usvojen je glasovima većine odbornika.
 • OPOZICIJA: KRIZA A RASIPAO SE NOVAC
  Opozicioni odbornik Dragan Jović mišljenja je da mnogo toga planiranog nije ispunjeno, a da su u pojedinim slučajevima sredstva nepotrebno i u prevelikim iznosima trošena.
 • Sada kada se živi u teškom vremenu za sve nas nepotrebno se trošilo u nekim slučajevima Tako je u danu obeležavanje Dana opštine bilo nešto preko 300 pozvanih gostiju na ručku i za to je moralo da se plati sumom od milion dinara. Kupovina dva nova vozila, pored već postojećih je nešto što je, takođe, nepotrebno. Ne mala suma novca potrošena je za održavanje Vinskog bala, a poprilično novca je potrošila i Turistička organizacija naše opštine, a u najavi su i novi izdaci za predstojeće Bogojavljanje – istakao je odbornik Dragan Jović, a imali su odbornici iz opozicije i zamerku o navodnoj isplati 13 plate radnicima lokalne saomurave.
  Predsednik opštine Vlasotince, Bratislav Petrović je rekao da se dan opštine obeležava u svim lokalnim sredinama u Srbiji.
 • Veći broj gostiju na samom ručku bio taj što su upošljenici do sada u zgradi same opštine imali organizaciju ove proslave. Inače, isplate jedne plate više biće samo u slučaju ako više od polovine opština to čine u Srbiji, onda će se to desiti i u našoj sredini – rekao je između ostalog predsednik Petrović.
 • Dva nova vozila kupili smo, jer neka od postojećih nisu bila ispravna za bezbednu upotrebu. To smo tek učinili kada smo obnovili vozni park u naša javna komunalna preduzeća, gde godinama nije bilo obnove voznog parka – kazao je zamenik predsednika opštine Vladimir Kocić.
  Većinom glasova odbornika usvojen je predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023.godinu, kao i predlog Odluke o visini stope poreza za narednu godinu. Takođe, je izglasana Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina u vlasotinačkoj opštini.
  Usvojena je i Odluka o učešću građana u budžetski proces kroz sprovođenje Projekta ,,Zajedno do cilja” , a odnosi se na javni poziv koje imaju neformalne grupe građana sa teritorije opštine Vlasotince oko podnete inicijative-projekta, najmanje 10 potpisa građana, koji su izmirili poreske obaveze, iz tog dela opštine. Podneti projekti moraju se odnositi isključivo za manje zahvate u komunalnoj infrastrukturi kao što je uređenje parkova, dečjih igrališta, drvoreda, šetališta, neuređenih zelenih površina, uređenje prilaza za lica sa invaliditetom, uklanjanje manjih divljih deponija.
  Prisutni odbornici složili su se da je kvalitetan vazduh jedan od najvažnijh preduslova za zdrav život, pa su tako i usvojili predlog ,,Programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Vlasotince za 2023.godinu.
  Usvojen je, još, predlog Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove.
  U završnici četvoročasovnog rada same sednice usvojeno je više razrešenja i rešenja u osnovnim škola u Svođu Donjoj Lopušnji, Zornjem Prisjanu i ,,8.oktbar” u Vlasotincu.
  Sa funkcije vršioca dužnosti direktora Sportskog centra u direktora ove sportske usatanove imenovan je učitelj Saša Đokić iz Gložana.


Ne štima sve kako treba u redovima socijalista
JALINO ,,ZBOGOM” SPS

Ivan Rajković, poznatiji po nadimku ,,Jala” nije baš predugo u politici kao što je u fudbalu, gde je višedecenijski igrač i glavni nosioc svih dešavanja u FK ,,Donja Lomnica”. Dve poodavno suprostavljenje strane u redovima vlasotinačkog SPS postoje duže vreme i (ne)zadovoljnih ima na obe strane.
Na samoj sedbici prisutnima se sa govornice obratio ,, Jala” uz obrazloženje da će napustiti sednicu i da odbornici SPS neće učestvovati u daljem radu same sednice zbog nezadovoljstva izborima u OO SPS Vlasotinca. Iskoristio je priliku da se zahvali dosadašnjoj saradnji sa predstavnicima SNS i Jedinstvene Srbije, uz nadu da će se sa takvom praksom nastaviti i u narednom periodu.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare