Gradjani nisu dovoljno informisani o radu lokalnih parlamenata u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu

LESKOVAC-VRANJE

Čak 69 posto anketiranih gradjana i gradjanki iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga nije dovoljno informisano o radu lokalnih parlamenata u dva grada i opštinama Jablaničkog i Pčinjskog okruga, pokazuju rezultati istraživanja koje je NVO Centar za demokratiju ii razvoj juga Srbije sproveo u okviru projekta „Skener korupcije na jugu Srbije“ .

Ovo istraživanje je trajalo tri i po meseca.

Ono je pokazalo i da se najveći broj građana o radu lokalnog parlamenta informiše preko internet medija.

Na pitanje da li su ispitanici u dovoljnoj meri informisani  o radu lokalnog parlamenta, dominantan procentualni udeo, odnosno  69% ispitanika je dalo negativan odgovor, a 31% ispitanika se izjasnilo pozitivno.

Kada se radi o tome koliko ispitanika redovno prati sednice lokalnog parlamenta, procentualni udeo između pozitivnih i negativnih odgovora skoro je identičan sa rezultatima iz prethodnog pitanja, odnosno 28% je dalo pozitivne odgovore, a 72 % ne prati sednice lokalnog parlamenta.

Odgovori na  sledeće pitanje delimično će objasniti na koji način se ispitanici informišu o radu lokalne samouprave, ako

 69 % ne prati rad sednica lokalnog parlamenta.

 Kada je u pitanju način na koji se najviše informišu o radu lokalne samouprave, ispitanici obuhvaćeni uzorkom Jablaničkog i Pčinjskog okruga sa 41 % od ukupnog broja odgovaraju „preko internet medija“, zatim, sa malom razlikom u procentualnom iznosu, njih 38% odgovara da informacije dobija preko prijatelja i poznanika. Na trećem mestu  su razgovori sa kolegama na poslu sa 22% zastupljenosti. Samo 13% ispitanika se izjasnilo da se o radu lokalne samouprave informiše  praćenjem TV prenosa sednica parlamenta (rezultat koji je kompatibilan sa odgovorima ispitanika koji  su se u najvećem procentu od 72,5% izjasnili da ne prate TV prenose sednica lokalnih paralamenta)  i preko sajta lokalne samouprave, zatim, u najmanjem procentu od 9% prate preko lokalnih štampanih medija, a 1% ispitanika nije odgovorilo na postavljeno pitanje. Rezultati su u skladu sa mogućnošću davanja više odgovora na postavljeno pitanje.

Oblasti iz kojih ispitanici najčešće prate  aktivnosti u radu lokalnog parlamenta su sledeći: na prvom mestu je infrastruktura (putevi) sa 14 %, zatim drugo mesto, sa jednakim procentualnim udelom od po 8,5%, dele prostorno planiranje, uređivanje gradskih površina, zaštita životne okolone, oblast obrazovanja i zdravstva (primarna zdravstvena zaštita). Treća grupa odgovora sa 8 %  obuhvata oblast sporta, 7,5% finansije (donošenje  budžeta i završnog računa), sa 6 % donošenje i realizacije planova razvoja. Pretposlednju grupu odgovora u rasponu od 3% do  5,5% čine sledeće aktivnosti: stambeno komunalna delatnost (5%),  dečija zaštita  (5.5%), javno informisanje (5,5%), socijalna zaštita (4.5%), zaštita od elementarnih nepogoda (3.5%), fizička kultura,  turizam,  inspekcijske poslove sa po 3%, a 0,2% ispitanika nije dalo odgovor na postavljeno pitanje.

Ovaj projekat se realizuje uz podršku ambasade SAD.-

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare