Izrađena studija “Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u Leskovcu”

LESKOVAC

Kako bi se sprečilo dalje ugrožavanje životne sredine i racionalizovala eksploatacija prirodnih resursa poslednjih decenija nasuprot modelu linearne ekonomije razvija se model cirkularne ili kružne ekonomije.

Sa idejom da sagleda uslove, potrebe i moguće prepreke u razvoju i primeni ovih novih modela poslovanja i ohrabri lokalne zajednice, javno-komunalna preduzeća, preduzetnike i preduzetnice, mala i srednja preduzeća, udruženja i druge zainteresovane aktere da započnu transformaciju ka cirkularnoj ekonomiji, udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine” iz Novog Sada, u sklopu projekta Zeleni inkubator, uradilo je istraživanje u 40 opština i gradova u Republici Srbiji.

Leskovac je jedna od lokalnih samouprava koja je bila uključena u analizu, a rezultati i preporuke za socioekonomskim razvoj zajednice zasnovanim na principima cirkularne ekonomije objedinjeni su u publikaciji “Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u Leskovcu.”

Grad Leskovac prepoznao je najznačajniji društvenim resurs koji može da pokrene i iznese promenu – mlade. U Leskovcu rade 24 osnovne škole, sa isturenim odeljenjima u 84 od ukupno 143 naseljena mesta koja čine teritoriju grada. Srednjih škola je 9 (gimnazija, ekonomska, hemijsko-tehnološka, poljoprivredna, tehnička, trgovinsko-ugostiteljka, škola za tekstil i dizajn, medicinska i muzička) sa ukupno 218 odeljenja; u gradu radi Tehnološki fakultet Univerziteta u Nišu i dva odseka Akademije strukovnih studija Južna Srbija – Odsek Visoka poslovna škola i Odsek sa tehnološko umetničke studije.

Aktuelna Strategija unapređenja položaja mladih grada Leskovca za period od 2021-2025. godine predviđa, između ostalog, i nekoliko značajnih aktivnosti za razvoj omladinskog preduzetništva, u okviru kojih je moguće istaći značaj i dobrobiti cirkularnih poslovnih modela:

– Podsticati kapacitet mladih za efikasno upravljaje preduzetništvom,

– Aktivno sprovoditi edukacije i besplatne obuke kroz karijerno vođenje i savetovanje,

– Kontinuirano sprovoditi promociju preduzetništva kroz primere dobre prakse mladih preduzetnika i savremenih oblika zapošljavanja,

– Oformiti bazu uspešnih mladih preduzetnika koji će pružati mentorsku podršku mladima za savremene oblike samozapošljavanja.

Zaključci istraživanja ukazuju, kao i u drugim gradovima i opštinama u Srbiji, da je i u Leskovcu neophodno unaprediti i razviti sistem redovnog praćenja nastanka i tokova otpada što bi omogućilo profilisanje poslovnih modela cirkularne ekonomije, oslonjenih na upotrebu otpada kako bi se kreiralei poslovne šanse.

Takođe, neophodno je i u budućim dokumentima lokalnih javnih politika predvideti mere i aktivnosti kojima bi se stvorili uslovi za razvoj cirkularne ekonomije, a kako su prethodna strateška dokumenta u Leskovcu istekla, stvara se idealna prilika za ugrađivanje principa cirkularne ekonomije i njenih elemenata u lokalne strateške dokumente i planove prilikom obnove starih i izrade novih strateških dokumenata.

Istraživanje u okviru projekta “Zeleni inkubator” sprovedeno je u saradnji sa lokalnim akterima i stručnjacima u oblastima cirkularne ekonomije i upravljanja otpadom. Svaka studija koja je izrađena sadrži kraći edukativni deo, sa osnovnim informacija o cirkularnoj ekonomiji, zatim analizu strateškog i regulatornog okvira za sprovođenje cirkularne ekonomije od Evropske unije do lokalnog nivoa, i na kraju deo specifičan za konkretnu opštinu ili grad, u kome je dat prikaz socio-ekonomskog i pravno-institucionalnog konteksta, analiza sistema upravljanja industrijskim i komercijalnim otpadom i analiza sistema upravaljanja komunalnim otpadom.

Publikacija “Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u Leskovcu” dostupna je na zvaničnom sajtu Koalicije 27 i na sajtu udruženja “Inženjeri zaštite životne sredine” i u njoj lokalna preduzeća, preduzetnici i preduzetnice i ostali zainteresovani mogu pročitati šta je potrebno uraditi ukoliko planiraju da model cirkularne ekonomije implementiraju u svoje poslovanje.

Završna studija koja sublimira rezultate do kojih su istraživački timovi došli tokom skoro trogodišnjeg rada na analizi ukupno 40 gradova i opština, a pre svega mogućnosti i izazova sa kojima se jedinice lokalne samouprave i zainteresovani akteri konkretne zajednice suočavaju kada model cirkularne ekonomije pokušavaju da primene u praksi može se takođe preuzeti na sajtu Koalicije 27 i sajtu udruženja “Inženjeri zaštite životne sredine”.

Projekat “Zeleni inkubator” sprovodi Beogradska otvorena škola, u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine, uz podršku Evropske unije.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare