Inkluzija Roma: Poboljšati pristup školovanju i zapošljavanju

BRISEL

Evropska komisija je objavila rezultate procene o tome kako
države članice sprovode nacionalne strategije za integraciju Roma.

Procena ukazuje na promenu situacije Roma od 2011. godine. Sveukupno,
stanje se polako poboljšava, na primer, sada je povećano učešće Roma u
ranom obrazovanju dece i smanjuje se stopa onih koji ranije napuštaju
školu. S druge strane, procena takođe pokazuje da je čak i do 80 odsto
Roma još uvek pod rizikom siromaštva; iako je ova brojka niža nego
2011. godine.

Prvi potpredsednik Frans Timermans je rekao: “EU je izgrađena na
vrednostima tolerancije i jednakosti. Ove vrednosti još uvek ne
uživaju svi građani EU, i to nije prihvatljivo. Države članice moraju
da ubrzaju napore na poboljšanju integracije Roma ako želimo da
stanemo na put predrasudama, segregaciji i diskriminaciji kojima su
Romi i danas izloženi.”

Vera Jurova, Komesarka za pravosuđe, potrošače i rodnu ravnopravnost,
izjavila je: “Uz podršku Komisije, vlade EU su donele strategije za
integraciju Roma – ovo je važan, ali prvi korak. Sada je vreme da ih
države članice sprovedu i doprinesu promeni života ljudi. Nigde to
nije važnije nego na polju obrazovanja. Romska deca treba da imaju
isti pristup školama kao i druga deca. Obrazovanje je ključ boljoj
integraciji u društvo, otvara vrata ka zapošljavanju i boljem životu
za sve.”

EU okvir za Nacionalne strategije za integraciju Roma uzdigao je
integraciju Roma na viši položaj u nacionalnim političkim agendama i
pomogao postavljanju neophodnih ciljeva, struktura, finansiranja i
nadgledanja da bi se poboljšala integracija širom Evrope.

Međutim, u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja i
stanovanja, poboljšanja su nejednaka i skromna, sudeći prema proceni:

Obrazovanje: Više romske dece je uključeno u rano obrazovanje i brigu
u detinjstvu (53 odsto u 2016, više u odnosu na 47 odsto 2011.) – a
najznačajnija poboljšanja zabeležena su u Španiji, Slovačkoj,
Bugarskoj, Mađarskoj i Rumuniji – i manje ih napušta školu ranije (68
odsto u 2016, što je pad sa 87 odsto u 2011.). Ove brojke su i dalje
previsoke i segregacija u obrazovanju ostaje sporno pitanje u nekim
zemljama, sa više od 60 odsto romske dece odvojene od ostalih u
Slovačkoj, Mađarskoj i Bugarskoj.
Zapošljavanje: Rastući procenat mladih Roma koji nisu uključeni u
obrazovanje, zapošljavanje ili obuki (63 odsto u 2016, rast sa 56
odsto u 2011.) je alarmantan znak da prelazak sa obrazovanja na
zapošljavanje i druge oblasti nije efikasan. Ova stopa je porasla u
Španiji, Slovačkoj, Rumuniji, Češkoj Republici i Mađarskoj.
Zdravlje: Nedostatak osnovnog zdravstvenog osiguranja je i dalje
akutan problem u nekim zemljama članicama. Na primer, polovina romskog
stanovništva nema pristup osnovnom zdravstvenom osiguranju u Bugarskoj
i Rumuniji.
Stanovanje: Pristup romskih domaćinstava osnovnim uslugama (tekućoj
vodi i struji) se poboljšava, posebno u Bugarskoj, Rumuniji, Slovačkoj
i Češkoj Republici, ali Romi u Portugalu, Češkoj Republici i Španiji
sve više dolaze pod udar diskriminacije kada se radi o stanovanju,
uključujući i socijalno stanovanje.

Komisija poziva za dalje i koordinisanije napore na evropskim,
nacionalnim i lokalnim nivoima. To uključuje stvaranje nacionalnih
platformi za Rome, na primer, koje će sve ove faktore okupiti na
zajedničkom radu usmerenom ka romskim zajednicama. Zemlje članice
moraju da postave borbu protiv diskriminacije i anti-romske politike
kao prioritet, i usmere se na integraciju romske omladine, žena i
dece.

Sledeći koraci

Na osnovu procene koja je objavljena, Komisija će definisati
Strategiju integracije Roma posle 2020, kao što su to tražile zemlje
članice EU.

Komisija je takođe pokrenula proces evaluacije efikasnosti, značaja i
dodatne vrednosti EU okvira za Nacionalne strategije integracije Roma.
Svi građani, organizacije, institucije i drugi učesnici su pozvani da
iznesu mišljenja i stavove kroz javne konsultacije koje su otvorene do
25. oktobra 2017. godine.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare