Grad finansira vantelesnu oplodnju za sedam parova

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LESKOVAC

Danas je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, potpisao ugovor o dodeli sredstava za finansiranje vantelesne oplodnje sa sedam parova, saopšteno je iz Cvetanovićevog kabineta..

“Svim parovima koji su potpisali ugovore je iz gradskog budžeta ulaćeno po 250.000,00 dinara.

Ovim putem pozivamo sve parove koji ispunjavaju uslove da se jave na konkurs koji je otvoren čitave godine.

Kriterijumi za ispunjivanje uslova su sledeći:

– Da par ima državljanstvo Republike Srbije;

– Da par ima prebivalište na teritoriji grada Leskovca najmanje godinu dana od podnošenja zahteva;

– Da žena u momentu podnošenja zahteva nije starija od 45 godina:

– Ukoliko je žena mlađa od 42 godine, da je par iskoristio pravo na 3 pokušaja koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Dok je potrebna dokumentacija sledeća:

1. Izvod iz matične knjige venčanih ili izjava overena od strane dva svedoka da par ostvaruje zajednicu života u skladu sa Zakonom kojim se uređuju porodični odnosi (u slučaju vanbračne zajednice);

2. Uverenja o državljanstvu Republike Srbije para;

3. Uverenja o prebivalištu para(boravištu za interno raseljena lica);

4. Fotokopije ličnih karti ili štampani podaci sa elektronske lične karte ;

5. Profaktura zravstvene ustanove koja se nalazi na listi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a koja će sprovoditi postupak vantelesne oplodnje, o visini sredstava potrebnih za pokriće troškova vantelesne oplodnje i rešenje o upisu ustanove u registar kod nadležnog organa;

6. Potvrda Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje – Filijale za Jablanički okrug Leskovac, da par ispunjava kriterijume propisane od strane Republičke stručne komisije Ministarstva zdravlja za lečenje postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja;

7. Potvrda Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje – Filijale za Jablanički okrug Leskovac, da je par iskoristio pravo na tri pokušaja koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ukoliko je žena mlađa od 42 godine. Ukoliko je žena starija od 42 godine, ovaj dokaz nije potrebno podnositi.

Detalje konkursa možete naći na zvaničnoj veb prezentaciji grada Leskovca”, navodi se u saopštenju

Ostavite komentar

avatar
  Prati  
Obavesti me o