Izmena i dopuna GUP-a za period od 2010. do 2020. godine

LESKOVAC

Na današnjoj sednici usvojen je i predlog Odluke o izmeni i dopuni Generalnog urbanističkog plana grada Leskovca od 2010. do 2020. godine.

Ukupna površina planskog obuhvata iznosi 4.114 hektara, a u obuhvatu se nalazi cela katastarska opština Leskovac i još 12 katastarskih opština. Planski osnov su planovi višeg reda, počev od Prostornog plana grada Leskovca, Zakona o prostornom planu Republike Srbije itd, kao i uredbe.

Cilj izmene i dopune GUP-a je preispitivanje postojećih namena, potreba grada, i izrada rešenja koja će podgovarati specifičnim karakteristikama  Leskovca i realnim mogućnostima njegove realne etapne obnove, a potom i prostornog rasta i razvoja u skladu sa važećim zakonima o planovima višeg reda. Dugoročna vizija u pogledu razvoja grada Leskovca je ostvarivanje održivog ekonomskog rasta, konkurentnosti, socijalne stabilnosti, saobraćajne pristupačnosti, inbfrastrukturne opremljnosti, očuvanje i zaštita prirodnog i kulturnog nasleđa, razvijanje kulturnog identiteta, teritorijalne preroznatljivosti itd.

Izmena i dopuna GUP-a Leskovca sadrži granice plana, obuhvat građevinskog područja, generalna urbanisitčka rešenja sa namenama površina, generalne pravce i koridore za saobraćaj, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu unfratsrukturu, podele na celine za dalju plansku razradu planovima generalne regulacije za celo građevinsko područje i druge elemente za dalju plansku razradu.

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (kao i kada je reč o dopuni i izmeni Prostornog plana) sastavni je deo dokumentacije ovog planskog dokumenta, na osnovu pribavljenog mišljenja Gradske uprave za zaštitu životne sredine, i to naročito za pojedine prostore.

Rok za izmenu i dopunu GUP-a biće definisan ugovorom između grada i JP „Urbanizam i izgradnja“, sredstva obezbeđuje grad, a i ovoj plan podleže stručnoj kontroli komisija kao i prethodni. Javno oglašavanje sprovešće Gradska uprava za urbanizam.

Na 23. sednici Gradskog veća usvojena su još dva planska dokumenta, iz domena nadležnosti Gradske uprave za urbanizam i komunalno-stambene poslove  – Odluka o donošenju plana generalne regulacije za naseljeno mesto Pečenjevce i Odluka o izradi plana detaljne regulacije za podcelinu 5c Plana generalne regulacije 11 u Leskovcu „naselje između bojničkog i lebanskog puta“.

Kada je reč o planu generalne regulacije za Pečenjevce, ovuhvat iznosi 259,63 hekara gde je zastupljeno građevinsko, poljoprivredno, šumsko i vodno zemljište. Planski osnov za izradu ovog plana je Prostorni plan grada Leskovca, a cilj izrade je stvaranje uslova za razvoj i organizaciju ovog područja  koje je deo gradske teritorije. Planiraju se novi sadržaji i funkcije u cilju zadovoljenja potrebe stanovnika šireg područja.

Što se tiče naselja između bojničkog i lebanskog puta, radi se o površini od 3 hektara 084 ara, a obuhvat plana zahvata katastarske opštine Donje Sinkovce i Leskovac. Cilj izrade ovog plana je unapređenje kvaliteta i uslova života. Od dana stupanja na snagu ove odluke u periodu od 12 meseci zabranjena je izgradnja novih objekata i izvođenje radova kojima se menja stanje u prostoru, osim sanacije, adaptaacije i investicionog održavanja. Za ovaj planski dokument nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, rekla je načelnica Jasminka Milenković.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare