Građani znaju šta su zloupotrebe javnih resursa i smatraju da se ne kažnjavaju iz političkih razloga

LESKOVAC

Građani smatraju da su različite aktivnosti aktuelne vlasti zapravo zloupotreba javnih resursa, rezultati su ankete Regionalne informativne agencije JUGpress. U njoj su često učesnici odgovarali da je zloupotreba javnih resursa : “asfaltiranje puteva pred izbore”, “sve što radi ova vlast”, “nameštanje tendera podobnim firmama”, “partijska zloupotreba resursa lokalne samouprave”, “odlazak na partijski skup pod moranje i o trošku naroda”, “zloupotreba službenog automobila, službene kartice, potpisa kao sredstva plaćanja u lokalnim restoranima u privatne svrhe, službenih prostorija u noćno i neradno vreme”,

Najveći broj učesnika u anketi zna šta su javni resursi kao i da je njihova zloupotreba  kažnjivi po zakonu a kao pretežni razlog zašto se to ne dešava u praksi navode političke interese I uticaj.

Čitava ova anketa, odnosno, svi odgovori na nju, ukazuju na postojanje upadljivog nepoverenja građana ka onima koji rukuju njihovim, našim, zajedničkim javnim resursima. Može se, takođe, zaključiti da je naša čitalačka publika izuzetno zainteresovana za informacije o zloupotrebama javnih resursa.

Na sajtu JUGpress-a je bila postavljena anketa pod nazivom “Šta su javni resursi  i koje su njihove zloupotrebe?” koja istražuje znanje I informisanot građana o ovoj temi, ali se bavi istraživanjem i njihove lične percepcije i stavova.

Prvo pitanje u našoj anketi je glasilo: “Da li znate šta je zloupotreba javnih resursa?” a većina odgovora na njega je bila potvrdna, njih čak 89,5%, a ostatak su činili negativni odgovori. 

Sledeće pitanje je glasilo: “Da li znate za neki primer zloupotrebe javnih resursa?”, a ponuđeni odgovori su ponovi bili “da” i “ne”, pri čemu je  88,9% odgovora bilo potvrdno.

Treće pitanje je bilo otvorenog tipa i zahtevalo je da ispitanik ili ispitanica upiše svoj odgovor vezan za to: “Za koje zloupotrebe znate? Nabrojte ih.”.  Odgovori su, kao što je to skoro uvek slučaj kod otvorenog pitanja, vrlo raznorodni. Neki od odgovora koji se ponavljaju se odnose na različite aktivnosti trenutne vlasti, pri čemu su česti odgovori: “asfaltiranje puteva pred izbore”, “sve što radi ova vlast”, “nameštanje tendera podobnim firmama”, “partijska zloupotreba resursa lokalne samouprave”, “odlazak na partijski skup pod moranje i o trošku naroda”, “zloupotreba službenog automobila, službene kartice, potpisa kao sredstva plaćanja u lokalnim restoranima u privatne svrhe, službenih prostorija u noćno i neradno vreme”, itd.

Naredno pitanje je pitanje zatvorenog tipa i glasi: “Da li je zloupotreba javnih resursa zabranjena zakonom?”, a ovde je bilo potrebno da ispitanici izraze svoje znanje zaokruživanjem jednog od dva ponuđena odgovora, “da” ili “ne”. Rezultati pokazuju da je 94,7% naših čitalaca dalo potvrdan odgovor, što pokazuje da imamo publiku koja je o ovoj temi dobro informisana.

Pretposlednje pitanje u našoj anketi bilo je: “Da li je zloupotreba javnih resursa kažnjiva?”, pri čemu se ponovo radi o pitanju zatvorenog tipa, sa ponuđenim odgovorima “da” i “ne”. Statistika odgovora pokazuje da je naša publika jako podeljenog mišljenja kad se radi o ovoj temi, pa je 63,2% ispitanika odgovorilo potvrdno, a 36,8%  je odgovorilo negativno. Smatramo da jedno od mogućih objašnjenja ovakve polarizacije odgovora može biti u tome što smo pitanje postavili u cilju ispitivanja percepcije naše publike, pa je deo odgovorio da jeste kažnjiva, misleći, pritom, da po zakonu treba da bude, a drugi deo je odgovorio negativno, aludirajući na to da u praksi vrlo često nije kažnjiva.

Ovaj prethodni odgovor nas vodi do našeg narednog pitanja, čiji odgovori nas navode da i prethodne odgovore shvatimo u pravom svetlu, odnosno, u svetlu onoga što ti odgovori znače za one koji su na ova pitanja odgovarali. Pitanje je bilo namenjeno onima koji su na prethodno pitanje odgovorili odrično, a ono glasi: “Navedite zašto nije kažnjiva”, misleći na zloupotrebu javnih resursa. Ovde je dobijeno više različitih odgovora, pri čemu svi gravitiraju ka tome da smatraju da oni koji su na poziciji moći, odnosno na vlasti, imaju moć da zloupotrebe javne resurse, ali takođe imaju mogućnost i da za sebe obezbede odsustvo bilo kakve kazne.  Ovde vidimo da ljudi koji su u prethodnom pitanju odgovorili negativno, zapravo smatraju da zloupotreba javnih resursa treba da bude kažnjiva, ali ona to u praksi nije, iz razloga što vlast kontroliše i javne resurse, ali i sudsku vlast, te je najpogodnije sve odgovore koje smo u ovom delu sumirati izrekom koja je upravo bila deo jednog odgovora na ovo pitanje: “Kadija te tuži, kadija ti sudi…”.

Na kraju ankete smo ostavili svojoj publici prostor za slanje dokumenata, fotografija, snimaka koji mogu biti dokazni materijal i našoj agenciji mogu poslužiti kao izvor za pisanje tekstova.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare