Izmenjen i dopunjen prostorni plan grada

LESKOVAC

Na današnjoj, 23. sednici Gradskog veća , usvojen je predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Prostornog plana grada Leskovca, u cilju prilagođavanja Zakonu o planiranju i izgradnji, kao i planovima višeg reda.

Ukupna površina planskog obuhvata iznosi 1.024 kilometra. Teritorija grada Leskovca nalazi se u jugositočnom delu Srbije i jedni delom se graniči sa Kosovom i Metohijom. Područje izmene i dopune prostornog plana graniči se na severu sa opštinama Doljevac, Gadžin Han, na istoku sa opštinom Vlasotince, jugoistoku opštinom Crna Trava, na jugu opštinama Vladičin Han i Vranje, na zapadu opštinama Lebane i Bojnik, na severozapadu opštinom Žitorađa, dok se na jugozapadu granica poklopa sa administrativnom gradicom Kosova i Metohije.

Granicu područja izmene i dponune prostornog plana definišu granice celih katastarskih opština koje ulaze u sastav administrativnog područja grada Leskovca. Na teritoriji grada nalazi se 145 naseljenih mesta, jedan urbani centar Leskovac, dva urbana naselja Grdelica i Vučje i 141 rurarno naselje. Naselja su katastarski organizovana u 140 katastarskih opština, odnosno 139 mesnih zajednica. Granica izmene i dopune prostornog plana Leskovca definisana je kao preliminarna, tokom izrade može doći do njene izmene, a konačna granica će se utvrditi i definisati prilikom pripreme i verifikacije nacrta plana, rekla je načelnica Gradske uprave za urbanizam i komunalno-stambene poslove Jasminka Milenković.

Planski osnov za izradu izmena i dopunu prostornog plana grada Leskovca je Zakon o prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine i niz uredbi.

-Cilj izmene i dopune Prostornog plana je dalji razvoj Leskovca i pružanje višeg kvaliteta regionalnih upravnih funkcija, posebno industrije, usluga, obrazovanja, zdravstva i kulture, prevazilaženje nerazvijenosti i zaostajanja južne Srbije, razvoj industije, usaglašavanje sa novim ulaznim podacima, parametrima i zahtevima neophonim za izradu prostornog plana, kao i prilagođeavanje sa ostalim zakonima koji se tiču plana, kao što su primene strateških dokumenata, planova i akcionih planova koje je grad doneo od 2011. godine, rekla je Jasminka Milenković.


Bitan razlog izmene i dopune Prostornog plana je i produženje vremenskog okvira, budući da je prostorni plan donet za period do 2021. godine, dok su elementi za implementaciju i prioritetna planska rešenja i projekti važili do kraja 2014. godine. Dužim vremenskim rokovima prevazišao bi se period do izrade  i donošenja prostornih planova višeg reda, istakla je načelnica Milenković.

Rok za izradu izmene i dopune Prostornog plana grada Leskovca regulisaće se ugovorom između grada i JP „Urbanizam i izgradnja“, kome je grad poverio prostorno urbanističko planiranje. Sredstva za izmenu prostornog plana grada Leskovca obezbediće grad. JP „Urbanizam i izgradnja“, zajedno sa Gradskom upravom za urbanizam i komunalno-stambene poslove, zaduženi su za sprovođenje postupka izmene prostornog plana.  Nacrt plana podleže kontoli Komisije za planove grada Leskovca, kao i kotroli komisije koju obrazuje ministar nadležan za poslove prostornog planiranja i urbanizma, i to nakon javnog uvida u nacrt planskog dokumenta.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare